Frøya
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Frøya: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 800
ikon: norway 2 600
ikon: foreign 230
ikon: establishment 4,0
ikon: room 104
ikon: bed 290

2 800 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 2 800 registrerade gästnätter i Frøya, var av 2 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+57,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,1 miljoner nätter (+50,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 306 000 nätter (+120,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Frøya av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 %, av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar
104 rum
290 bäddar

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa