Degerfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Degerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 300
44 %
ikon: sweden 260
12 %
ikon: foreign 49
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 131
16 %
ikon: sweden 117
11 %
ikon: foreign 14
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 148 000 SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
484,80 SEK
103,70 SEK
Rum
690,90 SEK
1 268,60 SEK
RevPAR
106,30 SEK
502,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 46
318 %
ikon: bed 77
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 109 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 300 bäddnätter i Degerfors (-44,0 %), av vilka 260 nätter nyttjades av inhemska besökare och 49 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets december.

45 rooms (+650,0 %) bokades av fritidsresenärer och 169 rooms (+69,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 13 400 bäddnätter (-22,4 %) för inhemska besökare och 5 600 (+8,7 %) för utlänningar i Degerfors, sammanlagt 19 100 (-15,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Degerfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

131 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,3 procent inhemska och 10,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Degerfors i genomsnitt 2,2 nätter (-0,02) och utländska besökare 3,5 nätter (-7,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 148 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 148 000 SEK (-59 800).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 4,6 miljoner SEK och den ökade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 690 SEK -64,7 %  890 SEK -76,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 27,2 %  240 SEK 96,5 % 
Revpar (Registrerade) 106 SEK -82,5 %  250 SEK -64,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
46 rum (+35)
77 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 15,4 % (-16)
Osålda rum 39
Bädd beläggning 13,1 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "degerfors + nyckelord"

Google söker efter "degerfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa