Gnesta
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gnesta: Turismen i ett nötskal

ikon: star 580
124 %
ikon: sweden 580
124 %
ikon: foreign 0,0
ikon: star 420
73 %
ikon: sweden 420
73 %
ikon: foreign 0,0
Genomsnittliga priser:
Natt
646,30 SEK
82,30 SEK
Rum
968,70 SEK
138,00 SEK
RevPAR
98,20 SEK
61,10 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 130
4 %
ikon: bed 300
3 %
ikon: room 10 %
203 %
ikon: bed 7 %
123 %
ikon: nederbörd 50 mm
25 mm

Registrerade gästnätter ökade med 124 procent

Under januari 2022 upptecknades 580 registrerade gästnätter i Gnesta (+123,9 %), var av 580 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare.

230 rum (+119,2 %) bokades av fritidsresenärer och 159 rum (+467,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gnesta av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

420 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 73 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 375 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 375 000 SEK (+229 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -12,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 14,6 %
Revpar (Registrerade) 98 SEK 164,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
130 rum (-5)
300 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 10,1 % (+6,8)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 6,8 % (+3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa