Finspång
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Finspång: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
10 %
ikon: sweden 1 200
6 %
ikon: foreign 440
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 620
27 %
ikon: sweden 570
22 %
ikon: foreign 55
57 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
630,20 SEK
175,50 SEK
Rum
903,10 SEK
11,70 SEK
RevPAR
194,90 SEK
79,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 174
0 %
ikon: bed 290
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
28 %
ikon: bed 0,18
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 46 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Finspång (-9,6 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 440 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets mars.

240 rooms (-37,4 %) bokades av fritidsresenärer och 930 rooms (-25,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 200 bäddnätter (+37,4 %) för inhemska besökare och 1 200 (-19,4 %) för utlänningar i Finspång, sammanlagt 5 400 (+19,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Finspång av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

620 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finspång i genomsnitt 2,2 nätter (+0,57) och utländska besökare 8,0 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-435 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,5 miljoner SEK och den minskade med 60 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK -1,3 % 950 SEK 6,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -21,8 % 640 SEK -17,5 %
Revpar (Registrerade) 195 SEK -28,9 % 220 SEK -1,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
174 rum (+0)
290 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 21,6 % (-8,4)
Osålda rum 136
Bädd beläggning 18,5 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "finspång + nyckelord"

Google söker efter "finspång" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa