Falun
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Falun: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
43 %
ikon: sweden 15 700
41 %
ikon: foreign 1 300
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 700
47 %
ikon: sweden 6 500
45 %
ikon: foreign 240
77 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,9 milj. SEK
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
406,90 SEK
37,50 SEK
Rum
1 035,20 SEK
135,90 SEK
RevPAR
298,50 SEK
284,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 750
2 %
ikon: bed 1 700
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
42 %
ikon: bed 0,32
44 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 17 000 bäddnätter i Falun (-42,9 %), av vilka 15 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

2 500 rooms (-56,3 %) bokades av fritidsresenärer och 4 200 rooms (-24,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 64 300 bäddnätter (-19,5 %) för inhemska besökare och 7 600 (-4,8 %) för utlänningar i Falun, sammanlagt 71 900 (-18,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Falun av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

6 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Falun i genomsnitt 2,4 nätter (+0,14) och utländska besökare 5,7 nätter (+2,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 6,9 miljoner SEK (-6,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 32,9 miljoner SEK och den minskade med 4,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -11,6 % 1 200 SEK 0,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK -8,4 % 460 SEK 9,0 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -48,8 % 490 SEK -12,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
750 rum (+14)
1 700 bäddar (+21)

Rumsbeläggning 28,8 % (-21)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 32,4 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "falun + nyckelord"

Google söker efter "falun" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,57/10 (+0,27).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa