Gnesta
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gnesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 100
ikon: sweden 850
ikon: foreign 220
Topp 3:
Polen
220
Nederländerna
1,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 640
ikon: sweden 640
ikon: foreign 1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 481 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
451,30 SEK
Rum
670,40 SEK
RevPAR
165,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 96
ikon: bed 200
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
ikon: bed 0,17
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 53 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 100 bäddnätter i Gnesta, av vilka 850 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (220 nights).

260 rooms bokades av fritidsresenärer och 460 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 200 bäddnätter för inhemska besökare och 600 för utlänningar i Gnesta, sammanlagt 3 800 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gnesta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

640 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 99,8 procent inhemska och 0,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gnesta i genomsnitt 1,3 nätter och utländska besökare 220 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 481 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 481 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK 740 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 500 SEK
Revpar (Registrerade) 165 SEK 220 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
96 rum
200 bäddar

Rumsbeläggning 24,7 %
Osålda rum 72
Bädd beläggning 17,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gnesta + nyckelord"

Google söker efter "gnesta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa