Eda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Eda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 200
3 %
ikon: sweden 4 800
25 %
ikon: foreign 3 400
26 %
Topp 3:
Kina
2 100
61 %
Norge
960
65 %
Tyskland
210
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
11 %
ikon: sweden 2 100
13 %
ikon: foreign 2 800
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj.
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
264,20 SEK
51,00 SEK
Rum
800,10 SEK
100,50 SEK
RevPAR
333,70 SEK
0,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 250
37 %
ikon: bed 750
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 200 bäddnätter i Eda (-2,8 %), av vilka 4 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (2 100 nights).

1 000 rooms (-53,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (+447,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 27 100 bäddnätter (-18,5 %) för inhemska besökare och 84 400 (-1,3 %) för utlänningar i Eda, sammanlagt 112 000 (-6,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 43,2 procent inhemska och 56,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eda i genomsnitt 2,2 nätter (+0,69) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,2 miljoner SEK (+365 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 25,2 miljoner SEK och den ökade med 7,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK 14,4 %  1 100 SEK 23,5 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK -0,2 % 440 SEK 16,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 23,9 %  230 SEK 47,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+67)
750 bäddar (+50)

Rumsbeläggning 41,7 % (-6,1)
Osålda rum 144
Bädd beläggning 40,3 % (+0,12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa