Finspång
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Finspång: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
27 %
ikon: sweden 1 600
37 %
ikon: foreign 340
5 %
Topp 3:
Rumänien
44
2 100 %
Indien
31
1 450 %
Polen
24
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 860
16 %
ikon: sweden 760
19 %
ikon: foreign 96
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
630,50 SEK
143,00 SEK
Rum
976,10 SEK
56,70 SEK
RevPAR
221,90 SEK
33,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 174
4 %
ikon: bed 290
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 71 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 27 procent

Under december 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Finspång (+27,0 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 27 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Rumänien (44 nights).

460 rooms (+45,9 %) bokades av fritidsresenärer och 760 rooms (-4,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 26 800 bäddnätter (+18,6 %) för inhemska besökare och 7 200 (+15,7 %) för utlänningar i Finspång, sammanlagt 34 100 (+18,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Finspång av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

860 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,8 procent inhemska och 11,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Finspång i genomsnitt 2,0 nätter (+0,26) och utländska besökare 3,6 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,2 miljoner SEK (+41 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 25,1 miljoner SEK och den ökade med 4,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -5,5 % 1 100 SEK 3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -18,5 %  740 SEK 4,8 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -13,2 %  380 SEK 9,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
174 rum (+7)
290 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 22,7 % (-2,0)
Osålda rum 134
Bädd beläggning 21,0 % (+2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "finspång + nyckelord"

Google söker efter "finspång" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa