Dalarnas Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Dalarnas Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 331 000
39 %
ikon: sweden 292 000
45 %
ikon: foreign 39 000
271 %
Topp 3:
Danmark
26 600
1 460 %
Nederländerna
3 600
1 516 %
Norge
1 700
168 %
ikon: star 92 600
ikon: sweden 83 100
ikon: foreign 9 400
Genomsnittliga priser:
Natt
353,40 SEK
228,70 SEK
Rum
1 283,80 SEK
256,80 SEK
RevPAR
546,00 SEK
246,10 SEK
ikon: establishment 230
22 %
ikon: room 7 200
101 %
ikon: bed 24 700
2 %
ikon: room 43 %
46 %
ikon: bed 46 %
53 %

331 000 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 331 000 registrerade gästnätter i Dalarnas Län (-38,7 %), var av 292 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 39 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 45 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 39 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (26 600 nights).

68 400 rum bokades av fritidsresenärer och 22 700 rum av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 14,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dalarnas Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 14,0 % (-10,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 14,9 % och utländska gästnätter 9,6 %.

92 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dalarnas Län i genomsnitt 3,5 nätter och utländska besökare 4,1 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 117,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 117,0 miljoner SEK (+49,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 25,0 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK 82,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 183,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

230 inkvarteringsanläggningar (+40)
7 200 rum (+3 600)
24 700 bäddar (+410)

Rumsbeläggning 42,5 % (+13)
Osålda rum 4 200
Bädd beläggning 45,7 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa