Gävleborgs Län
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gävleborgs Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 131 000
8 %
ikon: sweden 124 000
8 %
ikon: foreign 6 900
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 38,0 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
290,90 SEK
108,80 SEK
Rum
913,00 SEK
5,00 SEK
RevPAR
477,50 SEK
6,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 91
6 %
ikon: room 2 600
1 %
ikon: bed 6 400
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,52
2 %
ikon: bed 0,4
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under februari 2020 registrerades 131 000 bäddnätter i Gävleborgs Län (+8,4 %), av vilka 124 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets februari.

Mellan januari och februari registrerades 217 000 bäddnätter (+8,5 %) för inhemska besökare och 11 900 (+8,0 %) för utlänningar i Gävleborgs Län, sammanlagt 228 000 (+8,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,0 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävleborgs Län av det totala antalet bäddnätter var 3,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 38,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 38,0 miljoner SEK (-10,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 71,3 miljoner SEK och den minskade med 14,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -0,5 % 900 SEK -0,9 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 1,4 % 440 SEK 2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -27,2 % 310 SEK -23,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

91 inkvarteringsanläggningar (+5)
2 600 rum (+14)
6 400 bäddar (+96)

Rumsbeläggning 52,3 % (+1,0)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 39,7 % (-0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gävleborg county + nyckelord"

Google söker efter "gävleborg county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa