Gävle
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gävle: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 800
9 %
ikon: sweden 23 800
11 %
ikon: foreign 2 000
10 %
Topp 3:
Förenta Staterna
580
39 %
Polen
310
732 %
Norge
168
118 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 600
2 %
ikon: sweden 16 600
3 %
ikon: foreign 1 100
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,0 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
582,20 SEK
8,70 SEK
Rum
943,50 SEK
23,00 SEK
RevPAR
464,20 SEK
22,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 1 100
5 %
ikon: bed 2 200
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,5 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 53 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 25 800 bäddnätter i Gävle (+9,4 %), av vilka 23 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (580 nights).

6 400 rooms (+8,7 %) bokades av fritidsresenärer och 9 500 rooms (+2,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 359 000 bäddnätter (+5,5 %) för inhemska besökare och 45 900 (+31,3 %) för utlänningar i Gävle, sammanlagt 405 000 (+7,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävle av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

17 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gävle i genomsnitt 1,4 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 15,0 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 247,5 miljoner SEK och den ökade med 26,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 2,5 % 1 000 SEK 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK -1,5 % 610 SEK 3,9 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK 5,0 % 650 SEK 6,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 100 rum (+56)
2 200 bäddar (+111)

Rumsbeläggning 49,2 % (+1,2)
Osålda rum 570
Bädd beläggning 41,4 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gävle + nyckelord"

Google söker efter "gävle" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,25/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa