Enköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Enköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 000
36 %
ikon: sweden 3 900
35 %
ikon: foreign 84
59 %
Topp 3:
Danmark
21
50 %
Polen
19
Norge
6,0
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
35 %
ikon: sweden 2 300
35 %
ikon: foreign 37
47 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
838,60 SEK
127,10 SEK
Rum
1 392,00 SEK
242,10 SEK
RevPAR
304,80 SEK
124,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 380
6 %
ikon: bed 690
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
41 %
ikon: bed 0,2
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,7 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 35 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 000 bäddnätter i Enköping (-36,1 %), av vilka 3 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 84 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 59 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 36 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (21 nights).

330 rooms (-57,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (-32,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 14 000 bäddnätter (-12,5 %) för inhemska besökare och 320 (-42,4 %) för utlänningar i Enköping, sammanlagt 14 400 (-13,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enköping av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enköping i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,3 miljoner SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 12,5 miljoner SEK och den minskade med 204 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 21,1 % 1 300 SEK 10,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 17,9 % 870 SEK 13,8 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -28,9 % 400 SEK -6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
380 rum (+23)
690 bäddar (+68)

Rumsbeläggning 21,9 % (-15)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 20,1 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "enköping + nyckelord"

Google söker efter "enköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa