Follo
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Follo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 700
89 %
ikon: norway 7 000
90 %
ikon: foreign 710
83 %
ikon: star 4 700
97 %
ikon: norway 4 400
93 %
ikon: foreign 330
161 %
Genomsnittliga priser:
Natt
953,30 kr
103,00 kr
Rum
1 203,40 kr
135,00 kr
RevPAR
349,00 kr
146,00 kr
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 680
18 %
ikon: bed 1 400
5 %
ikon: room 29 %
53 %
ikon: bed 18 %
64 %

Registrerade gästnätter ökade med 89 procent

Under januari 2022 upptecknades 7 700 registrerade gästnätter i Follo (+88,9 %), var av 7 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 710 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 90 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 83 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 89 procent i jämförelse med januari förra året.

3 800 nights (+78,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (+121,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Follo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,2 %.

4 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 97 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,0 procent inhemska och 7,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Follo i genomsnitt 1,6 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,94).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 7,4 miljoner kronor (+3,9 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 kr 12,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 950 kr 12,1 %
Revpar (Registrerade) 350 kr 71,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
680 rum (+105)
1 400 bäddar (+70)

Rumsbeläggning 29,0 % (+10)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 18,0 % (+7,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa