Filipstad
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Filipstad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 000
3 %
ikon: sweden 990
2 %
ikon: foreign 40
22 %
Topp 3:
Tyskland
24
Danmark
8,0
Norge
4,0
88 %
ikon: star 720
43 %
ikon: sweden 700
42 %
ikon: foreign 22
120 %
Genomsnittliga priser:
Natt
609,70 SEK
151,60 SEK
Rum
950,10 SEK
147,60 SEK
RevPAR
150,00 SEK
16,90 SEK
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 171
13 %
ikon: bed 400
10 %
ikon: room 16 %
5 %
ikon: bed 10 %
12 %

1 000 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 1 000 registrerade gästnätter i Filipstad (-2,6 %), var av 990 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 40 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 22 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med tre procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (24 nights).

280 rum (+59,7 %) bokades av fritidsresenärer och 380 rum (-11,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Filipstad av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

720 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 43 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Filipstad i genomsnitt 1,4 nätter (-0,63) och utländska besökare 1,8 nätter (-3,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 628 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 628 000 SEK (+143 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 18,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 33,1 %
Revpar (Registrerade) 150 SEK 12,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
171 rum (+20)
400 bäddar (+37)

Rumsbeläggning 15,8 % (-0,8)
Osålda rum 144
Bädd beläggning 9,8 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa