Falun
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Falun: Turismen i ett nötskal

ikon: star 20 600
21 %
ikon: sweden 18 800
30 %
ikon: foreign 1 800
31 %
Topp 3:
Norge
760
957 %
Danmark
310
1 235 %
Polen
250
1 815 %
ikon: star 7 800
31 %
ikon: sweden 7 200
36 %
ikon: foreign 500
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
429,60 SEK
11,70 SEK
Rum
1 143,50 SEK
89,70 SEK
RevPAR
388,90 SEK
61,40 SEK
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 740
1 %
ikon: bed 1 700
2 %
ikon: room 34 %
28 %
ikon: bed 44 %
36 %

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent

Under januari 2022 upptecknades 20 600 registrerade gästnätter i Falun (+20,8 %), var av 18 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 30 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 31 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (760 nights).

4 500 rum (+28,5 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rum (+24,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falun av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,4 %.

7 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 31 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falun i genomsnitt 2,6 nätter (-0,11) och utländska besökare 3,6 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 8,8 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -2,7 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK 18,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (-1)
740 rum (-9)
1 700 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 34,0 % (+7,5)
Osålda rum 490
Bädd beläggning 44,0 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa