Gävleborg Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Gävleborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 166 000
16 %
ikon: sweden 139 000
13 %
ikon: foreign 27 400
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 43,8 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
263,70 SEK
18,50 SEK
Rum
866,00 SEK
2,00 SEK
RevPAR
488,90 SEK
35,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 100
4 %
ikon: room 2 600
1 %
ikon: bed 6 700
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under augusti 2019 registrerades 166 000 bäddnätter i Region Gävleborg (+15,8 %), av vilka 139 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 27 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 899 000 bed nights (+7,7 %) för inhemska besökare och 113 000 (+27,5 %) för utlänningar i Region Gävleborg, sammanlagt 1,0 miljoner (+9,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Gävleborg av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 43,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 43,8 miljoner SEK (+3,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 325,4 miljoner SEK och den ökade med 16,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 0,2 % 910 SEK 1,9 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 7,8 % 460 SEK 7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK -6,5 % 320 SEK -3,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

100 inkvarteringsanläggningar (+4)
2 600 rum (-20)
6 700 bäddar (+290)

Rumsbeläggning 56,4 % (+4,0)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 40,5 % (+2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa