Mellersta Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Centrala Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 620
23 %
ikon: finland 570
37 %
ikon: foreign 46
45 %
ikon: star 390
29 %
ikon: finland 350
22 %
ikon: foreign 38
153 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,00 €
14,10 €
Rum
80,40 €
4,40 €
RevPAR
7,20 €
0,90 €
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 117
10 %
ikon: bed 370
7 %
ikon: temperatur -0,9 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 44 mm
9 mm

Registrerade gästnätter ökade med 23 procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 620 registrerade gästnätter i Centrala Karelen (+23,4 %), var av 570 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 46 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 37 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 45 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 23 procent i jämförelse med december förra året.

580 nights (+23,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 40 nights (+25,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 30 000 registrerade gästnätter (-11,4 %) för inhemska besökare och 2 000 (+97,3 %) för utländska besökare i Centrala Karelen, de vill säga sammanlagt 31 900 (-8,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Centrala Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

390 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 29 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,3 procent inhemska och 9,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Centrala Karelen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 1,2 nätter (-4,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 147 000 euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 147 000 euro (+58 300). Andelen från Airbnb och Vrbo var 76,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 35 200 euro (+13 700) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 112 000 euro (+44 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 210 € 10,7 % 170 € -3,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 87 € 18,2 % 82 € -6,3 %
Adr (Registrerade) 80 € -5,1 % 92 € -4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 32,8 % 29 € 0,9 %
Revpar (Registrerade) 7 € 13,8 % 20 € -7,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
117 rum (+11)
370 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 9,0 % (+1,5)
Osålda rum 106

Airbnb och Vrbo

62 inkvarteringsanläggningar (+10)
60 lägenheter (+9)
138 rum (+5)

Lägenhetsbeläggning 41,9 % (+3,1)
Osålda lägenheter 35

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Keski-Karjala = Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående