Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Esbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 20 800
57 %
ikon: finland 16 200
36 %
ikon: foreign 4 500
80 %
Topp 3:
Estland
1 800
43 %
Tyskland
440
77 %
Förenta Staterna
240
77 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 6 500
70 %
ikon: finland 5 300
58 %
ikon: foreign 1 200
87 %
Topp 3:
Estland
450
34 %
Förenta Staterna
152
61 %
Tyskland
115
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 756 000
73 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,90 €
19,60 €
Rum
58,20 €
32,70 €
RevPAR
28,00 €
37,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 880
38 %
ikon: bed 1 800
38 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 13 %
Ryssland
15 %
Kina
19 %
Japan
91 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,3 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 69 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 800 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 20 800 bäddnätter i Esbo (-57,2 %), av vilka 16 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 800 nights).

7 800 nights (-73,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 000 nights (-32,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 98 200 bed nights (-36,7 %) för inhemska besökare och 41 700 (-60,8 %) för utlänningar i Esbo, sammanlagt 140 000 (-46,5 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 21 700 nätter i augusti 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 3,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

6 500 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 70 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,7 procent inhemska och 18,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 3,0 nätter (+1,0) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,3).

10 000 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 43 procent från föregående år.

Sammanlagt 92 kongresser anordnades (+27) under 2019.

132 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 132 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 87 procent. 30 900 resenärer mellanlandade (-92,7 %) och 101 000 var lokala passengers (-82,7 %).

Av lokala passagerare anlände 81,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 19,0 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 81,2 %.

Dessutom registrerades 108 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-82,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 239 000 (-85,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,5 miljoner euro (-1,9 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 49,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 756 000 euro (-2,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 728 000 euro (+205 000).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 10,2 miljoner euro och den minskade med 11,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 121,1 %  157 € 48,6 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 148 € 87,3 %  86 € 30,1 % 
Adr (Registrerade) 58 € -36,0 %  68 € -23,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 35 € -36,0 %  46 € -20,5 % 
Revpar (Registrerade) 28 € -57,5 %  33 € -39,3 % 

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 756 000 i augusti 2020.

Taxfree-försäljning -12,9 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 13 procent från föregående år.

(Ryssar -15,4 %, Kineser -19,4 %, Japaner -91,3 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

880 rum (-530)
1 800 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 48,1 % (-24)
Osålda rum 460

Airbnb och HomeAway

350 inkvarteringsanläggningar (-92)
280 lägenheter (-64)
530 rum (-91)

Lägenhetsbeläggning 64,0 % (-12)
Osålda lägenheter 101

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,53/10 (-0,02).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Espoo Marketing Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866, visit@espoo.fi, visitespoo.fi

espoo logo

Navigera

föregående