Mellersta Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mellersta Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 300
5 %
ikon: finland 5 400
5 %
ikon: foreign 870
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 300
12 %
ikon: finland 3 000
14 %
ikon: foreign 230
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 397 000 €
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,30 €
3,60 €
Rum
86,10 €
3,30 €
RevPAR
24,70 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 580
5 %
ikon: bed 1 200
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,2 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 59 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 6 300 bäddnätter i Mellersta Österbotten (-5,3 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 870 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets december.

2 400 nights (-24,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 900 nights (+12,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 122 000 bäddnätter (-6,1 %) för inhemska besökare och 24 000 (+57,7 %) för utlänningar i Mellersta Österbotten, sammanlagt 146 000 (+0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Österbotten i genomsnitt 1,8 nätter (+0,16) och utländska besökare 3,7 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 397 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 397 000 euro (+1 600).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 8,4 miljoner euro och den ökade med 85 200 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € -3,7 % 95 € 1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 6,0 % 58 € 0,4 %
Revpar (Registrerade) 25 € -1,9 % 36 € -0,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (+28)
1 200 bäddar (+33)

Rumsbeläggning 28,7 % (+0,5)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 18,1 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "central ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa