Falköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Falköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 500
40 %
ikon: sweden 4 700
38 %
ikon: foreign 790
54 %
Topp 3:
Tyskland
210
574 %
Norge
198
71 %
Danmark
89
123 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
7 %
ikon: sweden 2 100
5 %
ikon: foreign 320
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
475,80 SEK
23,10 SEK
Rum
964,10 SEK
190,00 SEK
RevPAR
360,60 SEK
58,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 240
7 %
ikon: bed 510
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 40 procent

Under december 2019 registrerades 5 500 bäddnätter i Falköping (+39,7 %), av vilka 4 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 790 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 38 procent och utländska bäddnätter ökade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 40 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (210 nights).

1 800 rooms (+5,5 %) bokades av fritidsresenärer och 870 rooms (+10,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 79 300 bäddnätter (+26,6 %) för inhemska besökare och 11 900 (-8,2 %) för utlänningar i Falköping, sammanlagt 91 200 (+20,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falköping av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falköping i genomsnitt 2,2 nätter (+0,51) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,54).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,6 miljoner SEK (+652 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 42,9 miljoner SEK och den ökade med 7,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 24,5 %  930 SEK 14,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK -4,6 % 470 SEK 1,0 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK 19,3 %  490 SEK 12,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+15)
510 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 37,4 % (-1,6)
Osålda rum 150
Bädd beläggning 35,3 % (+7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falköping + nyckelord"

Google söker efter "falköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa