Göteborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Göteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 122 000
57 %
ikon: sweden 97 300
53 %
ikon: foreign 24 700
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 74 300
58 %
ikon: sweden 61 200
55 %
ikon: foreign 13 100
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 103,1 milj. SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
845,00 SEK
125,60 SEK
Rum
1 175,80 SEK
132,00 SEK
RevPAR
348,40 SEK
329,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 76
1 %
ikon: room 9 800
0 %
ikon: bed 20 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
54 %
ikon: bed 0,2
57 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,6 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 67 mm
74 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

122 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 122 000 bäddnätter i Göteborg (-57,1 %), av vilka 97 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 24 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 53 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets mars.

35 000 rooms (-56,9 %) bokades av fritidsresenärer och 52 700 rooms (-54,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 500 000 bäddnätter (-11,7 %) för inhemska besökare och 167 000 (-22,7 %) för utlänningar i Göteborg, sammanlagt 667 000 (-14,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Göteborg av det totala antalet bäddnätter var 4,3 % (-2,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,1 % och utländska bäddnätter 6,1 %.

74 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,4 procent inhemska och 17,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Göteborg i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,02).

109 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 109 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 56 procent.

Av lokala passagerare anlände 81,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 18,8 %.

Dessutom registrerades 79 700 passagerare som avreste från flygplatsen (-67,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 189 000 (-61,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 103,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 103,1 miljoner SEK (-101,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 494,7 miljoner SEK och den minskade med 44,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 12,6 % 1 100 SEK 9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 17,5 % 740 SEK 7,6 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -48,6 % 570 SEK -7,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

76 inkvarteringsanläggningar (+1)
9 800 rum (-27)
20 600 bäddar (+290)

Rumsbeläggning 29,6 % (-35)
Osålda rum 6 900
Bädd beläggning 19,6 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "göteborg + nyckelord"

Google söker efter "göteborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa