Gagnef
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gagnef: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 460
20 %
ikon: sweden 450
17 %
ikon: foreign 6,0
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 152
16 %
ikon: sweden 150
12 %
ikon: foreign 2,0
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 129 000 SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
283,20 SEK
31,50 SEK
Rum
375,10 SEK
208,50 SEK
RevPAR
112,20 SEK
62,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 49
6 %
ikon: bed 128
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
0 %
ikon: bed 0,15
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

460 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 460 bäddnätter i Gagnef (-20,2 %), av vilka 450 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets mars.

310 rooms (+78,3 %) bokades av fritidsresenärer och 37 rooms (-72,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 300 bäddnätter (-14,1 %) för inhemska besökare och 143 (-47,4 %) för utlänningar i Gagnef, sammanlagt 1 500 (-19,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gagnef av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

152 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gagnef i genomsnitt 3,0 nätter (-0,19) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 129 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 129 000 SEK (-50 900).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 434 000 SEK och den minskade med 247 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 380 SEK -35,7 % 470 SEK -30,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -10,0 % 300 SEK -21,2 %
Revpar (Registrerade) 112 SEK -35,7 % 137 SEK -32,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
49 rum (-3)
128 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 29,9 % (+0,01)
Osålda rum 34
Bädd beläggning 15,1 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gagnef + nyckelord"

Google söker efter "gagnef" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa