Gävle
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gävle: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 28 100
5 %
ikon: sweden 25 400
7 %
ikon: foreign 2 700
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 000
1 %
ikon: sweden 16 700
1 %
ikon: foreign 1 300
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 21,4 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
761,10 SEK
28,60 SEK
Rum
1 063,10 SEK
15,70 SEK
RevPAR
668,80 SEK
21,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
5 %
ikon: room 1 100
5 %
ikon: bed 2 200
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,0 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 62 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

28 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 28 100 bäddnätter i Gävle (-5,4 %), av vilka 25 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets september.

6 600 rooms (-1,1 %) bokades av fritidsresenärer och 13 500 rooms (-4,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 275 000 bäddnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 37 300 (+31,8 %) för utlänningar i Gävle, sammanlagt 312 000 (+6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävle av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

18 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gävle i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 21,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 21,4 miljoner SEK (-372 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 184,4 miljoner SEK och den ökade med 22,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,5 % 1 000 SEK 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK 3,9 % 590 SEK 6,5 %
Revpar (Registrerade) 670 SEK -3,0 % 640 SEK 6,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 100 rum (+56)
2 200 bäddar (+111)

Rumsbeläggning 62,9 % (-2,9)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 45,1 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,37/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa