Fagersta
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Fagersta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
0 %
ikon: sweden 1 500
1 %
ikon: foreign 240
1 %
Topp 3:
Estland
48
Indien
40
300 %
Storbritannien
33
136 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 910
10 %
ikon: sweden 850
1 %
ikon: foreign 60
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
805,80 SEK
102,60 SEK
Rum
949,40 SEK
130,50 SEK
RevPAR
506,30 SEK
120,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 94
42 %
ikon: bed 200
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 800 bäddnätter i Fagersta (+0,3 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (48 nights).

199 rooms (+201,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (+20,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 15 300 bäddnätter (+2,0 %) för inhemska besökare och 2 500 (-17,9 %) för utlänningar i Fagersta, sammanlagt 17 800 (-1,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Fagersta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

910 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Fagersta i genomsnitt 1,8 nätter (+0,04) och utländska besökare 4,0 nätter (+2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,4 miljoner SEK (+186 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 11,9 miljoner SEK och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -12,1 %  900 SEK -15,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 810 SEK 14,6 %  670 SEK 17,3 % 
Revpar (Registrerade) 510 SEK -19,3 %  480 SEK -18,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
94 rum (+28)
200 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 53,3 % (-4,7)
Osålda rum 44
Bädd beläggning 29,4 % (+0,09)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa