Göteborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Göteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 291 000
1 %
ikon: sweden 213 000
4 %
ikon: foreign 77 900
6 %
Topp 3:
Norge
22 400
20 %
Tyskland
7 800
22 %
Storbritannien
7 100
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 186 000
4 %
ikon: sweden 145 000
7 %
ikon: foreign 40 600
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 198,9 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
683,10 SEK
16,50 SEK
Rum
1 170,20 SEK
21,70 SEK
RevPAR
679,90 SEK
29,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 76
4 %
ikon: room 9 800
6 %
ikon: bed 20 200
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,6 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 136 mm
82 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 291 000 bäddnätter i Göteborg (+1,5 %), av vilka 213 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 77 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (22 400 nights).

88 600 rooms (+10,9 %) bokades av fritidsresenärer och 81 400 rooms (+1,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 3,1 miljoner bäddnätter (+5,0 %) för inhemska besökare och 1,3 miljoner (-1,5 %) för utlänningar i Göteborg, sammanlagt 4,4 miljoner (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Göteborg av det totala antalet bäddnätter var 8,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,9 % och utländska bäddnätter 10,2 %.

186 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 78,2 procent inhemska och 21,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Göteborg i genomsnitt 1,5 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,02).

466 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 466 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med mindre än en procent.

Av lokala passagerare anlände 82,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 17,7 %.

Dessutom registrerades 258 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-3,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 291 000 (-2,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 198,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 198,9 miljoner SEK (+7,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 3,2 miljarder SEK och den ökade med 141,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -1,8 % 1 200 SEK -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 2,5 % 730 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 680 SEK -4,2 % 890 SEK -1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

76 inkvarteringsanläggningar (+3)
9 800 rum (+590)
20 200 bäddar (+300)

Rumsbeläggning 58,1 % (-1,4)
Osålda rum 4 100
Bädd beläggning 48,4 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "göteborg + nyckelord"

Google söker efter "göteborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa