Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Dorotea: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
31 %
ikon: sweden 1 200
27 %
ikon: foreign 64
64 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 340
55 %
ikon: sweden 330
52 %
ikon: foreign 13
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 464 000 SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
355,60 SEK
1,00 SEK
Rum
1 486,40 SEK
303,00 SEK
RevPAR
309,20 SEK
74,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 50
45 %
ikon: bed 152
39 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 21 %
36 %
ikon: bed 29 %
22 %

1 300 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 1 300 registrerade bäddnätter i Dorotea (-30,6 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 64 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 27 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 31 procent jämfört med förra årets november.

139 rooms (-45,5 %) bokades av fritidsresenärer och 173 rooms (-44,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 30 100 registrerade bäddnätter (+0,3 %) för inhemska besökare och 1 900 (-71,0 %) för utlänningar i Dorotea, sammanlagt 32 000 (-12,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

340 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 3,8 nätter (+1,3) och utländska besökare 4,9 nätter (+2,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 464 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 464 000 SEK (-206 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 8,8 miljoner SEK och den minskade med 818 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 25,6 % 1 000 SEK -11,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK -0,3 % 280 SEK 4,6 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -19,4 % 340 SEK -18,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
50 rum (-41)
152 bäddar (-96)

Rumsbeläggning 20,8 % (-12)
Osålda rum 40
Bädd beläggning 28,6 % (-8,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "dorotea + nyckelord"

Google söker efter "dorotea" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa