Gagnef
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gagnef: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
11 %
ikon: sweden 2 200
14 %
ikon: foreign 64
89 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
14 %
ikon: sweden 980
47 %
ikon: foreign 20
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 523 000 SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
233,50 SEK
32,90 SEK
Rum
1 006,30 SEK
154,60 SEK
RevPAR
396,10 SEK
1,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 49
14 %
ikon: bed 128
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 39 %
15 %
ikon: bed 64 %
10 %

2 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 2 200 registrerade bäddnätter i Gagnef (-11,0 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 64 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 14 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

420 rooms (-39,2 %) bokades av fritidsresenärer och 103 rooms (+1,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 9 100 registrerade bäddnätter (-8,2 %) för inhemska besökare och 320 (-84,2 %) för utlänningar i Gagnef, sammanlagt 9 400 (-21,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gagnef av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gagnef i genomsnitt 2,2 nätter (-0,64) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 523 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 523 000 SEK (-148 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,2 miljoner SEK och den minskade med 965 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 18,2 % 690 SEK -9,6 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK 0,3 % 220 SEK -24,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK -12,4 % 240 SEK -11,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
49 rum (-8)
128 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 39,4 % (-7,0)
Osålda rum 30
Bädd beläggning 64,4 % (+5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "gagnef + nyckelord"

Google söker efter "gagnef" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa