Götene
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Götene: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
ikon: sweden 1 000
ikon: foreign 163
Topp 3:
Norge
26
Finland
24
Tyskland
12
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 660
ikon: sweden 580
ikon: foreign 74
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 782 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
646,80 SEK
Rum
932,00 SEK
RevPAR
179,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
125 %
ikon: room 169
ikon: bed 400
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
ikon: bed 0,12

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 200 bäddnätter i Götene, av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 163 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (26 nights).

320 rooms bokades av fritidsresenärer och 510 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 300 bäddnätter för inhemska besökare och 880 för utlänningar i Götene, sammanlagt 4 200 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

660 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 782 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 782 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 930 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 630 SEK
Revpar (Registrerade) 179 SEK 220 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+5)
169 rum
400 bäddar

Rumsbeläggning 19,3 %
Osålda rum 136
Bädd beläggning 12,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "götene + nyckelord"

Google söker efter "götene" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa