Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Esbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 23 700
42 %
ikon: finland 18 200
22 %
ikon: foreign 5 500
69 %
Topp 3:
Estland
2 100
1 %
Kina
340
68 %
Tyskland
280
77 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 7 400
62 %
ikon: finland 6 700
46 %
ikon: foreign 660
91 %
Topp 3:
Estland
180
63 %
Förenta Staterna
69
78 %
Sverige
62
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 916 000 €
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,70 €
30,30 €
Rum
54,90 €
43,10 €
RevPAR
24,10 €
42,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 1 200
11 %
ikon: bed 2 400
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,1 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 83 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

23 700 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 23 700 bäddnätter i Esbo (-42,5 %), av vilka 18 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 22 procent och utländska bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 42 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (2 100 nights).

8 700 nights (-29,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 15 100 nights (-47,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 157 000 bäddnätter (-31,8 %) för inhemska besökare och 59 100 (-64,6 %) för utlänningar i Esbo, sammanlagt 216 000 (-45,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 6,9 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

7 400 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 62 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 2,7 nätter (+0,81) och utländska besökare 8,4 nätter (+5,9).

10 000 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 43 procent från föregående år.

Sammanlagt 92 kongresser anordnades (+27) under 2019.

71 400 flygresenärer (Oktober, Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 71 400 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 92 procent. 15 700 resenärer mellanlandade (-95,5 %) och 55 600 var lokala passengers (-90,8 %).

Av lokala passagerare anlände 65,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 34,6 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 87,5 %.

Dessutom registrerades 59 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-90,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 131 000 (-91,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 1,8 miljoner euro (-1,4 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 56,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 916 000 euro (-1,9 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,0 miljoner euro (+659 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 13,1 miljoner euro och den minskade med 14,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 280 € 179,1 %  174 € 65,8 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 210 € 221,0 %  100 € 48,8 % 
Adr (Registrerade) 55 € -44,0 %  66 € -27,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -44,0 %  45 € -25,7 % 
Revpar (Registrerade) 24 € -64,0 %  31 € -45,8 % 

Taxfree-försäljning -12,9 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 13 procent från föregående år.

(Ryssar -15,4 %, Kineser -19,4 %, Japaner -91,3 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (-147)
2 400 bäddar (-340)

Rumsbeläggning 43,9 % (-25)
Osålda rum 690
Bädd beläggning 31,6 % (-17)

Airbnb och Vrbo

310 inkvarteringsanläggningar (-87)
250 lägenheter (-68)
470 rum (-110)

Lägenhetsbeläggning 74,1 % (+9,7)
Osålda lägenheter 64

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "espoo + nyckelord"

Google söker efter "espoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,74/10 (+0,12).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866, visit@espoo.fi, visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående