Eskilstuna
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Eskilstuna: Turismen i ett nötskal

ikon: star 26 200
19 %
ikon: sweden 21 300
8 %
ikon: foreign 4 800
134 %
Topp 3:
Norge
830
608 %
Finland
770
1 643 %
Förenta Staterna
620
3 %
ikon: star 15 400
16 %
ikon: sweden 11 900
1 %
ikon: foreign 3 500
182 %
Genomsnittliga priser:
Natt
716,40 SEK
127,20 SEK
Rum
1 259,90 SEK
212,20 SEK
RevPAR
832,20 SEK
257,20 SEK
ikon: establishment 20
5 %
ikon: room 770
0 %
ikon: bed 1 700
0 %
ikon: room 66 %
20 %
ikon: bed 46 %
2 %

Registrerade gästnätter ökade med 19 procent

Under september 2022 upptecknades 26 200 registrerade gästnätter i Eskilstuna (+19,4 %), var av 21 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 134 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 19 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (830 nights).

7 900 rum (+61,8 %) bokades av fritidsresenärer och 7 000 rum (-6,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 234 000 registrerade gästnätter (+18,5 %) för inhemska besökare och 23 700 (+90,6 %) för utländska besökare i Eskilstuna, de vill säga sammanlagt 258 000 (+22,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eskilstuna av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,5 %.

15 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 77,5 procent inhemska och 22,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eskilstuna i genomsnitt 1,8 nätter (+0,15) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,29).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 18,7 miljoner kronor (+5,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 134,0 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 54,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 20,3 % 1 200 SEK 20,8 %
Revpar (Registrerade) 830 SEK 44,7 % 660 SEK 70,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 21,6 % 520 SEK 37,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (-1)
770 rum (+0)
1 700 bäddar (+5)

Rumsbeläggning 66,1 % (+11)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 45,7 % (+0,75)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa