Finland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,8 milj.
1 %
ikon: finland 988 000
2 %
ikon: foreign 789 000
0 %
Topp 3:
Storbritannien
191 000
8 %
Ryssland
73 700
2 %
Kina
51 100
60 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 877 000
1 %
ikon: finland 538 000
1 %
ikon: foreign 339 000
0 %
Topp 3:
Storbritannien
60 900
11 %
Ryssland
37 200
2 %
Kina
30 700
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 111,6 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,80 €
3,20 €
Rum
122,40 €
6,50 €
RevPAR
58,60 €
3,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 1 100
2 %
ikon: room 63 700
2 %
ikon: bed 157 000
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,7 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 70 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 1,8 miljoner bäddnätter i Finland (+1,2 %), av vilka 988 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 789 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med mindre än en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (191 000 nights).

1,3 miljoner nights (+1,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 517 000 nights (+0,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 16,0 miljoner bäddnätter (+4,2 %) för inhemska besökare och 7,1 miljoner (+3,1 %) för utlänningar i Finland, sammanlagt 23,1 miljoner (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

877 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 61,4 procent inhemska och 38,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finland i genomsnitt 1,8 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,0).

136 000 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 53 procent från föregående år.

Sammanlagt 830 kongresser anordnades (+83) under 2019.

790 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 790 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fyra procent.

Av lokala passagerare anlände 69,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 29,5 %.

Dessutom registrerades 788 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-4,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1,6 miljoner (-4,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

682 000 passagerare via färjor

Totalt anlände 682 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med fem procent. Antal avresande passagerare var 688 000 (-5,3 %). De flesta ankomsterna var från Estland (358 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med sex procent

Totalt 311 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 83 100 (-2,1 %)
  • Nuijamaa: 124 000 (+13,2 %)
  • Imatra: 60 900 (+9,4 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 900 (+21,0 %)
  • Niirala: 25 500 (+1,9 %)
  • Vartius: 10 100 (-0,2 %)
  • Kuusamo: 740 (+17,2 %)
  • Salla: 3 400 (-7,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 200 (-1,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 12 procent

Det gjordes totalt 56 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 72,6 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 139,4 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under december var 139,4 miljoner euro (+18,5 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 111,6 miljoner euro (+7,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 23,6 miljoner euro (+7,5 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-december var 1,6 miljarder euro och den ökade med 204,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 149 € 13,8 % 119 € 9,5 %
Adr (Registrerade) 122 € 5,6 % 108 € 7,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 88 € 15,7 % 72 € 17,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 5,4 % 60 € 7,3 %
Revpar (Registrerade) 59 € 5,9 % 57 € 8,8 %

Taxfree-försäljning +33,4 %

Taxfree-försäljning ökade med 33 procent från föregående år.

(Ryssar +15,2 %, Kineser +75,9 %, Japaner +26,8 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1 100 inkvarteringsanläggningar (+23)
63 700 rum (+980)
157 000 bäddar (-2 400)

Rumsbeläggning 47,9 % (+0,1)
Osålda rum 33 200
Bädd beläggning 38,4 % (+1,0)

Airbnb och Vrbo

13 900 inkvarteringsanläggningar (+1 700)
12 000 lägenheter (+1 600)
24 100 rum (+3 400)

Lägenhetsbeläggning 59,3 % (+0,97)
Osålda lägenheter 4 900

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "finland + nyckelord"

Google söker efter "finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa