Eda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Eda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
21 %
ikon: sweden 4 000
85 %
ikon: foreign 420
88 %
Topp 3:
Norge
400
87 %
Österrike
9,0
Nederländerna
4,0
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
37 %
ikon: sweden 1 200
47 %
ikon: foreign 156
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 712 000 SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
161,70 SEK
65,70 SEK
Rum
1 274,40 SEK
366,80 SEK
RevPAR
177,30 SEK
19,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 210
12 %
ikon: bed 540
23 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
36 %
ikon: bed 0,42
47 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 400 bäddnätter i Eda (-20,7 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 85 procent och utländska bäddnätter minskade med 88 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (400 nights).

340 rooms (-58,9 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rooms (-61,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 13 500 bäddnätter (+128,7 %) för inhemska besökare och 2 000 (-82,0 %) för utlänningar i Eda, sammanlagt 15 500 (-9,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,5 procent inhemska och 11,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eda i genomsnitt 3,3 nätter (+0,67) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 712 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 712 000 SEK (-551 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,0 miljoner SEK och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 40,4 % 1 300 SEK 19,0 %
Revpar (Registrerade) 177 SEK -9,8 % 210 SEK -17,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 162 SEK -28,9 % 196 SEK -19,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
210 rum (-28)
540 bäddar (-166)

Rumsbeläggning 13,9 % (-7,8)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 42,3 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "eda + nyckelord"

Google söker efter "eda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa