Gotlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gotlands Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 11 300
39 %
ikon: sweden 10 000
42 %
ikon: foreign 1 300
20 %
Topp 3:
Danmark
440
1 272 %
Förenta Staterna
240
69 %
Norge
210
5 075 %
ikon: star 5 200
ikon: sweden 4 600
ikon: foreign 600
Genomsnittliga priser:
Natt
504,50 SEK
130,90 SEK
Rum
869,80 SEK
237,80 SEK
RevPAR
157,90 SEK
51,30 SEK
ikon: establishment 42
14 %
ikon: room 1 600
110 %
ikon: bed 4 300
21 %
ikon: room 18 %
8 %
ikon: bed 11 %
52 %

Registrerade gästnätter ökade med 39 procent

Under januari 2022 upptecknades 11 300 registrerade gästnätter i Gotlands Län (+39,3 %), var av 10 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 42 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 20 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 39 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (440 nights).

4 500 rum bokades av fritidsresenärer och 2 000 rum av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gotlands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,3 %.

5 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 88,5 procent inhemska och 11,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gotlands Län i genomsnitt 2,2 nätter och utländska besökare 2,1 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 5,7 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 37,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 35,0 %
Revpar (Registrerade) 158 SEK 48,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

42 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 600 rum (+840)
4 300 bäddar (+740)

Rumsbeläggning 18,2 % (+1,3)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 10,9 % (+3,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa