Gävleborgs Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Gävleborgs Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 56 000
39 %
ikon: sweden 53 400
40 %
ikon: foreign 2 500
35 %
Topp 3:
Förenta Staterna
340
84 %
Litauen
195
3 800 %
Danmark
193
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 21,0 milj. SEK
106 %
Genomsnittliga priser:
Natt
374,80 SEK
121,20 SEK
Rum
835,00 SEK
56,00 SEK
RevPAR
260,90 SEK
131,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 87
3 %
ikon: room 2 600
3 %
ikon: bed 6 300
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 31 %
88 %
ikon: bed 20 %
103 %

Registrerade bäddnätter ökade med 39 procent (april)

Under april 2021 registrerades 56 000 bäddnätter i Gävleborgs Län (+39,4 %), av vilka 53 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 40 procent och utländska bäddnätter ökade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 39 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (340 nights).

Mellan januari och april registrerades 309 000 bäddnätter (-3,6 %) för inhemska besökare och 10 500 (-37,9 %) för utlänningar i Gävleborgs Län, sammanlagt 320 000 (-5,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent (april)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (+99,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (+99,8 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (+98,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gävleborgs Län av det totala antalet bäddnätter var 2,2 % (-0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 21,0 miljoner SEK (april)

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 21,0 miljoner SEK (+10,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 82,4 miljoner SEK och den minskade med 23,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK 7,2 % 830 SEK -7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 47,8 % 260 SEK -17,8 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 101,9 % 270 SEK -18,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

87 inkvarteringsanläggningar (-3)
2 600 rum (+72)
6 300 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 31,2 % (+15)
Osålda rum 1 800
Bädd beläggning 20,3 % (+10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gävleborg county + nyckelord"

Google söker efter "gävleborg county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående