Forssa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Forssa-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 300
213 %
ikon: finland 6 200
224 %
ikon: foreign 153
37 %
ikon: star 3 200
252 %
ikon: finland 3 200
255 %
ikon: foreign 29
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,20 €
3,70 €
Rum
85,30 €
19,40 €
RevPAR
16,50 €
11,40 €
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 510
5 %
ikon: bed 1 100
1 %
ikon: room 19 %
154 %
ikon: bed 18 %
216 %

Registrerade gästnätter ökade med 210 procent

Under januari 2022 upptecknades 6 300 registrerade gästnätter i Forssa-Regionen (+213,5 %), var av 6 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 153 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 220 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 37 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 210 procent i jämförelse med januari förra året.

4 900 nights (+401,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (+34,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Forssa-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,0 %.

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 250 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Forssa-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (-0,19) och utländska besökare 5,3 nätter (-1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 260 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 260 000 euro (+185 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € 29,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € 10,0 %
Revpar (Registrerade) 16 € 228,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
510 rum (+24)
1 100 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 19,3 % (+12)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 18,0 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa