Götene
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 16 400
13 %
ikon: sweden 15 800
21 %
ikon: foreign 620
89 %
ikon: star 7 500
10 %
ikon: sweden 7 200
25 %
ikon: foreign 320
88 %
Genomsnittliga priser:
Natt
264,90 SEK
91,40 SEK
Rum
1 508,60 SEK
471,20 SEK
RevPAR
935,10 SEK
327,20 SEK
ikon: establishment 10
43 %
ikon: room 178
117 %
ikon: bed 410
100 %
ikon: room 62 %
3 %
ikon: bed 155 %
41 %

16 400 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 16 400 registrerade gästnätter i Götene (-13,3 %), var av 15 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 21 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 89 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 13 procent i jämförelse med juli förra året.

2 400 rum (+213,7 %) bokades av fritidsresenärer och 430 rum (-50,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 33 500 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 2 100 för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 35 600 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

7 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 2,2 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 4,3 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -23,8 % 1 200 SEK
Revpar (Registrerade) 940 SEK -25,9 % 350 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 52,7 % 300 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+3)
178 rum (+96)
410 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 62,0 % (-1,8)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 155,2 % (-110)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa