Mellersta Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Centrala Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 300
22 %
ikon: finland 6 700
21 %
ikon: foreign 630
32 %
ikon: star 2 800
21 %
ikon: finland 2 500
14 %
ikon: foreign 280
167 %
Genomsnittliga priser:
Natt
25,40 €
6,40 €
Rum
63,40 €
14,90 €
RevPAR
28,90 €
7,40 €
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 163
1 %
ikon: bed 530
3 %
ikon: temperatur 17,0 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 38 mm
91 mm

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under augusti 2022 upptecknades 7 300 registrerade gästnätter i Centrala Karelen (+22,3 %), var av 6 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 630 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 21 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 32 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med augusti förra året.

7 200 nights (+20,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 87 nights (-76,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 26 400 registrerade gästnätter (-0,8 %) för inhemska besökare och 1 700 (+101,5 %) för utländska besökare i Centrala Karelen, de vill säga sammanlagt 28 000 (+2,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-2,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 560 000 nätter (+114,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Centrala Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Centrala Karelen i genomsnitt 2,6 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,3 nätter (-2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 322 000 euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 322 000 euro (-13 600). Andelen från Airbnb och Vrbo var 42,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 185 000 euro (-4 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 137 000 euro (-9 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 149 € -11,0 % 160 € -9,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 85 € 4,2 % 80 € -17,2 %
Adr (Registrerade) 63 € 30,7 % 78 € -12,3 %
Revpar (Registrerade) 29 € 34,3 % 21 € -6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 25 € -20,2 % 26 € -3,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
163 rum (-1)
530 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 45,6 % (+1,2)
Osålda rum 89

Airbnb och Vrbo

72 inkvarteringsanläggningar (-5)
69 lägenheter (-5)
150 rum (-20)

Lägenhetsbeläggning 57,1 % (+8,1)
Osålda lägenheter 30

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central karelia + nyckelord"

Google söker efter "central karelia" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående