Finspång
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Finspång: Turismen i ett nötskal

ikon: star 770
3 %
ikon: sweden 710
0 %
ikon: foreign 64
29 %
Topp 3:
Tyskland
19
171 %
Storbritannien
3,0
200 %
Nederländerna
3,0
ikon: star 360
65 %
ikon: sweden 350
73 %
ikon: foreign 14
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
454,00 SEK
35,10 SEK
Rum
860,00 SEK
225,40 SEK
RevPAR
99,90 SEK
27,90 SEK
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 113
35 %
ikon: bed 210
29 %
ikon: room 12 %
2 %
ikon: bed 12 %
37 %
ikon: nederbörd 40 mm
23 mm

770 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 770 registrerade gästnätter i Finspång (-2,9 %), var av 710 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 64 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med mindre än en procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 29 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med tre procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (19 nights).

175 rum (-6,7 %) bokades av fritidsresenärer och 230 rum (-45,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Finspång av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

360 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 65 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finspång i genomsnitt 2,0 nätter (-1,5) och utländska besökare 4,6 nätter (-0,43).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 350 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 350 000 SEK (-38 300).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK 35,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK -7,2 %
Revpar (Registrerade) 100 SEK 38,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
113 rum (-61)
210 bäddar (-84)

Rumsbeläggning 11,6 % (+0,27)
Osålda rum 100
Bädd beläggning 12,0 % (+3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa