Fagersta
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Fagersta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 990
29 %
ikon: sweden 950
23 %
ikon: foreign 41
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 550
19 %
ikon: sweden 540
16 %
ikon: foreign 15
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 644 000 SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
648,80 SEK
23,80 SEK
Rum
761,60 SEK
346,00 SEK
RevPAR
275,20 SEK
365,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 94
42 %
ikon: bed 200
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

990 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 990 bäddnätter i Fagersta (-29,2 %), av vilka 950 nätter nyttjades av inhemska besökare och 41 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets december.

141 rooms (+48,4 %) bokades av fritidsresenärer och 700 rooms (-6,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 19 500 bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 2 800 (-24,4 %) för utlänningar i Fagersta, sammanlagt 22 300 (-3,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Fagersta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

550 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Fagersta i genomsnitt 1,8 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,96).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 644 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 644 000 SEK (-299 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 15,3 miljoner SEK och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -31,2 % 890 SEK -15,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK -3,5 % 680 SEK 13,0 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -57,0 % 460 SEK -24,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
94 rum (+28)
200 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 36,1 % (-22)
Osålda rum 60
Bädd beläggning 19,9 % (-8,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "fagersta + nyckelord"

Google söker efter "fagersta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa