Emmaboda
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Emmaboda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 800
2 %
ikon: sweden 720
9 %
ikon: foreign 83
36 %
Topp 3:
Tyskland
25
400 %
Danmark
16
220 %
Nederländerna
8,0
300 %
ikon: star 440
18 %
ikon: sweden 410
15 %
ikon: foreign 35
67 %
Genomsnittliga priser:
Natt
684,40 SEK
59,90 SEK
Rum
884,90 SEK
153,50 SEK
RevPAR
146,50 SEK
35,70 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 112
29 %
ikon: bed 240
27 %
ikon: room 17 %
34 %
ikon: bed 11 %
22 %
ikon: nederbörd 22 mm
41 mm

Registrerade gästnätter ökade med två procent

Under januari 2022 upptecknades 800 registrerade gästnätter i Emmaboda (+1,5 %), var av 720 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 83 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 36 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med två procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (25 nights).

240 rum (-24,1 %) bokades av fritidsresenärer och 380 rum (+6,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Emmaboda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

440 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Emmaboda i genomsnitt 1,8 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,4 nätter (-3,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 547 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 547 000 SEK (+55 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK 21,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 9,6 %
Revpar (Registrerade) 147 SEK -19,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
112 rum (+25)
240 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 16,6 % (-8,4)
Osålda rum 93
Bädd beläggning 10,6 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa