Falköping
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Falköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 800
22 %
ikon: sweden 3 500
2 %
ikon: foreign 320
76 %
Topp 3:
Danmark
51
89 %
Nederländerna
46
283 %
Tyskland
38
41 %
ikon: star 1 800
32 %
ikon: sweden 1 600
63 %
ikon: foreign 169
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
472,90 SEK
127,70 SEK
Rum
760,10 SEK
123,40 SEK
RevPAR
226,40 SEK
16,50 SEK
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 260
3 %
ikon: bed 580
3 %
ikon: room 30 %
25 %
ikon: bed 23 %
18 %

3 800 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 3 800 registrerade gästnätter i Falköping (-21,8 %), var av 3 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 76 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 22 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (51 nights).

1 400 rum (+84,4 %) bokades av fritidsresenärer och 940 rum (-16,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 32 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falköping i genomsnitt 2,1 nätter (-1,4) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 1,8 miljoner SEK (+119 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -14,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 37,0 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK 7,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
260 rum (+7)
580 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 29,8 % (+6,0)
Osålda rum 185
Bädd beläggning 22,6 % (-5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa