Gnosjö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gnosjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 790
16 %
ikon: sweden 770
18 %
ikon: foreign 18
31 %
Topp 3:
Nederländerna
16
Norge
1,0
Danmark
1,0
96 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 250
14 %
ikon: sweden 250
15 %
ikon: foreign 6,0
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 108 000 SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
137,10 SEK
18,60 SEK
Rum
762,60 SEK
35,60 SEK
RevPAR
124,80 SEK
17,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 28
0 %
ikon: bed 102
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,16
17 %
ikon: bed 0,25
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under mars 2020 registrerades 790 bäddnätter i Gnosjö (+15,8 %), av vilka 770 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (16 nights).

23 rooms (-54,0 %) bokades av fritidsresenärer och 119 rooms (+24,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 300 bäddnätter för inhemska besökare och 59 för utlänningar i Gnosjö, sammanlagt 2 400 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gnosjö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

250 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gnosjö i genomsnitt 3,1 nätter (+0,06) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 108 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 108 000 SEK (+2 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK 4,9 % 940 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 137 SEK -11,9 % 155 SEK
Revpar (Registrerade) 125 SEK -12,6 % 148 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
28 rum (+0)
102 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 16,4 % (-3,3)
Osålda rum 23
Bädd beläggning 25,0 % (-2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gnosjö + nyckelord"

Google söker efter "gnosjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa