Falun
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Falun: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 000
3 %
ikon: sweden 18 600
1 %
ikon: foreign 1 400
15 %
Topp 3:
Danmark
230
92 %
Nederländerna
173
50 %
Polen
137
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 300
3 %
ikon: sweden 8 800
1 %
ikon: foreign 530
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,1 milj. SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
405,30 SEK
66,40 SEK
Rum
1 004,20 SEK
31,00 SEK
RevPAR
359,30 SEK
87,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 750
45 %
ikon: bed 1 700
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 20 000 bäddnätter i Falun (-2,6 %), av vilka 18 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (230 nights).

3 800 rooms (+13,0 %) bokades av fritidsresenärer och 4 300 rooms (+27,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 317 000 bäddnätter (+2,7 %) för inhemska besökare och 44 000 (+22,6 %) för utlänningar i Falun, sammanlagt 361 000 (+4,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falun av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falun i genomsnitt 2,1 nätter (0,0) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 8,1 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 139,5 miljoner SEK och den ökade med 22,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -3,0 % 1 100 SEK -6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 19,6 %  390 SEK 14,0 % 
Revpar (Registrerade) 360 SEK -19,6 %  510 SEK -18,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
750 rum (+230)
1 700 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 35,8 % (-7,4)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 39,0 % (-8,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falun + nyckelord"

Google söker efter "falun" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,19/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa