Falkenberg
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Falkenberg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 17 300
52 %
ikon: sweden 16 200
49 %
ikon: foreign 1 100
121 %
Topp 3:
Danmark
470
966 %
Nederländerna
158
618 %
Polen
147
7 %
ikon: star 11 100
124 %
ikon: sweden 10 400
114 %
ikon: foreign 700
571 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,10 SEK
41,60 SEK
Rum
1 557,80 SEK
263,90 SEK
RevPAR
604,00 SEK
264,20 SEK
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 720
26 %
ikon: bed 1 900
19 %
ikon: room 39 %
48 %
ikon: bed 42 %
74 %

Registrerade gästnätter ökade med 52 procent

Under januari 2022 upptecknades 17 300 registrerade gästnätter i Falkenberg (+52,2 %), var av 16 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 49 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 121 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 52 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (470 nights).

5 100 rum (+58,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rum (-19,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falkenberg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,3 %.

11 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 124 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falkenberg i genomsnitt 1,6 nätter (-0,68) och utländska besökare 1,5 nätter (-3,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 9,5 miljoner SEK (+3,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 20,4 %
Revpar (Registrerade) 600 SEK 77,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 8,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
720 rum (+149)
1 900 bäddar (+300)

Rumsbeläggning 38,8 % (+13)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 42,5 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa