Enontekis
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Enontekis: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 500
24 %
ikon: finland 5 800
32 %
ikon: foreign 5 700
15 %
Topp 3:
Storbritannien
1 700
5 %
Nederländerna
870
24 %
Tyskland
490
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
43 %
ikon: finland 1 700
42 %
ikon: foreign 1 400
45 %
Topp 3:
Tyskland
169
46 %
Norge
137
77 %
Nederländerna
133
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 521 000 €
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,30 €
3,00 €
Rum
110,90 €
2,90 €
RevPAR
42,50 €
8,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 490
2 %
ikon: bed 1 400
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
19 %
ikon: bed 0,32
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,7 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 22 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 11 500 bäddnätter i Enontekis (-24,4 %), av vilka 5 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (1 700 nights).

10 000 nights (-29,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+47,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 10 200 bäddnätter (-18,1 %) för inhemska besökare och 20 900 (+7,5 %) för utlänningar i Enontekis, sammanlagt 31 100 (-2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enontekis av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 2,1 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 54,6 procent inhemska och 45,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enontekis i genomsnitt 3,5 nätter (+0,53) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,4).

420 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 420 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fem procent.

Av lokala passagerare anlände 100,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 0,0 %.

Dessutom registrerades 730 passagerare som avreste från flygplatsen (+37,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 200 (+18,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 521 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 521 000 euro (-123 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,3 miljoner euro och den ökade med 59 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 2,7 % 108 €
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 7,0 % 43 € 7,3 %
Revpar (Registrerade) 42 € -16,3 % 44 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
490 rum (+9)
1 400 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 38,3 % (-8,7)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 31,8 % (-6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "enontekiö + nyckelord"

Google söker efter "enontekiö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,85/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa