Gislaved
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gislaved: Turismen i ett nötskal

ikon: star 29 100
5 %
ikon: sweden 26 800
11 %
ikon: foreign 2 200
551 %
Topp 3:
Danmark
850
579 %
Nederländerna
410
13 600 %
Storbritannien
280
3 011 %
ikon: star 13 300
6 %
ikon: sweden 12 200
12 %
ikon: foreign 1 100
626 %
Genomsnittliga priser:
Natt
411,90 SEK
73,10 SEK
Rum
1 728,20 SEK
68,30 SEK
RevPAR
1 159,70 SEK
141,20 SEK
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 340
1 %
ikon: bed 930
1 %
ikon: room 67 %
18 %
ikon: bed 102 %
7 %

29 100 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 29 100 registrerade gästnätter i Gislaved (-4,7 %), var av 26 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 550 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fem procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (850 nights).

5 900 rum (+23,3 %) bokades av fritidsresenärer och 990 rum (+5,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 77 200 registrerade gästnätter (+14,8 %) för inhemska besökare och 3 600 (-3,9 %) för utländska besökare i Gislaved, de vill säga sammanlagt 80 800 (+13,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gislaved av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

13 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gislaved i genomsnitt 2,2 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,24).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 12,0 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 36,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 8,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK -3,8 % 1 600 SEK 6,5 %
Revpar (Registrerade) 1 200 SEK 13,9 % 630 SEK 26,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 21,6 % 450 SEK 15,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
340 rum (+4)
930 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 67,1 % (+10)
Osålda rum 111
Bädd beläggning 102,1 % (-7,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa