Gislaved
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gislaved: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 500
14 %
ikon: sweden 7 400
13 %
ikon: foreign 1 100
16 %
Topp 3:
Danmark
400
36 %
Tyskland
159
30 %
Finland
83
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 300
10 %
ikon: sweden 4 800
8 %
ikon: foreign 500
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
499,10 SEK
6,90 SEK
Rum
1 236,30 SEK
5,90 SEK
RevPAR
584,40 SEK
119,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 240
5 %
ikon: bed 720
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 500 bäddnätter i Gislaved (-13,7 %), av vilka 7 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (400 nights).

1 200 rooms (-23,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-6,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 80 000 bäddnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 33 700 (-1,5 %) för utlänningar i Gislaved, sammanlagt 114 000 (-2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gislaved av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,5 procent inhemska och 9,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gislaved i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (-606 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 53,0 miljoner SEK och den ökade med 3,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 0,5 % 1 400 SEK 8,2 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK -17,0 %  800 SEK 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 1,4 % 470 SEK 10,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+11)
720 bäddar (-102)

Rumsbeläggning 47,3 % (-9,9)
Osålda rum 128
Bädd beläggning 39,3 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gislaved + nyckelord"

Google söker efter "gislaved" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa