Mellersta Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Centrala Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 830
40 %
ikon: finland 820
38 %
ikon: foreign 13
1 200 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 320
82 %
ikon: finland 310
75 %
ikon: foreign 13
1 200 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 31 400 €
Genomsnittliga priser:
Natt
37,80 €
Rum
101,90 €
RevPAR
8,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 121
0 %
ikon: bed 390
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 8 %
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,5 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 84 mm
42 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 40 procent (april)

Under april 2021 registrerades 830 bäddnätter i Centrala Karelen (+39,7 %), av vilka 820 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 38 procent och utländska bäddnätter ökade med 1 200 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 40 procent jämfört med förra årets april.

660 nights (+32,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 170 nights (+77,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 2 000 bäddnätter (-23,9 %) för inhemska besökare och 26 (-98,3 %) för utlänningar i Centrala Karelen, sammanlagt 2 100 (-50,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Centrala Karelen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

320 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 82 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Centrala Karelen i genomsnitt 2,6 nätter (-0,72) och utländska besökare 1,0 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 31 procent (april)

Totalt 26 200 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 68,4 procent.

  • Vaalimaa: 6 900 (+59,4 %)
  • Nuijamaa: 7 500 (+28,3 %)
  • Imatra: 3 600 (+41,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 6,0 (-25,0 %)
  • Niirala: 5 300 (+14,0 %)
  • Vartius: 1 700 (+3,1 %)
  • Kuusamo: 81 (+5,2 %)
  • Salla: 63 (+162,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 34 (+100,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 114 procent

Det gjordes totalt 1 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 36,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 162 000 euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 162 000 euro. Andelen från Airbnb och Vrbo var 80,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 31 400 euro och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 130 000 euro (+6 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 24,2 % 181 € 14,0 %
Adr (Registrerade) 102 € 87 € -16,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 99 € 2,9 % 94 € 26,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 38 € 39 € -16,3 %
Revpar (Registrerade) 8 € 6 € -55,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

85 inkvarteringsanläggningar (-3)
82 lägenheter (-4)
197 rum (+7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central karelia + nyckelord"

Google söker efter "central karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående