Gnosjö
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gnosjö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 800
23 %
ikon: sweden 720
17 %
ikon: foreign 84
121 %
Topp 3:
Danmark
56
Nederländerna
26
Tyskland
2,0
ikon: star 240
88 %
ikon: sweden 210
69 %
ikon: foreign 34
580 %
Genomsnittliga priser:
Natt
137,90 SEK
13,20 SEK
Rum
813,40 SEK
631,60 SEK
RevPAR
140,40 SEK
15,70 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 28
0 %
ikon: bed 102
0 %
ikon: room 17 %
100 %
ikon: bed 27 %
23 %

Registrerade gästnätter ökade med 23 procent

Under januari 2022 upptecknades 800 registrerade gästnätter i Gnosjö (+23,4 %), var av 720 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 84 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 121 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 23 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (56 nights).

43 rum (+377,8 %) bokades av fritidsresenärer och 93 rum (+57,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gnosjö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

240 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 88 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,0 procent inhemska och 14,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gnosjö i genomsnitt 3,4 nätter (-1,5) och utländska besökare 2,5 nätter (-5,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 111 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 111 000 SEK (+12 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -43,7 %
Revpar (Registrerade) 140 SEK 12,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 138 SEK -8,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
28 rum (+0)
102 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 17,3 % (+8,6)
Osålda rum 23
Bädd beläggning 26,5 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa