Eskilstuna
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Eskilstuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 900
9 %
ikon: sweden 16 000
20 %
ikon: foreign 1 900
40 %
Topp 3:
Förenta Staterna
440
102 %
Tyskland
210
16 %
Schweiz
171
17 000 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 100
27 %
ikon: sweden 8 300
41 %
ikon: foreign 730
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,8 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
492,80 SEK
12,40 SEK
Rum
948,30 SEK
29,00 SEK
RevPAR
379,90 SEK
9,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 840
3 %
ikon: bed 1 900
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,0 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 81 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 17 900 bäddnätter i Eskilstuna (+8,8 %), av vilka 16 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (440 nights).

5 100 rooms (+8,4 %) bokades av fritidsresenärer och 4 200 rooms (+10,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 310 000 bäddnätter (-6,3 %) för inhemska besökare och 36 000 (-11,7 %) för utlänningar i Eskilstuna, sammanlagt 346 000 (-6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Eskilstuna av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Eskilstuna i genomsnitt 1,9 nätter (-0,32) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 8,8 miljoner SEK (+512 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 151,4 miljoner SEK och den ökade med 5,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -3,0 % 980 SEK 4,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK -2,4 % 440 SEK 11,3 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -2,4 % 500 SEK -1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
840 rum (+28)
1 900 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 40,1 % (+0,25)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 33,5 % (+0,96)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "eskilstuna + nyckelord"

Google söker efter "eskilstuna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,54/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa