Mellersta Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Centrala Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 13 900
22 %
ikon: finland 13 300
41 %
ikon: foreign 620
68 %
Topp 3:
Tyskland
260
44 %
Schweiz
152
22 %
Estland
61
32 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 6 300
45 %
ikon: finland 6 100
71 %
ikon: foreign 162
79 %
Topp 3:
Tyskland
54
65 %
Schweiz
42
58 %
Estland
32
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 244 000
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
17,60 €
4,60 €
Rum
91,00 €
19,60 €
RevPAR
46,40 €
21,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 167
18 %
ikon: bed 550
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,8 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 80 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 13 900 bäddnätter i Centrala Karelen (+22,5 %), av vilka 13 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (260 nights).

13 700 nights (+26,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 180 nights (-63,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 23 300 bed nights (+32,4 %) för inhemska besökare och 2 100 (-45,4 %) för utlänningar i Centrala Karelen, sammanlagt 25 400 (+18,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Centrala Karelen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

6 300 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Centrala Karelen i genomsnitt 2,2 nätter (-0,47) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 244 000 euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 244 000 euro (-7 600).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 616 000 euro och den minskade med 63 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € -17,7 %  98 €
Revpar (Registrerade) 46 € -31,7 %  21 €
Bäddnatt (Registrerade) 18 € -20,8 %  24 € -23,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
167 rum (+26)
550 bäddar (+63)

Rumsbeläggning 51,0 % (-10)
Osålda rum 82

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående