Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Esbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 43 100
107 %
ikon: finland 35 500
119 %
ikon: foreign 7 500
66 %
Topp 3:
Estland
2 300
33 %
Tyskland
710
62 %
Ukraina
430
10 750 %
ikon: star 18 100
178 %
ikon: finland 16 500
210 %
ikon: foreign 1 600
37 %
Topp 3:
Estland
450
1 %
Tyskland
187
63 %
Sverige
133
478 %
Genomsnittliga priser:
Natt
32,70 €
0,50 €
Rum
57,50 €
4,40 €
RevPAR
29,80 €
2,60 €
ikon: establishment 16
45 %
ikon: room 1 500
84 %
ikon: bed 3 000
81 %
ikon: finland 12,2 mn €
210 %
ikon: temperatur 20,6 °C
4,4 °C
ikon: nederbörd 33 mm
62 mm

Registrerade gästnätter ökade med 107 procent

Under juli 2021 upptecknades 43 100 registrerade gästnätter i Esbo (+107,4 %), var av 35 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 7 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 119 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 66 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 107 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (2 300 nights).

19 600 nights (+152,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 23 400 nights (+80,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 135 000 registrerade gästnätter (+36,9 %) för inhemska besökare och 40 200 (-3,7 %) för utländska besökare i Esbo, de vill säga sammanlagt 175 000 (+24,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (+0,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 4,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

18 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 178 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 2,2 nätter (-0,89) och utländska besökare 4,6 nätter (+0,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

219 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 219 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 65 procent. 32 200 resenärer mellanlandade (+61,0 %) och 186 000 var lokala passengers (+65,7 %).

Utav alla passagerare som anlände var 85,2 % från utlandet, vilket betyder att 14,8 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 87,8 %.

Dessutom registrerades 134 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+63,9 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 352 000 (+64,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 1,9 miljoner euro (+363 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 26,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,4 miljoner euro (+719 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 497 000 euro (-356 000).

Totalt försäljningen för januari-juli var 9,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 186 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 136 € -47,9 % 155 € 8,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 95 € -40,0 % 100 € 29,9 %
Adr (Registrerade) 57 € 8,2 % 54 € -23,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 33 € -1,4 % 35 € -27,1 %
Revpar (Registrerade) 30 € 9,7 % 23 € -33,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 500 rum (+690)
3 000 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 51,9 % (+0,7)
Osålda rum 730
Bädd beläggning 47,0 % (+5,8)

Airbnb och Vrbo

360 inkvarteringsanläggningar (-8)
300 lägenheter (+7)
550 rum (-39)

Lägenhetsbeläggning 69,4 % (+9,2)
Osålda lägenheter 92

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,66/10 (+0,46).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa