Götene
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 600
6 %
ikon: sweden 8 900
39 %
ikon: foreign 680
75 %
Topp 3:
Tyskland
320
76 %
Litauen
70
3 400 %
Schweiz
38
38 %
ikon: star 4 600
17 %
ikon: sweden 4 300
53 %
ikon: foreign 300
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
270,50 SEK
67,20 SEK
Rum
1 343,10 SEK
176,20 SEK
RevPAR
567,20 SEK
168,50 SEK
ikon: establishment 10
43 %
ikon: room 178
117 %
ikon: bed 410
100 %
ikon: room 42 %
13 %
ikon: bed 92 %
29 %

Registrerade gästnätter ökade med sex procent

Under augusti 2020 upptecknades 9 600 registrerade gästnätter i Götene (+5,9 %), var av 8 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 39 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 75 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med sex procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (320 nights).

1 400 rum (+145,1 %) bokades av fritidsresenärer och 550 rum (-15,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 42 500 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 2 700 för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 45 200 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 6,1 miljoner registrerade gästnätter (-31,8 %) registrerades i hela landet, var av 5,4 miljoner nätter (-10,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 615 000 nätter (-77,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 2,1 nätter (-0,21) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 2,6 miljoner SEK (+755 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -11,6 % 1 200 SEK
Revpar (Registrerade) 570 SEK -22,9 % 380 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 33,0 % 290 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+3)
178 rum (+96)
410 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 42,2 % (-6,2)
Osålda rum 103
Bädd beläggning 91,7 % (-38)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa