Enontekis
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Enontekis: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 900
4 %
ikon: finland 2 700
12 %
ikon: foreign 12 100
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 300
37 %
ikon: finland 800
18 %
ikon: foreign 3 600
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 516 000 €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,70 €
0,20 €
Rum
104,50 €
3,80 €
RevPAR
59,20 €
6,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 360
1 %
ikon: bed 1 100
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -8,3 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 60 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 14 900 bäddnätter i Enontekis (+4,0 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

12 900 nights (-2,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (+93,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 98 800 bäddnätter (-1,5 %) för inhemska besökare och 49 700 (-7,3 %) för utlänningar i Enontekis, sammanlagt 149 000 (-3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enontekis av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

4 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 18,3 procent inhemska och 81,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enontekis i genomsnitt 3,4 nätter (-0,18) och utländska besökare 3,4 nätter (-1,3).

11 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 11 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med fyra procent.

Av lokala passagerare anlände 100,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 0,0 %.

Dessutom registrerades 11 100 passagerare som avreste från flygplatsen (+6,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 22 100 (+5,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 516 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 516 000 euro (+22 400).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 5,9 miljoner euro och den ökade med 5,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 3,8 % 108 € 10,5 % 
Revpar (Registrerade) 59 € 12,1 %  48 € 10,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 0,5 % 39 € 978,2 % 

Taxfree-försäljning -100,0 %

Taxfree-försäljning minskade med 100 procent från föregående år.

(Ryssar -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (+3)
1 100 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 56,6 % (+4,2)
Osålda rum 155
Bädd beläggning 49,1 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "enontekiö + nyckelord"

Google söker efter "enontekiö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,73/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa