Mellersta Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Centrala Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
41 %
ikon: finland 1 800
84 %
ikon: foreign 51
85 %
Topp 3:
Österrike
22
Lettland
17
Tyskland
5,0
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 720
4 %
ikon: finland 710
30 %
ikon: foreign 13
91 %
Topp 3:
Lettland
5,0
Ryssland
3,0
98 %
Österrike
2,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 73 600 €
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,70 €
0,40 €
Rum
88,50 €
3,10 €
RevPAR
19,50 €
5,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 124
7 %
ikon: bed 400
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,2 °C
3,9 °C
ikon: nederbörd 87 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 41 procent

Under Oktober 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Centrala Karelen (+41,5 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 51 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 84 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 41 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Österrike (22 nights).

1 400 nights (+80,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 440 nights (-16,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 33 400 bäddnätter (+34,1 %) för inhemska besökare och 2 700 (-57,6 %) för utlänningar i Centrala Karelen, sammanlagt 36 100 (+15,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Centrala Karelen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

720 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Centrala Karelen i genomsnitt 2,6 nätter (+0,76) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 73 600 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 73 600 euro (+21 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 974 000 euro och den minskade med 40 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € 3,6 % 91 €
Bäddnatt (Registrerade) 40 € -1,0 % 27 € -16,7 % 
Revpar (Registrerade) 19 € 35,7 %  21 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
124 rum (+8)
400 bäddar (+53)

Rumsbeläggning 22,0 % (+5,2)
Osålda rum 97

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central karelia + nyckelord"

Google söker efter "central karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående