Göteborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Göteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 339 000
0 %
ikon: sweden 231 000
0 %
ikon: foreign 107 000
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 197 000
0 %
ikon: sweden 142 000
3 %
ikon: foreign 54 800
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 310,9 milj.
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
918,10 SEK
97,30 SEK
Rum
1 346,00 SEK
38,60 SEK
RevPAR
1 054,80 SEK
41,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 77
5 %
ikon: room 9 900
7 %
ikon: bed 20 300
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,3 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 155 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

339 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 339 000 bäddnätter i Göteborg (-0,4 %), av vilka 231 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 107 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

104 000 rooms (+22,9 %) bokades av fritidsresenärer och 127 000 rooms (-1,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 2,3 miljoner bäddnätter (+4,7 %) för inhemska besökare och 1,1 miljoner (-0,3 %) för utlänningar i Göteborg, sammanlagt 3,4 miljoner (+3,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Göteborg av det totala antalet bäddnätter var 7,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,9 % och utländska bäddnätter 9,3 %.

197 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,2 procent inhemska och 27,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Göteborg i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,13).

314 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 314 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med mindre än en procent.

Av lokala passagerare anlände 82,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 18,0 %.

Dessutom registrerades 321 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-0,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 634 000 (+0,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 310,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 310,9 miljoner SEK (+31,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 2,4 miljarder SEK och den ökade med 128,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 3,0 % 1 200 SEK -1,4 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK 4,1 % 910 SEK -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 920 SEK 11,9 %  710 SEK 2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

77 inkvarteringsanläggningar (+4)
9 900 rum (+620)
20 300 bäddar (+400)

Rumsbeläggning 78,4 % (+0,88)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 55,7 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Navigera

föregående
nästa