Follo
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Follo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 25 800
ikon: norway 24 500
ikon: foreign 1 300
ikon: star 15 100
ikon: norway 14 400
ikon: foreign 700
Genomsnittliga priser:
Natt
767,30 kr
Rum
1 438,70 kr
RevPAR
765,00 kr
ikon: establishment 11
ikon: room 840
ikon: bed 2 100

25 800 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 25 800 registrerade gästnätter i Follo, var av 24 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare.

22 300 nights nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 54 800 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 4 000 för utländska besökare i Follo, de vill säga sammanlagt 58 800 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Follo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

15 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Follo i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,8 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 19,8 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 kr kr
Bäddnatt (Registrerade) 770 kr kr
Revpar (Registrerade) 770 kr kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar
840 rum
2 100 bäddar

Rumsbeläggning 53,2 %
Osålda rum 390
Bädd beläggning 39,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa