Gävle
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gävle: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 100
38 %
ikon: sweden 16 100
36 %
ikon: foreign 1 000
57 %
Topp 3:
Förenta Staterna
300
44 %
Danmark
139
7 %
Storbritannien
126
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 300
44 %
ikon: sweden 9 700
43 %
ikon: foreign 570
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,8 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
745,50 SEK
42,60 SEK
Rum
1 062,90 SEK
48,60 SEK
RevPAR
391,80 SEK
218,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 1 100
0 %
ikon: bed 2 200
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,37
39 %
ikon: bed 0,27
40 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,4 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 53 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 17 100 bäddnätter i Gävle (-38,1 %), av vilka 16 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (300 nights).

4 100 rooms (-39,5 %) bokades av fritidsresenärer och 7 900 rooms (-36,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 70 000 bäddnätter (-5,0 %) för inhemska besökare och 4 400 (-43,5 %) för utlänningar i Gävle, sammanlagt 74 500 (-8,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävle av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

10 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gävle i genomsnitt 1,7 nätter (+0,17) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 12,8 miljoner SEK (-6,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 50,2 miljoner SEK och den minskade med 5,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 4,8 % 1 000 SEK 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 750 SEK 6,1 % 670 SEK -1,1 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -35,8 % 520 SEK -12,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 100 rum (+0)
2 200 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 36,9 % (-23)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 27,0 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gävle + nyckelord"

Google söker efter "gävle" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,11/10 (-0,09).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa