Mellersta Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mellersta Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
52 %
ikon: finland 3 600
53 %
ikon: foreign 540
49 %
Topp 3:
Spanien
143
1 688 %
Frankrike
51
1 175 %
Rumänien
46
411 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
54 %
ikon: finland 2 200
55 %
ikon: foreign 148
47 %
Topp 3:
Spanien
26
767 %
Sverige
24
72 %
Tyskland
12
29 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 291 000 €
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
70,30 €
2,30 €
Rum
98,10 €
4,90 €
RevPAR
20,70 €
12,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
18 %
ikon: room 460
18 %
ikon: bed 950
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
41 %
ikon: bed 0,14
41 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,2 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 27 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 100 bäddnätter i Mellersta Österbotten (-52,1 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 53 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Spanien (143 nights).

1 800 nights (-56,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 300 nights (-47,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 16 300 bäddnätter (-22,5 %) för inhemska besökare och 2 500 (-22,4 %) för utlänningar i Mellersta Österbotten, sammanlagt 18 800 (-22,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Österbotten i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 3,6 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 291 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 291 000 euro (-296 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,4 miljoner euro och den minskade med 287 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 5,3 % 98 € 4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € 3,4 % 72 € 6,5 %
Revpar (Registrerade) 21 € -37,8 % 30 € -7,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-3)
460 rum (-102)
950 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 21,1 % (-15)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 14,0 % (-9,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "central ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa