Gnosjö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gnosjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 1 200
12 %
ikon: sweden 1 100
14 %
ikon: foreign 137
21 %
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 540
7 %
ikon: sweden 470
14 %
ikon: foreign 74
72 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 239 000 SEK
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
191,60 SEK
78,20 SEK
Rum
1 101,80 SEK
314,00 SEK
RevPAR
284,60 SEK
382,00 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Gnosjö (-11,6 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 137 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets september.

87 rooms (+234,6 %) bokades av fritidsresenärer och 130 rooms (+49,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

540 turister som ankommit till inkvartering (september)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,4 procent inhemska och 13,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gnosjö i genomsnitt 2,4 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,78).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 239 000 SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 239 000 SEK (+79 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -22,2 %   SEK
Revpar (Registrerade) 280 SEK -57,3 %   SEK
Bäddnatt (Registrerade) 192 SEK 69,0 %   SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Rumsbeläggning 25,6 %
Bädd beläggning 14,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gnosjö + nyckelord"

Google söker efter "gnosjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa