Falköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Falköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
14 %
ikon: sweden 4 500
12 %
ikon: foreign 470
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
39 %
ikon: sweden 1 800
36 %
ikon: foreign 148
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
414,40 SEK
130,00 SEK
Rum
791,90 SEK
36,40 SEK
RevPAR
275,10 SEK
139,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 240
1 %
ikon: bed 530
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,35
31 %
ikon: bed 0,3
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 900 bäddnätter i Falköping (-14,0 %), av vilka 4 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets mars.

1 700 rooms (-38,5 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rooms (-13,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 14 400 bäddnätter (+6,6 %) för inhemska besökare och 1 800 (+6,2 %) för utlänningar i Falköping, sammanlagt 16 200 (+6,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falköping av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falköping i genomsnitt 2,5 nätter (+0,69) och utländska besökare 3,2 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,0 miljoner SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,9 miljoner SEK och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 790 SEK -4,4 % 800 SEK -3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK -23,9 % 430 SEK -25,5 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -33,6 % 330 SEK -23,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (-3)
530 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 34,7 % (-15)
Osålda rum 158
Bädd beläggning 30,2 % (-4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falköping + nyckelord"

Google söker efter "falköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa