Degerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Degerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 300
7 %
ikon: sweden 2 900
8 %
ikon: foreign 1 400
6 %
ikon: star 220
39 %
ikon: sweden 163
42 %
ikon: foreign 62
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,00 SEK
12,60 SEK
Rum
455,40 SEK
58,30 SEK
RevPAR
166,70 SEK
56,40 SEK
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 43
0 %
ikon: bed 93
0 %
ikon: room 37 %
35 %
ikon: bed 35 %
30 %

4 300 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 4 300 registrerade gästnätter i Degerfors (-7,1 %), var av 2 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med sex procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med augusti förra året.

380 rum (+0,3 %) bokades av fritidsresenärer och 110 rum (-70,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 14 200 registrerade gästnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 4 000 (+47,3 %) för utländska besökare i Degerfors, de vill säga sammanlagt 18 200 (+5,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Degerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,1 %.

220 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 72,4 procent inhemska och 27,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Degerfors i genomsnitt 18 nätter (+6,7) och utländska besökare 22 nätter (+4,5).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 222 000 kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 222 000 kronor (-75 200).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 1,8 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 320 000 kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 460 SEK 14,7 % 600 SEK 19,9 %
Revpar (Registrerade) 167 SEK -25,3 % 167 SEK 22,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 SEK -19,5 % 98 SEK 15,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
43 rum (+0)
93 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 36,6 % (-20)
Osålda rum 27
Bädd beläggning 35,0 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa