Forssa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Forssa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 400
5 %
ikon: finland 7 700
1 %
ikon: foreign 710
215 %
Topp 3:
Tjeckien
220
Danmark
43
42 %
Norge
17
143 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 800
7 %
ikon: finland 4 500
4 %
ikon: foreign 240
128 %
Topp 3:
Tjeckien
66
Danmark
38
31 %
Kina
12
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 351 000 €
Genomsnittliga priser:
Natt
41,90 €
Rum
86,90 €
RevPAR
25,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
ikon: room 470
ikon: bed 1 100

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under november 2019 registrerades 8 400 bäddnätter i Forssa-Regionen (+5,4 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 710 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 220 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tjeckien (220 nights).

5 700 nights (-0,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 700 nights (+19,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 89 600 bäddnätter (-3,8 %) för inhemska besökare och 6 200 (+16,8 %) för utlänningar i Forssa-Regionen, sammanlagt 92 700 (-1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Forssa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Forssa-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,07) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,83).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 351 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 351 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 42 € 43 €
Revpar (Registrerade) 25 €  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar
470 rum
1 100 bäddar

Rumsbeläggning 28,8 %
Osålda rum 330
Bädd beläggning 24,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "forssa region + nyckelord"

Google söker efter "forssa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa