Falun
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Falun: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 400
22 %
ikon: sweden 21 600
20 %
ikon: foreign 2 800
44 %
Topp 3:
Tyskland
500
12 %
Storbritannien
280
56 %
Förenta Staterna
250
84 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 100
7 %
ikon: sweden 10 300
3 %
ikon: foreign 1 800
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,3 milj. SEK
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
462,90 SEK
4,50 SEK
Rum
1 023,00 SEK
100,80 SEK
RevPAR
500,10 SEK
102,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
0 %
ikon: room 760
47 %
ikon: bed 1 700
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under september 2019 registrerades 24 400 bäddnätter i Falun (+22,3 %), av vilka 21 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter ökade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (500 nights).

5 000 rooms (+27,4 %) bokades av fritidsresenärer och 6 000 rooms (+43,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 259 000 bäddnätter (+2,0 %) för inhemska besökare och 38 900 (+26,9 %) för utlänningar i Falun, sammanlagt 298 000 (+4,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falun av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

12 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falun i genomsnitt 2,1 nätter (+0,3) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 11,3 miljoner SEK (+2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 111,3 miljoner SEK och den ökade med 19,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -9,0 % 1 100 SEK -5,5 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK -17,0 %  540 SEK -16,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 1,0 % 370 SEK 15,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+0)
760 rum (+240)
1 700 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 48,9 % (-4,7)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 47,3 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falun + nyckelord"

Google söker efter "falun" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,31/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa