Enontekis
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Enontekis: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 500
556 %
ikon: finland 1 600
42 %
ikon: foreign 7 900
2 300 %
ikon: star 2 900
278 %
ikon: finland 630
19 %
ikon: foreign 2 200
863 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,00 €
37,10 €
Rum
89,90 €
8,50 €
RevPAR
37,50 €
22,90 €
ikon: establishment 14
40 %
ikon: room 350
99 %
ikon: bed 1 100
66 %
ikon: room 42 %
182 %
ikon: bed 29 %
279 %
ikon: temperatur -12,9 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 19 mm
7 mm

Registrerade gästnätter ökade med 560 procent

Under januari 2022 upptecknades 9 500 registrerade gästnätter i Enontekis (+556,1 %), var av 1 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 7 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 42 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 2 300 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 560 procent i jämförelse med januari förra året.

9 100 nights (+699,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 370 nights (+21,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enontekis av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,7 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 2,3 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 280 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 21,8 procent inhemska och 78,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enontekis i genomsnitt 2,5 nätter (+0,41) och utländska besökare 3,5 nätter (+2,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 436 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 436 000 euro (+316 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -44,6 %
Revpar (Registrerade) 38 € 157,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+4)
350 rum (+176)
1 100 bäddar (+420)

Rumsbeläggning 41,7 % (+27)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 29,2 % (+21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa