Dorotea
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Dorotea: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
19 %
ikon: sweden 3 000
19 %
ikon: foreign 210
17 %
Topp 3:
Norge
118
6 %
Tyskland
22
38 %
Finland
21
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
14 %
ikon: sweden 1 000
13 %
ikon: foreign 64
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 895 000 SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
276,80 SEK
12,30 SEK
Rum
1 144,30 SEK
160,00 SEK
RevPAR
333,80 SEK
76,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 91
0 %
ikon: bed 250
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
7 %
ikon: bed 0,44
18 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 200 bäddnätter i Dorotea (-19,2 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (118 nights).

530 rooms (-1,2 %) bokades av fritidsresenärer och 250 rooms (-27,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 200 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 770 (-6,5 %) för utlänningar i Dorotea, sammanlagt 9 900 (+2,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Dorotea av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Dorotea i genomsnitt 3,0 nätter (-0,24) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,53).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 895 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 895 000 SEK (-262 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,9 miljoner SEK och den ökade med 371 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -12,3 % 1 100 SEK -17,4 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -18,6 % 360 SEK 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -4,3 % 290 SEK 11,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
91 rum (+0)
250 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,2 % (-2,3)
Osålda rum 64
Bädd beläggning 43,9 % (-9,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "dorotea + nyckelord"

Google söker efter "dorotea" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa