Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Dorotea: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
29 %
ikon: sweden 2 400
25 %
ikon: foreign 181
59 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 920
21 %
ikon: sweden 840
18 %
ikon: foreign 75
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 835 000 SEK
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
328,30 SEK
139,40 SEK
Rum
1 168,10 SEK
68,60 SEK
RevPAR
296,10 SEK
25,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 91
0 %
ikon: bed 250
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Dorotea (-28,8 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 181 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 59 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets december.

490 rooms (+28,2 %) bokades av fritidsresenärer och 230 rooms (-2,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 32 300 bäddnätter (-13,7 %) för inhemska besökare och 6 800 (-11,9 %) för utlänningar i Dorotea, sammanlagt 39 100 (-13,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

920 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 2,8 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,93).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 835 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 835 000 SEK (+160 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 10,5 miljoner SEK och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 6,2 % 1 200 SEK 19,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 73,8 %  270 SEK 72,5 % 
Revpar (Registrerade) 300 SEK -7,8 % 400 SEK 32,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
91 rum (+0)
250 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 25,3 % (-3,9)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 33,1 % (-27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "dorotea + nyckelord"

Google söker efter "dorotea" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa