Dalarnas Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Dalarna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 466 000
5 %
ikon: sweden 373 000
7 %
ikon: foreign 93 700
4 %
Topp 3:
Nederländerna
39 500
12 %
Norge
17 800
0 %
Tyskland
16 600
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 97,0 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
208,00 SEK
3,70 SEK
Rum
931,00 SEK
42,00 SEK
RevPAR
473,70 SEK
17,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 210
3 %
ikon: room 4 000
2 %
ikon: bed 26 000
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under augusti 2019 registrerades 466 000 bäddnätter i Region Dalarna (+4,6 %), av vilka 373 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 93 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (39 500 nights).

Mellan januari och augusti registrerades 3,6 miljoner bed nights (+1,1 %) för inhemska besökare och 645 000 (-0,3 %) för utlänningar i Region Dalarna, sammanlagt 4,2 miljoner (+0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,3 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Dalarna av det totala antalet bäddnätter var 5,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,1 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 97,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 97,0 miljoner SEK (+6,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,0 miljarder SEK och den ökade med 22,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 4,7 % 970 SEK 1,6 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK 3,8 % 460 SEK -1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 1,8 % 240 SEK 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

210 inkvarteringsanläggningar (+6)
4 000 rum (+68)
26 000 bäddar (-400)

Rumsbeläggning 50,9 % (-0,48)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 31,6 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa