Götene
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 400
25 %
ikon: sweden 8 800
21 %
ikon: foreign 620
150 %
ikon: star 4 300
24 %
ikon: sweden 4 000
20 %
ikon: foreign 300
137 %
Genomsnittliga priser:
Natt
268,30 SEK
26,40 SEK
Rum
1 141,50 SEK
276,40 SEK
RevPAR
330,10 SEK
79,40 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 260
44 %
ikon: bed 470
15 %
ikon: room 29 %
0 %
ikon: bed 67 %
10 %

Registrerade gästnätter ökade med 25 procent

Under juni 2021 upptecknades 9 400 registrerade gästnätter i Götene (+25,5 %), var av 8 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 21 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 150 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 25 procent i jämförelse med juni förra året.

1 700 rum (+107,4 %) bokades av fritidsresenärer och 550 rum (+15,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 20 200 registrerade gästnätter (+14,0 %) för inhemska besökare och 1 300 (-7,6 %) för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 21 500 (+12,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 2,2 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 2,5 miljoner SEK (+709 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 5,8 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 391 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -19,5 % 980 SEK -9,8 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -19,4 % 181 SEK -27,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 10,9 % 270 SEK -16,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+79)
470 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 28,9 % (+0,04)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 66,8 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa