Degerfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Degerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 660
26 %
ikon: sweden 590
8 %
ikon: foreign 72
71 %
Topp 3:
Tyskland
34
56 %
Polen
23
80 %
Schweiz
6,0
0 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 400
10 %
ikon: sweden 370
12 %
ikon: foreign 36
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 276 000 SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
417,60 SEK
129,60 SEK
Rum
844,20 SEK
4 628,90 SEK
RevPAR
194,40 SEK
585,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 54
391 %
ikon: bed 115
51 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 139 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

660 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 660 bäddnätter i Degerfors (-26,0 %), av vilka 590 nätter nyttjades av inhemska besökare och 72 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (34 nights).

166 rooms (+2 271,4 %) bokades av fritidsresenärer och 161 rooms (+302,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 12 400 bäddnätter (-23,5 %) för inhemska besökare och 5 500 (+31,8 %) för utlänningar i Degerfors, sammanlagt 17 900 (-12,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Degerfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Degerfors i genomsnitt 1,6 nätter (-0,34) och utländska besökare 2,0 nätter (-4,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 276 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 276 000 SEK (+18 800).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 4,0 miljoner SEK och den ökade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -84,6 %  930 SEK -76,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 45,0 %  220 SEK 115,1 % 
Revpar (Registrerade) 194 SEK -75,1 %  280 SEK -61,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
54 rum (+43)
115 bäddar (+39)

Rumsbeläggning 23,0 % (+8,8)
Osålda rum 42
Bädd beläggning 26,4 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "degerfors + nyckelord"

Google söker efter "degerfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa