Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Esbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 43 600
84 %
ikon: finland 28 900
59 %
ikon: foreign 14 700
165 %
Topp 3:
Estland
3 300
57 %
Spanien
2 200
1 563 %
Tyskland
1 300
354 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 15 100
105 %
ikon: finland 12 400
85 %
ikon: foreign 2 700
307 %
Topp 3:
Estland
510
184 %
Sverige
340
455 %
Tyskland
280
605 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 1,9 milj. €
113 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,70 €
6,00 €
Rum
68,90 €
14,10 €
RevPAR
38,30 €
14,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 17
21 %
ikon: room 1 600
34 %
ikon: bed 3 200
30 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (Oktober)
ikon: finland 8,4 milj. €
85 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,9 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 58 mm
25 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 84 procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 43 600 registrerade bäddnätter i Esbo (+84,0 %), av vilka 28 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 59 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 165 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 84 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (3 300 nights).

16 800 nights (+94,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 26 800 nights (+77,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 221 000 registrerade bäddnätter (+40,8 %) för inhemska besökare och 75 800 (+28,4 %) för utlänningar i Esbo, sammanlagt 297 000 (+37,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,6 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet registrerade bäddnätter var 2,6 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 7,3 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

15 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 105 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 82,2 procent inhemska och 17,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 2,3 nätter (-0,37) och utländska besökare 5,5 nätter (-2,9).

326 000 flygresenärer (Oktober, Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 326 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 360 procent. 56 400 resenärer mellanlandade (+258,5 %) och 269 000 var lokala passengers (+382,5 %).

Av lokala passagerare anlände 85,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 14,1 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 82,0 %.

Dessutom registrerades 274 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+358,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 600 000 (+356,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 2,2 miljoner euro (+300 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,9 miljoner euro (+1,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 276 000 euro (-733 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 15,9 miljoner euro och den ökade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 119 € -58,3 % 148 € -15,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 71 € -66,7 % 98 € -2,8 %
Adr (Registrerade) 69 € 25,7 % 60 € -9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 15,6 % 39 € -14,3 %
Revpar (Registrerade) 38 € 59,2 % 27 € -13,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 600 rum (+420)
3 200 bäddar (+730)

Rumsbeläggning 55,6 % (+12)
Osålda rum 730
Bädd beläggning 44,7 % (+13)

Airbnb och Vrbo

270 inkvarteringsanläggningar (-30)
230 lägenheter (-12)
410 rum (-59)

Lägenhetsbeläggning 59,7 % (-15)
Osålda lägenheter 94

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "espoo + nyckelord"

Google söker efter "espoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,62/10 (-0,05).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående