Enontekis
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Enontekis: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 000
1 %
ikon: finland 14 800
7 %
ikon: foreign 3 200
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 300
7 %
ikon: finland 9 700
14 %
ikon: foreign 2 600
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 697 000
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,70 €
6,20 €
Rum
104,30 €
19,50 €
RevPAR
48,60 €
14,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 460
1 %
ikon: bed 1 400
2 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 32 %
Ryssland
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,7 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 63 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under augusti 2019 registrerades 18 000 bäddnätter i Enontekis (+1,3 %), av vilka 14 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets augusti.

16 200 nights (-5,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (+216,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 77 500 bed nights (-1,5 %) för inhemska besökare och 33 400 (-12,9 %) för utlänningar i Enontekis, sammanlagt 111 000 (-5,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enontekis av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

12 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,0 procent inhemska och 21,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enontekis i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 697 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 697 000 euro (-102 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,3 miljoner euro och den minskade med 179 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € -15,8 %   €
Revpar (Registrerade) 49 € -23,3 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -13,8 %  39 € 1,3 %

Taxfree-försäljning -32,2 %

Taxfree-försäljning minskade med 32 procent från föregående år.

(Ryssar -32,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (-6)
1 400 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 46,6 % (-4,6)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 33,1 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,65/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa