Gävleborgs Län
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gävleborgs Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 92 000
16 %
ikon: sweden 79 100
14 %
ikon: foreign 13 000
33 %
Topp 3:
Polen
5 300
257 %
Finland
1 300
63 %
Estland
860
671 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 47,4 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
514,80 SEK
50,70 SEK
Rum
958,00 SEK
17,00 SEK
RevPAR
575,90 SEK
34,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 92
1 %
ikon: room 2 500
2 %
ikon: bed 6 300
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under Oktober 2019 registrerades 92 000 bäddnätter i Gävleborgs Län (+16,3 %), av vilka 79 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (5 300 nights).

Mellan januari och Oktober registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (+8,0 %) för inhemska besökare och 141 000 (+29,5 %) för utlänningar i Gävleborgs Län, sammanlagt 1,2 miljoner (+10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävleborgs Län av det totala antalet bäddnätter var 2,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 47,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 47,4 miljoner SEK (+2,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 417,3 miljoner SEK och den ökade med 21,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 1,8 % 920 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK 6,4 % 480 SEK 7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK -9,0 % 350 SEK -4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

92 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 500 rum (-47)
6 300 bäddar (-59)

Rumsbeläggning 60,1 % (+2,6)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 37,3 % (+3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gävleborg county + nyckelord"

Google söker efter "gävleborg county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa