Enontekis
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Enontekis: Turismen i ett nötskal

ikon: star 28 600
5 %
ikon: finland 27 600
16 %
ikon: foreign 1 000
69 %
ikon: star 15 700
8 %
ikon: finland 14 900
1 %
ikon: foreign 800
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,80 €
3,10 €
Rum
141,40 €
8,80 €
RevPAR
90,40 €
6,50 €
ikon: establishment 19
6 %
ikon: room 460
11 %
ikon: bed 1 400
7 %
ikon: room 64 %
1 %
ikon: bed 56 %
1 %
ikon: temperatur 14,7 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 50 mm
69 mm

Registrerade gästnätter ökade med fem procent

Under juli 2021 upptecknades 28 600 registrerade gästnätter i Enontekis (+5,2 %), var av 27 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 16 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 69 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fem procent i jämförelse med juli förra året.

27 800 nights (+8,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 770 nights (-46,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 68 700 registrerade gästnätter (+57,5 %) för inhemska besökare och 1 900 (-92,6 %) för utländska besökare i Enontekis, de vill säga sammanlagt 70 600 (+1,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enontekis av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,6 %.

15 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enontekis i genomsnitt 1,8 nätter (+0,24) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,17).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,2 miljoner euro (+144 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 3,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 510 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 141 € -5,9 % 116 € -3,3 %
Revpar (Registrerade) 90 € -6,7 % 48 € -2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 7,7 % 47 € 16,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+1)
460 rum (+47)
1 400 bäddar (+87)

Rumsbeläggning 63,9 % (-0,6)
Osålda rum 166
Bädd beläggning 56,1 % (+0,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 9,04/10 (+0,28).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa