Emmaboda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Emmaboda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
25 %
ikon: sweden 960
5 %
ikon: foreign 460
109 %
Topp 3:
Danmark
240
147 %
Österrike
97
9 600 %
Tyskland
58
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 770
16 %
ikon: sweden 670
20 %
ikon: foreign 97
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 896 000
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
634,70 SEK
28,50 SEK
Rum
930,60 SEK
319,30 SEK
RevPAR
274,10 SEK
129,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 109
88 %
ikon: bed 240
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 46 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 25 procent

Under september 2019 registrerades 1 400 bäddnätter i Emmaboda (+25,0 %), av vilka 960 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 109 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 25 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (240 nights).

640 rooms (+76,9 %) bokades av fritidsresenärer och 320 rooms (+73,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Emmaboda av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

770 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,4 procent inhemska och 12,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Emmaboda i genomsnitt 1,4 nätter (-0,2) och utländska besökare 4,7 nätter (+2,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 896 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 896 000 SEK (+211 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -25,5 %   SEK
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 4,7 %  SEK
Revpar (Registrerade) 270 SEK -32,1 %   SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
109 rum (+51)
240 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,4 % (-2,8)
Osålda rum 77
Bädd beläggning 20,0 % (+3,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa