Filipstad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Filipstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
16 %
ikon: sweden 2 500
19 %
ikon: foreign 320
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
13 %
ikon: sweden 1 600
13 %
ikon: foreign 195
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
591,60 SEK
56,90 SEK
Rum
1 070,30 SEK
37,10 SEK
RevPAR
321,50 SEK
162,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
20 %
ikon: room 188
62 %
ikon: bed 440
21 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under september 2019 registrerades 2 900 bäddnätter i Filipstad (+15,7 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets september.

570 rooms (+24,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (+2,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 23 500 bäddnätter (-16,2 %) för inhemska besökare och 9 200 (-28,2 %) för utlänningar i Filipstad, sammanlagt 32 600 (-20,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Filipstad av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,4 procent inhemska och 10,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Filipstad i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,7 miljoner SEK (+88 800).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 13,7 miljoner SEK och den ökade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -3,4 % 1 100 SEK -7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK -8,8 % 420 SEK 36,4 % 
Revpar (Registrerade) 320 SEK -33,6 %  340 SEK -22,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+2)
188 rum (+72)
440 bäddar (+75)

Rumsbeläggning 30,0 % (-14)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 23,0 % (-0,65)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa