Falkenberg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Falkenberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 200
33 %
ikon: sweden 20 400
29 %
ikon: foreign 820
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 100
21 %
ikon: sweden 10 700
15 %
ikon: foreign 410
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,3 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
486,20 SEK
8,00 SEK
Rum
1 355,10 SEK
179,80 SEK
RevPAR
536,90 SEK
272,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 640
0 %
ikon: bed 1 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
25 %
ikon: bed 0,4
31 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

21 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 21 200 bäddnätter i Falkenberg (-32,6 %), av vilka 20 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets mars.

5 900 rooms (-18,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-40,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 66 700 bäddnätter (-5,0 %) för inhemska besökare och 4 900 (-20,9 %) för utlänningar i Falkenberg, sammanlagt 71 600 (-6,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falkenberg av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

11 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falkenberg i genomsnitt 1,9 nätter (-0,4) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 10,3 miljoner SEK (-5,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 35,6 miljoner SEK och den minskade med 3,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -11,7 % 1 400 SEK -2,7 %
Revpar (Registrerade) 540 SEK -33,7 % 680 SEK -7,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK -1,6 % 500 SEK -3,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
640 rum (+0)
1 800 bäddar (-19)

Rumsbeläggning 39,6 % (-13)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 39,8 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falkenberg + nyckelord"

Google söker efter "falkenberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,12/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa