Gislaved
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gislaved: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
57 %
ikon: sweden 2 700
39 %
ikon: foreign 430
85 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
51 %
ikon: sweden 1 600
36 %
ikon: foreign 183
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
690,40 SEK
121,00 SEK
Rum
1 379,40 SEK
8,30 SEK
RevPAR
286,50 SEK
291,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 240
7 %
ikon: bed 730
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
51 %
ikon: bed 0,14
58 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 100 bäddnätter i Gislaved (-56,8 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets mars.

360 rooms (-56,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-44,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 10 200 bäddnätter (-32,8 %) för inhemska besökare och 2 700 (-83,2 %) för utlänningar i Gislaved, sammanlagt 12 900 (-58,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gislaved av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gislaved i genomsnitt 1,7 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,1 miljoner SEK (-2,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 7,9 miljoner SEK och den minskade med 8,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 0,6 % 1 300 SEK -17,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK 21,2 % 610 SEK 15,6 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -50,5 % 370 SEK -55,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
240 rum (+15)
730 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 20,8 % (-21)
Osålda rum 194
Bädd beläggning 13,9 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gislaved + nyckelord"

Google söker efter "gislaved" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa