Gällivare
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gällivare: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 600
15 %
ikon: sweden 8 000
14 %
ikon: foreign 560
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
46 %
ikon: sweden 1 800
45 %
ikon: foreign 129
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,4 milj. SEK
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
515,40 SEK
181,50 SEK
Rum
768,50 SEK
158,10 SEK
RevPAR
312,60 SEK
189,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 480
3 %
ikon: bed 1 000
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 41 %
25 %
ikon: bed 29 %
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,5 °C
7,8 °C
ikon: nederbörd 61 mm
24 mm

8 600 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 8 600 registrerade bäddnätter i Gällivare (-15,1 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 14 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets november.

2 200 rooms (+36,6 %) bokades av fritidsresenärer och 3 500 rooms (-41,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 93 900 registrerade bäddnätter (-28,2 %) för inhemska besökare och 11 300 (-59,2 %) för utlänningar i Gällivare, sammanlagt 105 000 (-33,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gällivare av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,5 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gällivare i genomsnitt 4,4 nätter (+1,6) och utländska besökare 4,3 nätter (+1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 4,4 miljoner SEK (-2,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 62,7 miljoner SEK och den minskade med 30,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -17,1 % 910 SEK -8,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -26,0 % 600 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -37,7 % 410 SEK -28,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (+16)
1 000 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 40,7 % (-13)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 28,9 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "gällivare + nyckelord"

Google söker efter "gällivare" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (Oktober)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i Oktober var 8,23/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa