Eda
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Eda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 100
46 %
ikon: sweden 5 000
19 %
ikon: foreign 3 100
136 %
Topp 3:
Norge
1 700
48 %
Tyskland
600
513 %
Nederländerna
320
1 443 %
ikon: star 3 400
66 %
ikon: sweden 1 900
28 %
ikon: foreign 1 500
168 %
Genomsnittliga priser:
Natt
328,30 SEK
51,20 SEK
Rum
2 777,60 SEK
1 941,00 SEK
RevPAR
578,80 SEK
1 034,00 SEK
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 220
421 %
ikon: bed 580
316 %
ikon: room 21 %
39 %
ikon: bed 49 %
62 %

Registrerade gästnätter ökade med 46 procent

Under juli 2021 upptecknades 8 100 registrerade gästnätter i Eda (+46,2 %), var av 5 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 136 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 46 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (1 700 nights).

410 rum (+62,3 %) bokades av fritidsresenärer och 550 rum (+183,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 13 800 registrerade gästnätter (-43,8 %) för inhemska besökare och 8 000 (+106,1 %) för utländska besökare i Eda, de vill säga sammanlagt 21 800 (-23,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,2 %.

3 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 66 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 56,5 procent inhemska och 43,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eda i genomsnitt 2,6 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,28).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,7 miljoner SEK (+556 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 7,2 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 133 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 800 SEK -41,1 % 1 900 SEK -5,2 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK -64,1 % 260 SEK -4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK -13,5 % 330 SEK 28,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
220 rum (+177)
580 bäddar (+440)

Rumsbeläggning 20,8 % (-13)
Osålda rum 173
Bädd beläggning 48,8 % (-79)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa