Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Esbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 18 400
8 %
ikon: finland 13 800
2 %
ikon: foreign 4 600
23 %
Topp 3:
Estland
1 800
120 %
Indien
330
9 %
Tyskland
194
18 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 4 200
42 %
ikon: finland 3 800
31 %
ikon: foreign 370
78 %
Topp 3:
Estland
110
45 %
Förenta Staterna
55
58 %
Tyskland
29
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 790 000 €
160 %
Genomsnittliga priser:
Natt
33,40 €
0,90 €
Rum
45,40 €
1,20 €
RevPAR
18,30 €
2,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 1 500
197 %
ikon: bed 2 800
197 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,7 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 31 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 400 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 18 400 bäddnätter i Esbo (-8,3 %), av vilka 13 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 800 nights).

4 600 nights (+8,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 800 nights (-12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 39 000 bäddnätter (-26,4 %) för inhemska besökare och 13 100 (-57,0 %) för utlänningar i Esbo, sammanlagt 52 100 (-37,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 9,7 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

4 200 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 3,6 nätter (+1,1) och utländska besökare 12 nätter (+8,8).

58 500 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 58 500 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 360 procent. 12 900 resenärer mellanlandade (+269,9 %) och 45 600 var lokala passengers (+388,7 %).

Av lokala passagerare anlände 58,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 41,9 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 89,8 %.

Dessutom registrerades 41 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+742,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 100 000 (+463,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 790 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 790 000 euro (+486 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,7 miljoner euro och den minskade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 45 € 2,8 % 50 € -38,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 33 € 2,8 % 35 € -37,0 %
Revpar (Registrerade) 18 € -12,5 % 18 € -53,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1 500 rum (+980)
2 800 bäddar (+1 900)

Rumsbeläggning 40,2 % (-7,0)
Osålda rum 880

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "espoo + nyckelord"

Google söker efter "espoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,64/10 (-0,23).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående