Eksjö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Eksjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
39 %
ikon: sweden 1 600
39 %
ikon: foreign 34
29 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 910
31 %
ikon: sweden 890
31 %
ikon: foreign 20
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
41 %
Genomsnittliga priser:
Natt
696,30 SEK
26,00 SEK
Rum
1 103,10 SEK
219,40 SEK
RevPAR
218,00 SEK
158,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 169
0 %
ikon: bed 350
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
54 %
ikon: bed 0,15
38 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Eksjö (-39,2 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets mars.

240 rooms (-72,7 %) bokades av fritidsresenärer och 780 rooms (-39,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 600 bäddnätter (-20,1 %) för inhemska besökare och 410 (+40,7 %) för utlänningar i Eksjö, sammanlagt 6 000 (-17,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eksjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

910 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eksjö i genomsnitt 1,8 nätter (-0,25) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-791 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,1 miljoner SEK och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 24,8 % 1 000 SEK 11,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK -3,6 % 690 SEK -5,2 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -42,1 % 270 SEK -24,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
169 rum (+0)
350 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 19,8 % (-23)
Osålda rum 136
Bädd beläggning 15,3 % (-9,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "eksjö + nyckelord"

Google söker efter "eksjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,0/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa