Forssa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Forssa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 600
2 %
ikon: finland 11 000
1 %
ikon: foreign 590
13 %
Topp 3:
Danmark
125
1 289 %
Schweiz
114
11 300 %
Ryssland
54
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
0 %
ikon: finland 5 800
0 %
ikon: foreign 270
7 %
Topp 3:
Ryssland
40
122 %
Schweiz
40
3 900 %
Kina
30
900 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 495 000
Genomsnittliga priser:
Natt
42,60 €
Rum
94,00 €
RevPAR
31,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
ikon: room 490
ikon: bed 1 200

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 11 600 bäddnätter i Forssa-Regionen (+1,5 %), av vilka 11 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 590 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (125 nights).

8 600 nights (-9,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 000 nights (+52,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 66 300 bed nights (-5,0 %) för inhemska besökare och 4 200 (-0,8 %) för utlänningar i Forssa-Regionen, sammanlagt 67 400 (-3,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Forssa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,6 procent inhemska och 4,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Forssa-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 495 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 495 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 43 €
Revpar (Registrerade) 32 €  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar
490 rum
1 200 bäddar

Rumsbeläggning 33,6 %
Osålda rum 330
Bädd beläggning 30,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa