Filipstad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Filipstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
42 %
ikon: sweden 2 200
55 %
ikon: foreign 61
65 %
Topp 3:
Norge
16
88 %
Tyskland
7,0
12 %
Portugal
6,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
29 %
ikon: sweden 1 200
35 %
ikon: foreign 34
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
812,90 SEK
59,00 SEK
Rum
1 515,20 SEK
84,80 SEK
RevPAR
405,30 SEK
44,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 169
46 %
ikon: bed 400
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 42 procent

Under december 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Filipstad (+41,9 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 61 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 55 procent och utländska bäddnätter minskade med 65 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 42 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (16 nights).

430 rooms (+14,5 %) bokades av fritidsresenärer och 790 rooms (+58,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 30 000 bäddnätter (-10,8 %) för inhemska besökare och 9 500 (-29,2 %) för utlänningar i Filipstad, sammanlagt 39 500 (-16,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Filipstad av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Filipstad i genomsnitt 1,8 nätter (+0,23) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,59).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,8 miljoner SEK (+449 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 18,5 miljoner SEK och den ökade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -5,3 % 1 100 SEK -7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 810 SEK -6,8 % 470 SEK 27,0 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -9,9 % 330 SEK -26,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
169 rum (+53)
400 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 26,7 % (-1,4)
Osålda rum 124
Bädd beläggning 20,3 % (+5,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "filipstad + nyckelord"

Google söker efter "filipstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa