Eksjö
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Eksjö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 100
43 %
ikon: sweden 11 600
19 %
ikon: foreign 3 500
345 %
ikon: star 7 200
35 %
ikon: sweden 5 400
9 %
ikon: foreign 1 800
410 %
Genomsnittliga priser:
Natt
323,40 SEK
33,50 SEK
Rum
1 809,70 SEK
435,40 SEK
RevPAR
1 169,30 SEK
427,20 SEK
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 130
23 %
ikon: bed 260
26 %
ikon: room 65 %
20 %
ikon: bed 183 %
78 %

Registrerade gästnätter ökade med 43 procent

Under augusti 2021 upptecknades 15 100 registrerade gästnätter i Eksjö (+42,7 %), var av 11 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 340 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 43 procent i jämförelse med augusti förra året.

1 200 rum (-25,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rum (+30,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 53 500 registrerade gästnätter (+21,3 %) för inhemska besökare och 7 900 (+236,6 %) för utländska besökare i Eksjö, de vill säga sammanlagt 61 400 (+32,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eksjö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,2 %.

7 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 75,2 procent inhemska och 24,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eksjö i genomsnitt 2,2 nätter (+0,18) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,29).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 4,9 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 20,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 31,7 % 1 600 SEK 19,2 %
Revpar (Registrerade) 1 200 SEK 57,6 % 620 SEK 54,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -9,4 % 330 SEK -5,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
130 rum (-39)
260 bäddar (-90)

Rumsbeläggning 64,6 % (+11)
Osålda rum 46
Bädd beläggning 182,8 % (+80)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,18/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa