Gnesta
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gnesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
ikon: sweden 1 400
ikon: foreign 63
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
ikon: sweden 1 000
ikon: foreign 15
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
864,50 SEK
Rum
1 399,50 SEK
RevPAR
443,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 96
ikon: bed 200
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 85 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Gnesta, av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 63 av utländska besökare.

420 rooms bokades av fritidsresenärer och 510 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gnesta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gnesta i genomsnitt 1,4 nätter och utländska besökare 4,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 860 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 440 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
96 rum
200 bäddar

Rumsbeläggning 31,7 %
Osålda rum 66
Bädd beläggning 24,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gnesta + nyckelord"

Google söker efter "gnesta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa