Flen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Flen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
2 %
ikon: sweden 2 300
5 %
ikon: foreign 230
42 %
Topp 3:
Förenta Staterna
24
71 %
Tyskland
14
53 %
Storbritannien
11
38 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
22 %
ikon: sweden 1 600
20 %
ikon: foreign 151
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
666,40 SEK
56,60 SEK
Rum
905,40 SEK
195,70 SEK
RevPAR
200,10 SEK
17,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 290
11 %
ikon: bed 540
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Flen (-1,9 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (24 nights).

1 100 rooms (+72,5 %) bokades av fritidsresenärer och 800 rooms (-1,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 64 200 bäddnätter (-0,4 %) för inhemska besökare och 7 100 (+32,4 %) för utlänningar i Flen, sammanlagt 71 200 (+2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Flen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Flen i genomsnitt 1,4 nätter (-0,19) och utländska besökare 1,5 nätter (-2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner SEK (+114 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 28,5 miljoner SEK och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -17,8 % 1 000 SEK 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 9,3 % 400 SEK 11,7 %
Revpar (Registrerade) 200 SEK -8,0 % 280 SEK 3,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+29)
540 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 22,1 % (+2,3)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 16,2 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "flen + nyckelord"

Google söker efter "flen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa