Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Dorotea: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
32 %
ikon: sweden 1 900
10 %
ikon: foreign 69
91 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 680
49 %
ikon: sweden 660
27 %
ikon: foreign 19
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 411 000 SEK
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
207,20 SEK
89,80 SEK
Rum
886,30 SEK
127,70 SEK
RevPAR
185,30 SEK
280,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 74
19 %
ikon: bed 220
26 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 21 %
54 %
ikon: bed 30 %
46 %

2 000 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 2 000 registrerade bäddnätter i Dorotea (-31,9 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 69 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 10 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets juni.

360 rooms (-24,1 %) bokades av fritidsresenärer och 107 rooms (-72,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 15 400 registrerade bäddnätter (-7,1 %) för inhemska besökare och 980 (-61,8 %) för utlänningar i Dorotea, sammanlagt 16 300 (-14,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

680 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 2,9 nätter (+0,55) och utländska besökare 3,6 nätter (+1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 411 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 411 000 SEK (-455 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 4,2 miljoner SEK och den minskade med 608 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -12,6 % 1 100 SEK -14,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK -30,2 % 260 SEK 2,2 %
Revpar (Registrerade) 185 SEK -60,2 % 280 SEK -19,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
74 rum (+12)
220 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 20,9 % (-25)
Osålda rum 59
Bädd beläggning 29,8 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "dorotea + nyckelord"

Google söker efter "dorotea" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa