Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Esbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 31 500
97 %
ikon: finland 25 700
99 %
ikon: foreign 5 800
90 %
ikon: star 10 800
149 %
ikon: finland 10 100
172 %
ikon: foreign 720
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,80 €
4,40 €
Rum
58,90 €
8,50 €
RevPAR
27,00 €
4,00 €
ikon: establishment 16
45 %
ikon: room 1 500
82 %
ikon: bed 3 100
86 %
ikon: temperatur 18,8 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 41 mm
12 mm

Registrerade gästnätter ökade med 97 procent

Under juni 2021 upptecknades 31 500 registrerade gästnätter i Esbo (+97,0 %), var av 25 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 99 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 90 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 97 procent i jämförelse med juni förra året.

12 100 nights (+231,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 19 400 nights (+57,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 99 200 registrerade gästnätter (+20,7 %) för inhemska besökare och 32 700 (-12,1 %) för utländska besökare i Esbo, de vill säga sammanlagt 132 000 (+10,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+53,3 %) registrerades i hela landet, var av 1,6 miljoner nätter (+53,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 80 200 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,8 % (+0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,6 % och utländska gästnätter 7,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

10 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 149 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,3 procent inhemska och 6,7 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 2,6 nätter (-0,94) och utländska besökare 8,1 nätter (+3,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

118 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 118 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 128 procent. 18 600 resenärer mellanlandade (+146,4 %) och 99 500 var lokala passengers (+124,6 %).

Utav alla passagerare som anlände var 81,2 % från utlandet, vilket betyder att 18,8 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 89,9 %.

Dessutom registrerades 82 900 passagerare som avreste från flygplatsen (+179,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 201 000 (+146,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juni var 1,6 miljoner euro (+661 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+673 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 416 000 euro (-12 400).

Totalt försäljningen för januari-juni var 7,4 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 177 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 140 € -11,4 % 159 € 40,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 87 € -2,6 % 101 € 70,2 %
Adr (Registrerade) 59 € 17,0 % 53 € -27,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € 12,8 % 36 € -29,2 %
Revpar (Registrerade) 27 € 17,2 % 22 € -39,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 500 rum (+680)
3 100 bäddar (+1 400)

Rumsbeläggning 45,8 % (+0,1)
Osålda rum 820
Bädd beläggning 34,7 % (+1,5)

Airbnb och Vrbo

330 inkvarteringsanläggningar (-24)
270 lägenheter (-15)
480 rum (-54)

Lägenhetsbeläggning 62,3 % (+5,6)
Osålda lägenheter 102

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa