Flen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Flen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 200
16 %
ikon: sweden 3 700
23 %
ikon: foreign 560
90 %
Topp 3:
Tyskland
78
26 %
Danmark
68
871 %
Kina
57
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
10 %
ikon: sweden 2 400
17 %
ikon: foreign 320
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
602,20 SEK
94,70 SEK
Rum
965,00 SEK
17,70 SEK
RevPAR
296,20 SEK
35,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 290
11 %
ikon: bed 540
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 200 bäddnätter i Flen (-16,1 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (78 nights).

890 rooms (+11,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 56 000 bäddnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 6 100 (+34,8 %) för utlänningar i Flen, sammanlagt 62 100 (+3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Flen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,1 procent inhemska och 11,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Flen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,6 miljoner SEK (-12 900).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 22,4 miljoner SEK och den ökade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK 1,9 % 1 000 SEK 6,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 18,7 %  360 SEK 15,8 % 
Revpar (Registrerade) 300 SEK -10,8 %  290 SEK 8,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+29)
540 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 30,7 % (-4,4)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 26,4 % (-5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "flen + nyckelord"

Google söker efter "flen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa