Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Dorotea: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 900
21 %
ikon: sweden 3 200
5 %
ikon: foreign 710
303 %
ikon: star 1 700
20 %
ikon: sweden 1 400
3 %
ikon: foreign 320
313 %
Genomsnittliga priser:
Natt
346,20 SEK
22,60 SEK
Rum
1 194,20 SEK
247,50 SEK
RevPAR
427,30 SEK
13,90 SEK
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 105
2 %
ikon: bed 280
4 %
ikon: room 36 %
23 %
ikon: bed 46 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent

Under september 2021 upptecknades 3 900 registrerade gästnätter i Dorotea (+21,2 %), var av 3 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 710 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fem procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 300 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med september förra året.

710 rum (+1,1 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rum (+5,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 29 700 registrerade gästnätter (+9,3 %) för inhemska besökare och 4 100 (+184,2 %) för utländska besökare i Dorotea, de vill säga sammanlagt 33 800 (+18,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner registrerade gästnätter (+30,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (+24,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 723 000 nätter (+65,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,5 procent inhemska och 18,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 2,3 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,05).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 1,3 miljoner SEK (+308 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 11,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 3,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 26,1 % 1 200 SEK 16,6 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -3,2 % 430 SEK 25,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 7,0 % 330 SEK 23,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
105 rum (+2)
280 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 35,8 % (-11)
Osålda rum 67
Bädd beläggning 45,8 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa