Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Dorotea: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
9 %
ikon: sweden 2 600
13 %
ikon: foreign 500
24 %
Topp 3:
Norge
250
23 %
Tyskland
102
82 %
Finland
27
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
10 %
ikon: sweden 1 100
16 %
ikon: foreign 250
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 987 000
56 %
Genomsnittliga priser:
Natt
317,50 SEK
132,10 SEK
Rum
998,40 SEK
25,30 SEK
RevPAR
530,90 SEK
91,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 62
24 %
ikon: bed 176
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Dorotea (-8,7 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (250 nights).

420 rooms (+364,0 %) bokades av fritidsresenärer och 570 rooms (+2,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 26 100 bäddnätter (-10,7 %) för inhemska besökare och 6 100 (-4,1 %) för utlänningar i Dorotea, sammanlagt 32 200 (-9,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,8 procent inhemska och 19,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 2,5 nätter (+0,07) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 987 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 987 000 SEK (+356 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 8,1 miljoner SEK och den ökade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 2,6 % 1 200 SEK 21,6 % 
Revpar (Registrerade) 530 SEK 20,9 %  410 SEK 35,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK 71,2 %  250 SEK 66,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
62 rum (+12)
176 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 53,2 % (+8,0)
Osålda rum 29
Bädd beläggning 58,9 % (-9,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa