Fagersta
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Fagersta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
39 %
ikon: sweden 920
36 %
ikon: foreign 104
56 %
Topp 3:
Indien
40
Tyskland
28
22 %
Lettland
21
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 430
46 %
ikon: sweden 410
43 %
ikon: foreign 24
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 636 000 SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
624,50 SEK
144,10 SEK
Rum
746,10 SEK
154,30 SEK
RevPAR
226,50 SEK
211,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 94
0 %
ikon: bed 200
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
38 %
ikon: bed 0,17
36 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Fagersta (-38,7 %), av vilka 920 nätter nyttjades av inhemska besökare och 104 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (40 nights).

110 rooms (-27,2 %) bokades av fritidsresenärer och 740 rooms (-41,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 200 bäddnätter (-24,0 %) för inhemska besökare och 490 (-27,0 %) för utlänningar i Fagersta, sammanlagt 3 700 (-24,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Fagersta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

430 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Fagersta i genomsnitt 2,2 nätter (+0,26) och utländska besökare 4,3 nätter (+1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 636 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 636 000 SEK (-640 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,6 miljoner SEK och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK -17,1 % 820 SEK -10,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK -18,8 % 690 SEK -11,3 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -48,3 % 310 SEK -32,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
94 rum (+0)
200 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 30,4 % (-18)
Osålda rum 65
Bädd beläggning 17,0 % (-9,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "fagersta + nyckelord"

Google söker efter "fagersta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa