Götene
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 13 600
42 %
ikon: sweden 11 100
24 %
ikon: foreign 2 500
270 %
ikon: star 6 400
40 %
ikon: sweden 5 200
21 %
ikon: foreign 1 200
306 %
Genomsnittliga priser:
Natt
415,00 SEK
144,60 SEK
Rum
1 384,00 SEK
40,90 SEK
RevPAR
720,90 SEK
153,70 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 260
44 %
ikon: bed 470
15 %
ikon: room 52 %
23 %
ikon: bed 94 %
3 %

Registrerade gästnätter ökade med 42 procent

Under augusti 2021 upptecknades 13 600 registrerade gästnätter i Götene (+41,7 %), var av 11 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 24 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 42 procent i jämförelse med augusti förra året.

2 800 rum (+103,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (+129,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 49 900 registrerade gästnätter (+17,4 %) för inhemska besökare och 6 700 (+144,2 %) för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 56 500 (+25,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,2 %.

6 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 40 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,0 procent inhemska och 19,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 2,2 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 5,7 miljoner SEK (+3,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 19,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 6,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 3,0 % 1 200 SEK -0,3 %
Revpar (Registrerade) 720 SEK 27,1 % 360 SEK -5,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 53,4 % 350 SEK 18,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+79)
470 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 52,1 % (+9,9)
Osålda rum 123
Bädd beläggning 94,3 % (+2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa