Emmaboda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Emmaboda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 620
15 %
ikon: sweden 520
10 %
ikon: foreign 103
45 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 430
53 %
ikon: sweden 400
52 %
ikon: foreign 34
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 338 000 SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
544,60 SEK
65,00 SEK
Rum
934,30 SEK
6,20 SEK
RevPAR
125,40 SEK
70,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 87
36 %
ikon: bed 185
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 46 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under december 2019 registrerades 620 bäddnätter i Emmaboda (+14,6 %), av vilka 520 nätter nyttjades av inhemska besökare och 103 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets december.

200 rooms (+63,8 %) bokades av fritidsresenärer och 162 rooms (-30,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Emmaboda av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

430 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Emmaboda i genomsnitt 1,3 nätter (-0,5) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,52).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 338 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 338 000 SEK (+7 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 0,7 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -10,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 125 SEK -36,0 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
87 rum (+23)
185 bäddar (-19)

Rumsbeläggning 13,4 % (-7,7)
Osålda rum 75
Bädd beläggning 10,8 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "emmaboda + nyckelord"

Google söker efter "emmaboda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa