Gagnef
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gagnef: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 860
10 %
ikon: sweden 830
21 %
ikon: foreign 32
66 %
Topp 3:
Tyskland
20
122 %
Schweiz
6,0
500 %
Nederländerna
2,0
96 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 300
4 %
ikon: sweden 290
8 %
ikon: foreign 15
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 395 000 SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
456,70 SEK
142,20 SEK
Rum
751,60 SEK
469,10 SEK
RevPAR
340,20 SEK
41,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 57
58 %
ikon: bed 143
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 860 bäddnätter i Gagnef (+10,2 %), av vilka 830 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 66 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (20 nights).

370 rooms (+152,6 %) bokades av fritidsresenärer och 160 rooms (+178,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 10 800 bäddnätter (+10,7 %) för inhemska besökare och 2 100 (+20,3 %) för utlänningar i Gagnef, sammanlagt 12 800 (+12,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gagnef av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gagnef i genomsnitt 2,9 nätter (+0,3) och utländska besökare 2,1 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 395 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 395 000 SEK (+148 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 3,6 miljoner SEK och den ökade med 516 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK -38,4 %  770 SEK -39,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 45,2 %  280 SEK 4,1 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK 13,9 %  300 SEK -19,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
57 rum (+21)
143 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 45,3 % (+21)
Osålda rum 31
Bädd beläggning 29,6 % (+8,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gagnef + nyckelord"

Google söker efter "gagnef" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa