Frøya
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Frøya: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 700
8 %
ikon: norway 2 800
18 %
ikon: foreign 2 800
6 %
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 128
0 %
ikon: bed 340
0 %

5 700 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 5 700 registrerade gästnätter i Frøya (-7,8 %), var av 2 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sex procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med augusti förra året.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 5,2 miljoner registrerade gästnätter (+18,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (-8,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,9 miljoner nätter (+129,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Frøya av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
128 rum (+0)
340 bäddar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa