Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Esbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 43 100
57 %
ikon: finland 31 800
56 %
ikon: foreign 11 300
58 %
ikon: star 16 900
140 %
ikon: finland 13 600
110 %
ikon: foreign 3 400
478 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,80 €
24,40 €
Rum
87,40 €
32,70 €
RevPAR
43,00 €
17,10 €
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 1 900
34 %
ikon: bed 3 900
34 %
ikon: room 49 %
4 %
ikon: bed 36 %
1 %
ikon: temperatur 9,5 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 64 mm
10 mm

Registrerade gästnätter ökade med 57 procent

Under maj 2022 upptecknades 43 100 registrerade gästnätter i Esbo (+56,9 %), var av 31 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 11 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 56 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 57 procent i jämförelse med maj förra året.

18 200 nights (+166,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 25 000 nights (+20,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 116 000 registrerade gästnätter (+57,7 %) för inhemska besökare och 38 100 (+41,9 %) för utländska besökare i Esbo, de vill säga sammanlagt 154 000 (+53,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+81,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+57,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 319 000 nätter (+344,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,8 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,6 % och utländska gästnätter 3,6 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

16 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 140 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 80,2 procent inhemska och 19,8 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 2,3 nätter (-0,8) och utländska besökare 3,4 nätter (-9,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

712 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 712 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 810 procent. 139 000 resenärer mellanlandade (+881,6 %) och 573 000 var lokala passengers (+792,8 %).

Utav alla passagerare som anlände var 88,3 % från utlandet, vilket betyder att 11,7 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 83,7 %.

Dessutom registrerades 427 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+832,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1,1 miljoner (+817,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 2,9 miljoner euro (+1,5 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,6 miljoner euro (+1,6 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 271 000 euro (-156 000).

Totalt försäljningen för januari-maj var 9,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 111 € -21,4 % 106 € -35,4 %
Adr (Registrerade) 87 € 59,9 % 78 € 50,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 66 € -26,0 % 55 € -46,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 61 € 67,0 % 53 € 51,4 %
Revpar (Registrerade) 43 € 66,3 % 33 € 63,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 900 rum (+500)
3 900 bäddar (+980)

Rumsbeläggning 49,2 % (+1,9)
Osålda rum 990
Bädd beläggning 35,7 % (+0,2)

Airbnb och Vrbo

280 inkvarteringsanläggningar (-49)
220 lägenheter (-49)
410 rum (-55)

Lägenhetsbeläggning 59,3 % (-3,7)
Osålda lägenheter 89

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa