Enköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Enköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 100
7 %
ikon: sweden 7 100
2 %
ikon: foreign 990
164 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
4 %
ikon: sweden 4 500
2 %
ikon: foreign 470
158 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,9 milj.
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
855,40 SEK
33,20 SEK
Rum
1 280,60 SEK
94,40 SEK
RevPAR
638,00 SEK
35,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 390
9 %
ikon: bed 710
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,7 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 48 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under september 2019 registrerades 8 100 bäddnätter i Enköping (+6,5 %), av vilka 7 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 990 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 164 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets september.

810 rooms (-45,6 %) bokades av fritidsresenärer och 4 600 rooms (+21,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 63 500 bäddnätter (+2,1 %) för inhemska besökare och 6 800 (+23,2 %) för utlänningar i Enköping, sammanlagt 70 300 (+3,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enköping av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,5 procent inhemska och 9,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enköping i genomsnitt 1,6 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,9 miljoner SEK (+674 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 42,6 miljoner SEK och den ökade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 8,0 % 1 200 SEK 5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 860 SEK 4,0 % 610 SEK 2,8 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK 5,8 % 450 SEK 2,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
390 rum (+31)
710 bäddar (+69)

Rumsbeläggning 49,8 % (-1,0)
Osålda rum 194
Bädd beläggning 40,6 % (-2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa