Forshaga
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Forshaga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 1 500
6 %
ikon: sweden 1 300
2 %
ikon: foreign 260
19 %
Topp 3:
Norge
210
17 %
Tyskland
24
50 %
Nederländerna
5,0
400 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 1 000
11 %
ikon: sweden 880
16 %
ikon: foreign 125
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 993 000 SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
646,50 SEK
129,30 SEK
Rum
897,80 SEK
19,10 SEK
RevPAR
280,10 SEK
23,50 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,31
10 %
ikon: bed 0,23
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Forshaga (-5,5 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (210 nights).

440 rooms (+10,0 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rooms (+19,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 000 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,6 procent inhemska och 12,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Forshaga i genomsnitt 1,4 nätter (-0,27) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 993 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 993 000 SEK (+152 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 2,2 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 25,0 % SEK
Revpar (Registrerade) 280 SEK -7,7 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "forshaga + nyckelord"

Google söker efter "forshaga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa