Götene
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Götene: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
ikon: sweden 810
ikon: foreign 220
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 620
ikon: sweden 500
ikon: foreign 116
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 641 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
621,30 SEK
Rum
945,80 SEK
RevPAR
180,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
60 %
ikon: room 122
336 %
ikon: bed 270
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 000 bäddnätter i Götene, av vilka 810 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare.

340 rooms bokades av fritidsresenärer och 340 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

620 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 81,2 procent inhemska och 18,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 641 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 641 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 180 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
122 rum (+94)
270 bäddar (+33)

Rumsbeläggning 19,1 %
Osålda rum 99
Bädd beläggning 13,1 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "götene + nyckelord"

Google söker efter "götene" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa