Enköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Enköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
6 %
ikon: sweden 4 000
4 %
ikon: foreign 171
45 %
Topp 3:
Italien
60
Danmark
17
48 %
Polen
12
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
1 %
ikon: sweden 2 800
1 %
ikon: foreign 56
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
719,90 SEK
45,00 SEK
Rum
1 029,50 SEK
127,70 SEK
RevPAR
284,00 SEK
19,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 380
6 %
ikon: bed 690
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,6 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 78 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under december 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Enköping (+5,5 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 171 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Italien (60 nights).

820 rooms (-3,8 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (+19,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 79 800 bäddnätter (+2,2 %) för inhemska besökare och 7 900 (+29,1 %) för utlänningar i Enköping, sammanlagt 87 700 (+4,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enköping av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enköping i genomsnitt 1,4 nätter (+0,08) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,87).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,0 miljoner SEK (-20 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 56,7 miljoner SEK och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -11,0 % 1 200 SEK 4,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK -5,9 % 650 SEK 2,4 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -6,4 % 450 SEK 2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
380 rum (+23)
690 bäddar (+63)

Rumsbeläggning 27,6 % (+1,4)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 21,5 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "enköping + nyckelord"

Google söker efter "enköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa