Gällivare
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gällivare: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 900
3 %
ikon: sweden 7 600
2 %
ikon: foreign 2 300
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
4 %
ikon: sweden 2 700
5 %
ikon: foreign 890
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,6 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
567,80 SEK
1,80 SEK
Rum
879,60 SEK
74,90 SEK
RevPAR
391,50 SEK
53,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 470
14 %
ikon: bed 1 000
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,7 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 57 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 9 900 bäddnätter i Gällivare (+2,8 %), av vilka 7 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

2 200 rooms (+162,1 %) bokades av fritidsresenärer och 4 200 rooms (-14,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 139 000 bäddnätter (+10,8 %) för inhemska besökare och 30 000 (+5,7 %) för utlänningar i Gällivare, sammanlagt 169 000 (+9,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gällivare av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,0 procent inhemska och 25,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gällivare i genomsnitt 2,8 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,6 miljoner SEK (+133 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 98,7 miljoner SEK och den ökade med 11,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -7,8 % 990 SEK -11,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK -0,3 % 590 SEK 2,5 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -12,1 % 560 SEK -3,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
470 rum (+59)
1 000 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 44,5 % (-2,1)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 33,4 % (+0,67)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gällivare + nyckelord"

Google söker efter "gällivare" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa