Gislaved
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gislaved: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
15 %
ikon: sweden 4 000
2 %
ikon: foreign 950
45 %
Topp 3:
Danmark
530
59 %
Tyskland
92
25 %
Norge
59
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
10 %
ikon: sweden 2 300
0 %
ikon: foreign 370
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
538,10 SEK
16,70 SEK
Rum
1 147,80 SEK
107,80 SEK
RevPAR
398,90 SEK
34,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 240
0 %
ikon: bed 720
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 4 900 bäddnätter i Gislaved (-15,0 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 950 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (530 nights).

730 rooms (-11,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (-0,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 98 200 bäddnätter (-1,3 %) för inhemska besökare och 37 600 (-2,0 %) för utlänningar i Gislaved, sammanlagt 136 000 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gislaved av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gislaved i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,7 miljoner SEK (-373 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 64,9 miljoner SEK och den ökade med 4,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -8,6 % 1 400 SEK 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 3,2 % 480 SEK 9,2 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK -7,8 % 740 SEK 3,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+1)
720 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 34,8 % (+0,28)
Osålda rum 158
Bädd beläggning 24,2 % (-4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gislaved + nyckelord"

Google söker efter "gislaved" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa