Gävle
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gävle: Turismen i ett nötskal

ikon: star 21 200
38 %
ikon: sweden 18 600
34 %
ikon: foreign 2 700
78 %
ikon: star 13 000
39 %
ikon: sweden 11 500
33 %
ikon: foreign 1 500
123 %
Genomsnittliga priser:
Natt
614,50 SEK
14,80 SEK
Rum
982,20 SEK
81,70 SEK
RevPAR
395,70 SEK
98,50 SEK
ikon: establishment 18
12 %
ikon: room 1 100
1 %
ikon: bed 2 100
4 %
ikon: room 40 %
22 %
ikon: bed 29 %
11 %
ikon: temperatur -0,9 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 40 mm
29 mm

Registrerade gästnätter ökade med 38 procent

Under januari 2022 upptecknades 21 200 registrerade gästnätter i Gävle (+38,5 %), var av 18 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 34 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 78 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 38 procent i jämförelse med januari förra året.

5 600 rum (+46,5 %) bokades av fritidsresenärer och 7 700 rum (+20,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävle av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,7 %.

13 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,2 procent inhemska och 11,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gävle i genomsnitt 1,6 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,43).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 13,0 miljoner SEK (+3,9 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 9,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 2,5 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK 33,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 100 rum (+9)
2 100 bäddar (+84)

Rumsbeläggning 40,3 % (+7,3)
Osålda rum 650
Bädd beläggning 29,3 % (+2,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa