Götene
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Götene: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 200
81 %
ikon: sweden 4 500
79 %
ikon: foreign 740
92 %
Topp 3:
Norge
250
779 %
Tyskland
180
339 %
Danmark
52
189 %
ikon: star 3 100
78 %
ikon: sweden 2 700
71 %
ikon: foreign 400
147 %
Genomsnittliga priser:
Natt
668,90 SEK
165,10 SEK
Rum
1 114,70 SEK
265,20 SEK
RevPAR
491,80 SEK
157,90 SEK
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 240
35 %
ikon: bed 430
5 %
ikon: room 44 %
12 %
ikon: bed 41 %
41 %

Registrerade gästnätter ökade med 81 procent

Under september 2021 upptecknades 5 200 registrerade gästnätter i Götene (+81,0 %), var av 4 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 740 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 79 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 92 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 81 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (250 nights).

1 600 rum (+69,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rum (+101,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 54 300 registrerade gästnätter (+20,8 %) för inhemska besökare och 7 400 (+137,8 %) för utländska besökare i Götene, de vill säga sammanlagt 61 700 (+28,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner registrerade gästnätter (+30,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (+24,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 723 000 nätter (+65,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Götene av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 78 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,0 procent inhemska och 13,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Götene i genomsnitt 1,7 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,53).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 3,5 miljoner SEK (+2,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 23,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 8,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 31,2 % 1 200 SEK 2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 32,8 % 370 SEK 22,7 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 47,3 % 370 SEK -0,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (+63)
430 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 44,1 % (+4,8)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 40,9 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa