Gagnef
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gagnef: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 620
7 %
ikon: sweden 580
8 %
ikon: foreign 42
2 %
Topp 3:
Tyskland
25
14 %
Förenta Staterna
8,0
0 %
Nederländerna
8,0
700 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 156
22 %
ikon: sweden 145
20 %
ikon: foreign 11
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 217 000 SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
350,10 SEK
72,70 SEK
Rum
440,10 SEK
715,20 SEK
RevPAR
217,00 SEK
0,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 52
44 %
ikon: bed 133
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under december 2019 registrerades 620 bäddnätter i Gagnef (+7,3 %), av vilka 580 nätter nyttjades av inhemska besökare och 42 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (25 nights).

430 rooms (+371,0 %) bokades av fritidsresenärer och 68 rooms (+40,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 12 300 bäddnätter för inhemska besökare och 2 100 för utlänningar i Gagnef, sammanlagt 14 400 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gagnef av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

156 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gagnef i genomsnitt 4,0 nätter (+1,0) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 217 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 217 000 SEK (+56 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 440 SEK -61,9 % 670 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 26,2 % 290 SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK 0,1 % 270 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
52 rum (+16)
133 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 49,3 % (+31)
Osålda rum 26
Bädd beläggning 22,5 % (+6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gagnef + nyckelord"

Google söker efter "gagnef" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa