Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Esbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 45 400
4 %
ikon: finland 28 600
1 %
ikon: foreign 16 800
14 %
ikon: star 18 600
24 %
ikon: finland 14 800
19 %
ikon: foreign 3 800
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,60 €
12,50 €
Rum
87,00 €
17,30 €
RevPAR
43,50 €
4,70 €
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 900
18 %
ikon: bed 3 900
24 %
ikon: room 50 %
10 %
ikon: bed 38 %
16 %
ikon: temperatur 18,6 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 33 mm
142 mm

Registrerade gästnätter ökade med fyra procent

Under oktober 2022 upptecknades 45 400 registrerade gästnätter i Esbo (+4,1 %), var av 28 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 16 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 14 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fyra procent i jämförelse med oktober förra året.

18 300 nights (+8,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 27 100 nights (+1,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 277 000 registrerade gästnätter (+25,1 %) för inhemska besökare och 124 000 (+64,2 %) för utländska besökare i Esbo, de vill säga sammanlagt 401 000 (+35,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,1 % och utländska gästnätter 5,5 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

18 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 79,4 procent inhemska och 20,6 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 1,9 nätter (-0,4) och utländska besökare 4,4 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

810 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 810 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 111 procent. 172 000 resenärer mellanlandade (+203,5 %) och 638 000 var lokala passengers (+95,5 %).

Utav alla passagerare som anlände var 89,4 % från utlandet, vilket betyder att 10,6 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 83,1 %.

Dessutom registrerades 454 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+65,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1,3 miljoner (+92,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 3,1 miljoner euro (+881 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,6 miljoner euro (+647 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 503 000 euro (+233 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 25,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 10,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 164 € 39,5 % 120 € -19,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 99 € 41,5 % 73 € -25,0 %
Adr (Registrerade) 87 € 24,8 % 84 € 41,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 27,8 % 56 € 45,1 %
Revpar (Registrerade) 44 € 12,2 % 41 € 50,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 900 rum (+300)
3 900 bäddar (+740)

Rumsbeläggning 50,0 % (-5,6)
Osålda rum 970
Bädd beläggning 37,7 % (-7,1)

Airbnb och Vrbo

300 inkvarteringsanläggningar (+22)
240 lägenheter (+13)
420 rum (+18)

Lägenhetsbeläggning 60,4 % (+0,82)
Osålda lägenheter 97

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,51/10 (-0,04).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående