Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 996 000
47 %
ikon: finland 730 000
44 %
ikon: foreign 265 000
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 436 000
53 %
ikon: finland 334 000
52 %
ikon: foreign 102 000
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 64,0 milj. €
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,30 €
0,70 €
Rum
112,70 €
2,70 €
RevPAR
38,00 €
20,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 1 100
2 %
ikon: room 63 000
1 %
ikon: bed 154 000
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
36 %
ikon: bed 0,24
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,7 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 41 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

996 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 996 000 bäddnätter i Finland (-46,6 %), av vilka 730 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 265 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets mars.

647 000 nights (-46,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 349 000 nights (-46,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2,9 miljoner bäddnätter (-11,1 %) för inhemska besökare och 1,6 miljoner (-14,0 %) för utlänningar i Finland, sammanlagt 4,5 miljoner (-12,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

436 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,6 procent inhemska och 23,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finland i genomsnitt 2,2 nätter (+0,31) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,27).

136 000 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 53 procent från föregående år.

Sammanlagt 830 kongresser anordnades (+83) under 2019.

374 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 374 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 52 procent.

Av lokala passagerare anlände 68,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 31,3 %.

Dessutom registrerades 311 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-59,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 685 000 (-55,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

257 000 passagerare via färjor

Totalt anlände 257 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 58 procent. Antal avresande passagerare var 234 000 (-61,3 %). De flesta ankomsterna var från Estland (138 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

145 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 145 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 88,7 procent.

  • Vaalimaa: 34 800 (-50,5 %)
  • Nuijamaa: 59 000 (-44,4 %)
  • Imatra: 27 800 (-42,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 7 400 (-49,4 %)
  • Niirala: 14 700 (-35,2 %)
  • Vartius: 5 200 (-42,6 %)
  • Kuusamo: 530 (+4,5 %)
  • Salla: 1 400 (-56,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 1 100 (-66,2 %)

Ryska visumansökningar minskade med 59 procent

Det gjordes totalt 27 200 visumansökningar till Finland av ryssar. 77,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 82,7 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under mars var 82,7 miljoner euro (-49,2 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 22,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 64,0 miljoner euro (-54,5 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 18,7 miljoner euro (+5,3 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 344,1 miljoner euro och den minskade med 16,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 130 € 15,6 % 126 € 7,0 %
Adr (Registrerade) 113 € 2,5 % 114 € 4,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 7,4 % 72 € 11,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 1,1 % 64 € 1,6 %
Revpar (Registrerade) 38 € -34,7 % 52 € -7,1 %

Taxfree-försäljning +31,7 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 32 procent från föregående år.

(Ryssar +16,5 %, Kineser +61,3 %, Japaner +3,6 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1 100 inkvarteringsanläggningar (-18)
63 000 rum (-510)
154 000 bäddar (-1 600)

Rumsbeläggning 33,7 % (-19)
Osålda rum 41 700
Bädd beläggning 23,7 % (-14)

Airbnb och Vrbo

14 200 inkvarteringsanläggningar (+2 600)
12 600 lägenheter (+2 600)
24 600 rum (+5 100)

Lägenhetsbeläggning 55,4 % (-4,2)
Osålda lägenheter 5 600

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "finland + nyckelord"

Google söker efter "finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa