Eksjö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Eksjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
3 %
ikon: sweden 2 400
1 %
ikon: foreign 130
28 %
Topp 3:
Tyskland
24
41 %
Danmark
14
8 %
Storbritannien
11
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
19 %
ikon: sweden 1 600
19 %
ikon: foreign 72
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
633,60 SEK
36,60 SEK
Rum
948,90 SEK
192,50 SEK
RevPAR
277,90 SEK
118,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 200
32 %
ikon: bed 440
24 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Eksjö (-2,8 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 130 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (24 nights).

720 rooms (+19,3 %) bokades av fritidsresenärer och 940 rooms (+28,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 59 700 bäddnätter (-13,5 %) för inhemska besökare och 17 800 (-12,1 %) för utlänningar i Eksjö, sammanlagt 77 600 (-13,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eksjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eksjö i genomsnitt 1,5 nätter (+0,27) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,6 miljoner SEK (+48 700).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 33,9 miljoner SEK och den ökade med 7,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -16,9 %  1 100 SEK 2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 6,1 % 440 SEK 46,8 % 
Revpar (Registrerade) 280 SEK -29,9 %  520 SEK 3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
200 rum (+49)
440 bäddar (+84)

Rumsbeläggning 29,3 % (-5,4)
Osålda rum 142
Bädd beläggning 21,0 % (-7,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "eksjö + nyckelord"

Google söker efter "eksjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,0/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa