Falkenberg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Falkenberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 61 100
19 %
ikon: sweden 53 000
14 %
ikon: foreign 8 100
57 %
Topp 3:
Norge
4 500
59 %
Tyskland
870
101 %
Danmark
840
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 26 400
12 %
ikon: sweden 22 400
6 %
ikon: foreign 4 000
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 24,8 milj. SEK
67 %
Genomsnittliga priser:
Natt
405,90 SEK
117,70 SEK
Rum
1 843,30 SEK
576,40 SEK
RevPAR
1 159,20 SEK
317,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 740
25 %
ikon: bed 2 100
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 19 procent

Under september 2019 registrerades 61 100 bäddnätter i Falkenberg (+18,7 %), av vilka 53 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 19 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (4 500 nights).

8 300 rooms (+64,4 %) bokades av fritidsresenärer och 5 200 rooms (-22,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 668 000 bäddnätter (+8,7 %) för inhemska besökare och 82 200 (+23,5 %) för utlänningar i Falkenberg, sammanlagt 750 000 (+10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falkenberg av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

26 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,8 procent inhemska och 15,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falkenberg i genomsnitt 2,4 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 24,8 miljoner SEK (+10,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 237,9 miljoner SEK och den ökade med 108,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 45,5 %  2 000 SEK 54,0 % 
Revpar (Registrerade) 1 200 SEK 37,7 %  1 300 SEK 47,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 40,8 %  320 SEK 65,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-1)
740 rum (+149)
2 100 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 62,9 % (-3,6)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 100,9 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falkenberg + nyckelord"

Google söker efter "falkenberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa