Dalarnas Län
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Dalarnas Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 373 000
6 %
ikon: sweden 345 000
5 %
ikon: foreign 27 800
23 %
Topp 3:
Danmark
14 100
8 %
Nederländerna
3 700
23 %
Tyskland
1 900
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 110,5 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
296,30 SEK
21,70 SEK
Rum
1 010,00 SEK
8,00 SEK
RevPAR
411,40 SEK
0,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 199
6 %
ikon: room 3 900
9 %
ikon: bed 23 800
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

373 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 373 000 bäddnätter i Dalarnas Län (-6,3 %), av vilka 345 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 27 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (14 100 nights).

Mellan januari och december registrerades 4,4 miljoner bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 713 000 (-3,2 %) för utlänningar i Dalarnas Län, sammanlagt 5,1 miljoner (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,8 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dalarnas Län av det totala antalet bäddnätter var 10,8 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 12,8 % och utländska bäddnätter 3,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 110,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 110,5 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 1,3 miljarder SEK och den ökade med 33,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,8 % 960 SEK 1,9 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK 0,0 % 430 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 7,9 % 250 SEK 2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

199 inkvarteringsanläggningar (+12)
3 900 rum (+320)
23 800 bäddar (-1 800)

Rumsbeläggning 40,7 % (-0,31)
Osålda rum 2 300
Bädd beläggning 29,2 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "dalarna county + nyckelord"

Google söker efter "dalarna county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa