Ekerö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ekerö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 300
ikon: sweden 5 200
ikon: foreign 138
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
ikon: sweden 2 600
ikon: foreign 56
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
387,60 SEK
Rum
840,80 SEK
RevPAR
207,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 320
ikon: bed 710
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
ikon: bed 0,24

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 300 bäddnätter i Ekerö, av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 138 av utländska besökare.

220 rooms bokades av fritidsresenärer och 2 200 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ekerö av det totala antalet bäddnätter var 0,2 %, av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 700 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ekerö i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 2,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,1 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 210 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
320 rum
710 bäddar

Rumsbeläggning 24,6 %
Osålda rum 240
Bädd beläggning 24,1 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ekerö + nyckelord"

Google söker efter "ekerö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa