Degerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Degerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 220
11 %
ikon: sweden 220
9 %
ikon: foreign 0,0
100 %
ikon: star 98
9 %
ikon: sweden 98
10 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Genomsnittliga priser:
Natt
720,50 SEK
423,10 SEK
Rum
845,00 SEK
128,40 SEK
RevPAR
113,20 SEK
60,40 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 46
0 %
ikon: bed 77
0 %
ikon: room 13 %
82 %
ikon: bed 9 %
11 %
ikon: nederbörd 50 mm
33 mm

220 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 220 registrerade gästnätter i Degerfors (-11,5 %), var av 220 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 100 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med januari förra året.

26 rum (+271,4 %) bokades av fritidsresenärer och 165 rum (+68,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Degerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

98 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 161 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 161 000 SEK (+86 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK 17,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 142,3 %
Revpar (Registrerade) 113 SEK 114,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
46 rum (+0)
77 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 13,4 % (+6,0)
Osålda rum 40
Bädd beläggning 9,4 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa