Mellersta Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Mellersta Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 500
17 %
ikon: finland 13 700
5 %
ikon: foreign 4 800
255 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
10 %
ikon: finland 8 100
12 %
ikon: foreign 660
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 802 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,40 €
7,80 €
Rum
89,90 €
0,70 €
RevPAR
36,40 €
1,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 670
3 %
ikon: bed 1 500
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 40 %
2 %
ikon: bed 34 %
22 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,2 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 51 mm
12 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent

Under augusti 2019 registrerades 18 500 bäddnätter i Mellersta Österbotten (+17,0 %), av vilka 13 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 260 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets augusti.

10 200 nights (+6,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 300 nights (+33,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 88 800 bäddnätter (-6,4 %) för inhemska besökare och 15 600 (+55,4 %) för utlänningar i Mellersta Österbotten, sammanlagt 104 000 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

8 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,5 procent inhemska och 7,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (+0,11) och utländska besökare 7,4 nätter (+5,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 802 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 802 000 euro (-6 900).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 5,7 miljoner euro och den ökade med 8 600 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € -0,7 % 94 € 1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € -15,2 % 54 € 0,6 %
Revpar (Registrerade) 36 € -2,9 % 36 € -0,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
670 rum (+20)
1 500 bäddar (+41)

Rumsbeläggning 40,5 % (-0,9)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 33,8 % (+6,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "central ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa