Fagersta
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Fagersta: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 900
85 %
ikon: sweden 2 700
81 %
ikon: foreign 132
214 %
Topp 3:
Italien
51
Tyskland
34
Norge
16
ikon: star 1 000
66 %
ikon: sweden 990
62 %
ikon: foreign 42
320 %
Genomsnittliga priser:
Natt
441,90 SEK
14,40 SEK
Rum
1 210,20 SEK
439,90 SEK
RevPAR
430,60 SEK
187,50 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 95
1 %
ikon: bed 210
5 %
ikon: room 36 %
13 %
ikon: bed 44 %
76 %

Registrerade gästnätter ökade med 85 procent

Under juli 2021 upptecknades 2 900 registrerade gästnätter i Fagersta (+84,8 %), var av 2 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 132 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 81 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 210 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 85 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Italien (51 nights).

470 rum (+23,9 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rum (+6,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 8 600 registrerade gästnätter (+18,4 %) för inhemska besökare och 980 (+59,6 %) för utländska besökare i Fagersta, de vill säga sammanlagt 9 600 (+21,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Fagersta av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 66 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Fagersta i genomsnitt 2,8 nätter (+0,29) och utländska besökare 3,1 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,3 miljoner SEK (+560 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 5,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 57,1 % 930 SEK 17,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -3,2 % 620 SEK 1,8 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK 77,1 % 290 SEK 15,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
95 rum (+1)
210 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 35,6 % (+4,0)
Osålda rum 61
Bädd beläggning 43,9 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa