Finspång
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Finspång: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
33 %
ikon: sweden 2 600
36 %
ikon: foreign 650
24 %
Topp 3:
Ungern
143
117 %
Tyskland
94
4 %
Storbritannien
49
227 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
17 %
ikon: sweden 1 500
18 %
ikon: foreign 190
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
838,70 SEK
33,10 SEK
Rum
1 131,90 SEK
16,20 SEK
RevPAR
493,00 SEK
85,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 184
10 %
ikon: bed 320
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 70 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 33 procent

Under september 2019 registrerades 3 200 bäddnätter i Finspång (+33,1 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 650 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 36 procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 33 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ungern (143 nights).

770 rooms (+3,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (+69,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 20 700 bäddnätter (+10,0 %) för inhemska besökare och 5 900 (+25,3 %) för utlänningar i Finspång, sammanlagt 26 600 (+13,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Finspång av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finspång i genomsnitt 1,7 nätter (+0,22) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,7 miljoner SEK (+756 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 20,0 miljoner SEK och den ökade med 3,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -1,4 % 1 100 SEK 6,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 4,1 % 750 SEK 9,2 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 20,9 %  400 SEK 9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
184 rum (+17)
320 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 43,6 % (+8,0)
Osålda rum 104
Bädd beläggning 34,0 % (+7,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "finspång + nyckelord"

Google söker efter "finspång" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa