Falkenberg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Falkenberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 500
2 %
ikon: sweden 21 400
1 %
ikon: foreign 2 100
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 900
2 %
ikon: sweden 9 100
2 %
ikon: foreign 840
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,9 milj. SEK
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
507,40 SEK
95,10 SEK
Rum
1 486,20 SEK
263,30 SEK
RevPAR
682,30 SEK
60,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
8 %
ikon: room 700
18 %
ikon: bed 1 900
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under december 2019 registrerades 23 500 bäddnätter i Falkenberg (+2,3 %), av vilka 21 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets december.

5 900 rooms (+6,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (-2,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 773 000 bäddnätter (+7,9 %) för inhemska besökare och 95 300 (+23,4 %) för utlänningar i Falkenberg, sammanlagt 868 000 (+9,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falkenberg av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

9 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falkenberg i genomsnitt 2,4 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 11,9 miljoner SEK (+2,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 292,2 miljoner SEK och den ökade med 124,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 21,5 %  1 900 SEK 48,9 % 
Revpar (Registrerade) 680 SEK 9,8 % 1 200 SEK 42,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 23,1 %  340 SEK 58,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-2)
700 rum (+106)
1 900 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 45,9 % (-4,9)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 47,4 % (-0,37)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falkenberg + nyckelord"

Google söker efter "falkenberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa