Falkenberg
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Falkenberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 69 800
24 %
ikon: sweden 68 800
15 %
ikon: foreign 1 000
90 %
Topp 3:
Danmark
280
78 %
Polen
153
104 %
Norge
104
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 29 100
24 %
ikon: sweden 28 800
12 %
ikon: foreign 380
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,7 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
296,10 SEK
17,00 SEK
Rum
2 319,80 SEK
187,50 SEK
RevPAR
1 014,10 SEK
315,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 740
2 %
ikon: bed 2 000
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 44 %
30 %
ikon: bed 123 %
17 %

69 800 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 69 800 registrerade bäddnätter i Falkenberg (-23,8 %), av vilka 68 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 15 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets juni.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Danmark (280 nights).

7 400 rooms (-26,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-54,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 199 000 registrerade bäddnätter (-27,0 %) för inhemska besökare och 6 700 (-74,9 %) för utlänningar i Falkenberg, sammanlagt 206 000 (-31,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falkenberg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

29 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falkenberg i genomsnitt 2,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,83).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 20,7 miljoner SEK (-8,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 74,7 miljoner SEK och den minskade med 38,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 300 SEK 8,8 % 1 700 SEK -3,0 %
Revpar (Registrerade) 1 000 SEK -23,7 % 670 SEK -31,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK -5,4 % 360 SEK -4,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-1)
740 rum (-12)
2 000 bäddar (-59)

Rumsbeläggning 43,7 % (-19)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 123,4 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falkenberg + nyckelord"

Google söker efter "falkenberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,46/10 (-0,28).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa