Eskilstuna
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Eskilstuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 600
7 %
ikon: sweden 21 700
7 %
ikon: foreign 2 900
8 %
Topp 3:
Norge
520
177 %
Förenta Staterna
350
47 %
Tyskland
290
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 700
2 %
ikon: sweden 12 200
2 %
ikon: foreign 1 500
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 13,9 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
566,10 SEK
50,60 SEK
Rum
1 005,90 SEK
40,30 SEK
RevPAR
560,70 SEK
2,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 840
4 %
ikon: bed 1 900
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,7 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 79 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

24 600 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 24 600 bäddnätter i Eskilstuna (-6,9 %), av vilka 21 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (520 nights).

6 400 rooms (+15,0 %) bokades av fritidsresenärer och 7 500 rooms (-12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 247 000 bäddnätter (-10,3 %) för inhemska besökare och 28 900 (-5,0 %) för utlänningar i Eskilstuna, sammanlagt 275 000 (-9,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eskilstuna av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

13 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eskilstuna i genomsnitt 1,8 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 13,9 miljoner SEK (+310 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 113,7 miljoner SEK och den ökade med 2,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 4,2 % 990 SEK 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 9,8 % 410 SEK 13,7 % 
Revpar (Registrerade) 560 SEK -0,5 % 500 SEK -3,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
840 rum (+34)
1 900 bäddar (+21)

Rumsbeläggning 55,7 % (-2,6)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 43,8 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "eskilstuna + nyckelord"

Google söker efter "eskilstuna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,67/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa