Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Esbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 700
52 %
ikon: finland 11 400
39 %
ikon: foreign 4 300
69 %
Topp 3:
Estland
2 100
88 %
Indien
210
71 %
Storbritannien
196
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
74 %
ikon: finland 3 600
64 %
ikon: foreign 400
93 %
Topp 3:
Estland
139
62 %
Förenta Staterna
50
69 %
Tyskland
25
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 562 000 €
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,90 €
23,60 €
Rum
48,70 €
37,60 €
RevPAR
17,00 €
30,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 1 200
19 %
ikon: bed 2 400
17 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,35
36 %
ikon: bed 0,23
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,9 °C
4,9 °C
ikon: nederbörd 77 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 700 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 15 700 bäddnätter i Esbo (-51,9 %), av vilka 11 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (2 100 nights).

4 600 nights (-53,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 100 nights (-51,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet bäddnätter var 2,3 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 8,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 74 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,0 procent inhemska och 10,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 3,1 nätter (+1,3) och utländska besökare 11 nätter (+8,2).

67 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 67 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 92 procent. 11 900 resenärer mellanlandade (-96,4 %) och 55 100 var lokala passengers (-88,5 %).

Av lokala passagerare anlände 60,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 39,1 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 82,9 %.

Dessutom registrerades 51 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-88,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 119 000 (-90,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 559 000 euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 559 000 euro (-1,7 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 28,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 562 000 euro (-1,4 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 160 000 euro (-92 300).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 108 € 2,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 54 € -1,3 %
Adr (Registrerade) 49 € -43,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € -39,7 %
Revpar (Registrerade) 17 € -63,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 200 rum (-270)
2 400 bäddar (-480)

Rumsbeläggning 35,0 % (-20)
Osålda rum 760
Bädd beläggning 23,3 % (-17)

Airbnb och Vrbo

280 inkvarteringsanläggningar (-82)
210 lägenheter (-56)
390 rum (-133)

Lägenhetsbeläggning 50,2 % (-1,7)
Osålda lägenheter 104

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "espoo + nyckelord"

Google söker efter "espoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,39/10 (-0,2).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående