Eda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Eda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
4 %
ikon: sweden 3 300
112 %
ikon: foreign 770
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
13 %
ikon: sweden 1 200
29 %
ikon: foreign 450
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 905 000 SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
221,00 SEK
16,20 SEK
Rum
966,50 SEK
318,00 SEK
RevPAR
160,40 SEK
67,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 240
39 %
ikon: bed 710
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Eda (+4,3 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 112 procent och utländska bäddnätter minskade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

680 rooms (+41,8 %) bokades av fritidsresenärer och 250 rooms (+3,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 37 700 bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 88 200 (-7,1 %) för utlänningar i Eda, sammanlagt 126 000 (-4,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,4 procent inhemska och 27,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eda i genomsnitt 2,8 nätter (+1,1) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,75).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 905 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 905 000 SEK (-26 600).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 28,9 miljoner SEK och den ökade med 7,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -24,8 %  1 100 SEK 17,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK -6,8 % 230 SEK 40,0 % 
Revpar (Registrerade) 160 SEK -29,5 %  380 SEK 11,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+67)
710 bäddar (+50)

Rumsbeläggning 16,6 % (-1,1)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 20,3 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "eda + nyckelord"

Google söker efter "eda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa