Finspång
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Finspång: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 100
10 %
ikon: sweden 4 900
7 %
ikon: foreign 280
102 %
Topp 3:
Tyskland
87
444 %
Ungern
51
410 %
Nederländerna
17
ikon: star 2 600
5 %
ikon: sweden 2 500
3 %
ikon: foreign 101
110 %
Genomsnittliga priser:
Natt
556,80 SEK
2,10 SEK
Rum
1 413,30 SEK
26,10 SEK
RevPAR
501,70 SEK
46,50 SEK
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 184
0 %
ikon: bed 320
0 %
ikon: room 36 %
12 %
ikon: bed 52 %
10 %
ikon: nederbörd 46 mm
67 mm

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under juli 2021 upptecknades 5 100 registrerade gästnätter i Finspång (+9,8 %), var av 4 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 102 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (87 nights).

1 500 rum (+14,5 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rum (+6,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 14 900 registrerade gästnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 1 200 (-29,5 %) för utländska besökare i Finspång, de vill säga sammanlagt 16 100 (-2,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Finspång av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finspång i genomsnitt 1,9 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,9 miljoner SEK (+265 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 9,2 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 270 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -1,8 % 980 SEK -10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 0,4 % 570 SEK -0,8 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK 10,2 % 240 SEK -3,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
184 rum (+0)
320 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 35,5 % (+3,9)
Osålda rum 119
Bädd beläggning 52,1 % (+4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa