Götene
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Götene: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
ikon: sweden 1 200
ikon: foreign 460
Topp 3:
Tyskland
168
Norge
36
Nederländerna
28
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 930
ikon: sweden 690
ikon: foreign 240
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 820 000
Genomsnittliga priser:
Natt
481,70 SEK
Rum
1 080,20 SEK
RevPAR
345,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 78
179 %
ikon: bed 198
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Götene, av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (168 nights).

300 rooms bokades av fritidsresenärer och 460 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

930 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 74,3 procent inhemska och 25,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 820 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 820 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 350 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
78 rum (+50)
198 bäddar (-36)

Rumsbeläggning 32,0 %
Osålda rum 53
Bädd beläggning 25,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa