Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Dorotea: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 100
27 %
ikon: sweden 1 800
20 %
ikon: foreign 280
89 %
ikon: star 750
43 %
ikon: sweden 650
34 %
ikon: foreign 95
171 %
Genomsnittliga priser:
Natt
414,30 SEK
94,90 SEK
Rum
1 557,00 SEK
247,10 SEK
RevPAR
256,70 SEK
73,30 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 91
0 %
ikon: bed 250
0 %
ikon: room 16 %
18 %
ikon: bed 19 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med 27 procent

Under december 2021 upptecknades 2 100 registrerade gästnätter i Dorotea (+26,7 %), var av 1 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 89 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 27 procent i jämförelse med december förra året.

330 rum (+32,8 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rum (+47,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 35 600 registrerade gästnätter (+13,0 %) för inhemska besökare och 5 400 (+163,1 %) för utländska besökare i Dorotea, de vill säga sammanlagt 41 100 (+22,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

750 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 43 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,3 procent inhemska och 12,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 2,7 nätter (-0,31) och utländska besökare 3,0 nätter (-1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 850 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 850 000 SEK (+333 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 14,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 18,9 % 1 200 SEK 19,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 29,7 % 350 SEK 24,5 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 39,9 % 420 SEK 27,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
91 rum (+0)
250 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 16,5 % (+2,5)
Osålda rum 76
Bädd beläggning 19,4 % (-1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa