Götene
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 21 400
30 %
ikon: sweden 18 500
17 %
ikon: foreign 2 800
357 %
Topp 3:
Tyskland
1 200
495 %
Polen
300
1 065 %
Nederländerna
260
1 885 %
ikon: star 9 800
30 %
ikon: sweden 8 400
16 %
ikon: foreign 1 400
331 %
Genomsnittliga priser:
Natt
377,60 SEK
112,60 SEK
Rum
1 548,70 SEK
40,10 SEK
RevPAR
1 014,30 SEK
79,20 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 260
44 %
ikon: bed 470
15 %
ikon: room 65 %
6 %
ikon: bed 146 %
6 %

Registrerade gästnätter ökade med 30 procent

Under juli 2021 upptecknades 21 400 registrerade gästnätter i Götene (+30,2 %), var av 18 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 360 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 30 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 200 nights).

4 000 rum (+63,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+181,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 38 700 registrerade gästnätter (+15,5 %) för inhemska besökare och 4 200 (+102,7 %) för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 42 900 (+20,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,2 %.

9 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 30 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,9 procent inhemska och 14,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 2,2 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,12).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 8,1 miljoner SEK (+3,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 13,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 3,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 2,7 % 1 200 SEK -2,0 %
Revpar (Registrerade) 1 000 SEK 8,5 % 310 SEK -13,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 42,5 % 320 SEK 9,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+79)
470 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 65,5 % (+3,5)
Osålda rum 89
Bädd beläggning 146,0 % (-9,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa