Emmaboda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Emmaboda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 970
ikon: sweden 780
ikon: foreign 194
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 530
ikon: sweden 500
ikon: foreign 35
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 707 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
726,90 SEK
Rum
877,50 SEK
RevPAR
242,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
75 %
ikon: room 94
ikon: bed 196
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
ikon: bed 0,16
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 40 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

970 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 970 bäddnätter i Emmaboda, av vilka 780 nätter nyttjades av inhemska besökare och 194 av utländska besökare.

410 rooms bokades av fritidsresenärer och 400 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 400 bäddnätter för inhemska besökare och 340 för utlänningar i Emmaboda, sammanlagt 2 700 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Emmaboda av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

530 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Emmaboda i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 5,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 707 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 707 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK 910 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 700 SEK
Revpar (Registrerade) 240 SEK 220 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
94 rum
196 bäddar

Rumsbeläggning 27,7 %
Osålda rum 68
Bädd beläggning 16,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "emmaboda + nyckelord"

Google söker efter "emmaboda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa