Degerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Degerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 620
24 %
ikon: sweden 620
37 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 135
40 %
ikon: sweden 135
30 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 173 000 SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
278,20 SEK
24,10 SEK
Rum
898,10 SEK
393,60 SEK
RevPAR
122,80 SEK
33,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 46
8 %
ikon: bed 77
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
56 %
ikon: bed 0,26
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 52 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

620 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 620 bäddnätter i Degerfors (-23,7 %), av vilka 620 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets mars.

17 rooms (-77,9 %) bokades av fritidsresenärer och 176 rooms (-57,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 500 bäddnätter (+52,2 %) för inhemska besökare och 14 (-96,6 %) för utlänningar i Degerfors, sammanlagt 1 600 (+8,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Degerfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

135 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 173 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 173 000 SEK (-73 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 476 000 SEK och den minskade med 78 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 78,0 % 740 SEK 28,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -8,0 % 310 SEK -21,1 %
Revpar (Registrerade) 123 SEK -21,3 % 116 SEK -4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
46 rum (-4)
77 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 13,7 % (-17)
Osålda rum 40
Bädd beläggning 26,4 % (-3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "degerfors + nyckelord"

Google söker efter "degerfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa