Gävleborgs Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gävleborgs Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 297 000
22 %
ikon: sweden 275 000
16 %
ikon: foreign 22 300
265 %
Topp 3:
Tyskland
7 500
470 %
Norge
3 300
1 250 %
Förenta Staterna
2 800
840 %
Genomsnittliga priser:
Natt
200,50 SEK
24,00 SEK
Rum
996,00 SEK
89,00 SEK
RevPAR
713,90 SEK
162,20 SEK
ikon: establishment 95
1 %
ikon: room 2 500
8 %
ikon: bed 6 900
9 %
ikon: room 72 %
18 %
ikon: bed 60 %
17 %

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under juli 2021 upptecknades 297 000 registrerade gästnätter i Gävleborgs Län (+22,4 %), var av 275 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 22 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 16 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (7 500 nights).

Mellan januari och juli upptecknades 757 000 registrerade gästnätter (+8,5 %) för inhemska besökare och 44 700 (+52,3 %) för utländska besökare i Gävleborgs Län, de vill säga sammanlagt 802 000 (+10,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävleborgs Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,6 % och utländska gästnätter 1,5 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 59,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 59,6 miljoner SEK (+16,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 196,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 13,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 9,8 % 890 SEK 1,3 %
Revpar (Registrerade) 710 SEK 29,4 % 350 SEK 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK 13,6 % 250 SEK -2,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

95 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 500 rum (+186)
6 900 bäddar (+550)

Rumsbeläggning 71,7 % (+11)
Osålda rum 720
Bädd beläggning 60,2 % (+8,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa