Esbo
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2022

Esbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 46 700
48 %
ikon: finland 32 900
28 %
ikon: foreign 13 800
139 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 700
937 %
Tyskland
1 400
204 %
Estland
1 300
25 %
ikon: star 20 100
86 %
ikon: finland 15 600
55 %
ikon: foreign 4 500
521 %
Topp 3:
Tyskland
540
909 %
Förenta Staterna
500
1 025 %
Danmark
460
2 467 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,50 €
21,70 €
Rum
89,40 €
30,50 €
RevPAR
48,30 €
21,40 €
ikon: establishment 18
12 %
ikon: room 2 000
31 %
ikon: bed 4 000
31 %
ikon: room 54 %
18 %
ikon: bed 39 %
12 %
ikon: temperatur 16,5 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 36 mm
5 mm

Registrerade gästnätter ökade med 48 procent

Under juni 2022 upptecknades 46 700 registrerade gästnätter i Esbo (+48,4 %), var av 32 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 13 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 139 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 48 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (1 700 nights).

20 500 nights (+69,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 26 200 nights (+35,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 150 000 registrerade gästnätter (+51,5 %) för inhemska besökare och 57 000 (+74,4 %) för utländska besökare i Esbo, de vill säga sammanlagt 207 000 (+57,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade gästnätter (+26,1 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+9,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 383 000 nätter (+377,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Esbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,2 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,8 % och utländska gästnätter 3,6 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

20 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 86 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 77,7 procent inhemska och 22,3 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Esbo i genomsnitt 2,1 nätter (-0,44) och utländska besökare 3,1 nätter (-5,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

796 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 796 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 570 procent. 166 000 resenärer mellanlandade (+792,4 %) och 630 000 var lokala passengers (+533,3 %).

Utav alla passagerare som anlände var 89,8 % från utlandet, vilket betyder att 10,2 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 85,2 %.

Dessutom registrerades 498 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+501,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1,3 miljoner (+544,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juni var 3,2 miljoner euro (+1,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,8 miljoner euro (+1,6 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 410 000 euro (-6 200).

Totalt försäljningen för januari-juni var 12,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 116 € -16,8 % 111 € -30,5 %
Adr (Registrerade) 89 € 51,7 % 80 € 49,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € -18,0 % 60 € -40,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 61 € 55,9 % 53 € 47,1 %
Revpar (Registrerade) 48 € 79,2 % 36 € 65,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 000 rum (+460)
4 000 bäddar (+960)

Rumsbeläggning 54,1 % (+8,3)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 39,0 % (+4,3)

Airbnb och Vrbo

350 inkvarteringsanläggningar (+24)
290 lägenheter (+16)
510 rum (+37)

Lägenhetsbeläggning 61,4 % (-0,87)
Osålda lägenheter 111

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,51/10 (-0,04).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
A Grid, Otakaari 5, 02150 Espoo
043 824 6866 , visit@espoo.fi , visitespoo.fi

espoo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa