Götene
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 300
98 %
ikon: sweden 1 100
88 %
ikon: foreign 220
169 %
ikon: star 830
171 %
ikon: sweden 720
161 %
ikon: foreign 103
268 %
Genomsnittliga priser:
Natt
563,30 SEK
191,90 SEK
Rum
774,30 SEK
191,70 SEK
RevPAR
101,50 SEK
51,30 SEK
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 240
43 %
ikon: bed 430
9 %
ikon: room 13 %
52 %
ikon: bed 10 %
77 %

Registrerade gästnätter ökade med 98 procent

Under december 2021 upptecknades 1 300 registrerade gästnätter i Götene (+97,9 %), var av 1 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 88 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 169 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 98 procent i jämförelse med december förra året.

300 rum (+49,5 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rum (+193,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 61 400 registrerade gästnätter (+26,9 %) för inhemska besökare och 8 600 (+134,9 %) för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 70 000 (+34,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

830 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 171 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 1,5 nätter (-0,59) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,78).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 738 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 738 000 SEK (+492 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 29,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 12,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK 32,9 % 1 200 SEK 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 51,7 % 420 SEK 29,8 %
Revpar (Registrerade) 101 SEK 102,4 % 350 SEK 10,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (+72)
430 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 13,1 % (+4,5)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 10,0 % (+4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa