Eksjö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Eksjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
3 %
ikon: sweden 5 600
5 %
ikon: foreign 1 000
89 %
Topp 3:
Tyskland
340
32 %
Nederländerna
230
129 %
Danmark
105
176 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 800
13 %
ikon: sweden 3 300
7 %
ikon: foreign 490
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,4 milj.
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
506,90 SEK
115,90 SEK
Rum
1 124,10 SEK
35,50 SEK
RevPAR
592,20 SEK
39,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 191
26 %
ikon: bed 400
13 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 6 600 bäddnätter i Eksjö (+2,6 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (340 nights).

1 300 rooms (+58,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (+12,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 50 700 bäddnätter (-15,8 %) för inhemska besökare och 17 100 (-11,5 %) för utlänningar i Eksjö, sammanlagt 67 800 (-14,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eksjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,2 procent inhemska och 12,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eksjö i genomsnitt 1,7 nätter (-0,21) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,4 miljoner SEK (+833 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 27,5 miljoner SEK och den ökade med 7,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,3 % 1 100 SEK 6,1 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 7,2 % 570 SEK 13,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 29,7 %  410 SEK 57,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
191 rum (+39)
400 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 52,7 % (+1,9)
Osålda rum 90
Bädd beläggning 55,7 % (-4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,0/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa