Dalarnas Län
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Dalarnas Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 519 000
22 %
ikon: sweden 479 000
21 %
ikon: foreign 40 100
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 82,1 milj. SEK
55 %
Genomsnittliga priser:
Natt
158,00 SEK
117,90 SEK
Rum
966,00 SEK
82,00 SEK
RevPAR
313,80 SEK
182,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 200
2 %
ikon: room 4 100
1 %
ikon: bed 24 700
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
31 %
ikon: bed 0,3
29 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

519 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 519 000 bäddnätter i Dalarnas Län (-22,1 %), av vilka 479 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets mars.

Mellan januari och mars registrerades 1,6 miljoner bäddnätter (-10,4 %) för inhemska besökare och 258 000 (-9,1 %) för utlänningar i Dalarnas Län, sammanlagt 1,9 miljoner (-10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 18,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dalarnas Län av det totala antalet bäddnätter var 18,5 % (+3,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 19,9 % och utländska bäddnätter 9,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 82,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 82,1 miljoner SEK (-101,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 329,3 miljoner SEK och den minskade med 259,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -7,8 % 1 100 SEK 1,8 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -36,8 % 480 SEK -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 158 SEK -42,7 % 174 SEK -37,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

200 inkvarteringsanläggningar (+3)
4 100 rum (+48)
24 700 bäddar (-3 500)

Rumsbeläggning 32,5 % (-15)
Osålda rum 2 700
Bädd beläggning 29,8 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "dalarna county + nyckelord"

Google söker efter "dalarna county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa