Mellersta Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Centrala Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 330
81 %
ikon: finland 330
48 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 127
89 %
ikon: finland 127
71 %
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 4,0
43 %
ikon: room 83
31 %
ikon: bed 250
36 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,05
67 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -12,3 °C
9,4 °C
ikon: nederbörd 44 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

330 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 330 bäddnätter i Centrala Karelen (-80,7 %), av vilka 330 nätter nyttjades av inhemska besökare och 180 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 81 procent jämfört med förra årets januari.

250 nights (-78,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 80 nights (-85,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Centrala Karelen av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter .

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

127 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 15,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Centrala Karelen i genomsnitt 2,6 nätter (+1,1) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen (januari)

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 98 procent

Det gjordes totalt 830 visumansökningar till Finland av ryssar. 42,8 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 41,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € -28,4 %
Revpar (Registrerade) 16 € 33,7 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-3)
83 rum (-38)
250 bäddar (-138)

Rumsbeläggning 4,8 % (-9,9)
Osålda rum 79

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central karelia + nyckelord"

Google söker efter "central karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående