Gällivare
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gällivare: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 500
12 %
ikon: sweden 10 300
8 %
ikon: foreign 1 200
62 %
Topp 3:
Tyskland
220
104 %
Polen
141
488 %
Norge
135
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
13 %
ikon: sweden 4 100
3 %
ikon: foreign 840
106 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,7 milj.
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
670,80 SEK
47,10 SEK
Rum
971,50 SEK
121,30 SEK
RevPAR
534,30 SEK
57,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
12 %
ikon: room 480
16 %
ikon: bed 1 000
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,9 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 94 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under september 2019 registrerades 11 500 bäddnätter i Gällivare (+12,2 %), av vilka 10 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (220 nights).

1 300 rooms (+101,0 %) bokades av fritidsresenärer och 6 600 rooms (+8,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 112 000 bäddnätter (+12,8 %) för inhemska besökare och 26 500 (+4,8 %) för utlänningar i Gällivare, sammanlagt 139 000 (+11,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gällivare av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,0 procent inhemska och 17,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gällivare i genomsnitt 2,5 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,7 miljoner SEK (+353 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 79,0 miljoner SEK och den ökade med 10,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -11,1 %  1 000 SEK -12,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -6,6 % 570 SEK 4,4 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK -9,7 % 590 SEK -1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-2)
480 rum (+67)
1 000 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 55,0 % (+0,83)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 38,0 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa