Gotlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gotlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 100
4 %
ikon: sweden 13 500
3 %
ikon: foreign 1 600
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,0 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
398,70 SEK
43,80 SEK
Rum
684,00 SEK
68,00 SEK
RevPAR
212,10 SEK
32,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 41
14 %
ikon: room 850
11 %
ikon: bed 4 200
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
5 %
ikon: bed 0,12
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 100 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 15 100 bäddnätter i Gotlands Län (-3,5 %), av vilka 13 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets februari.

Mellan januari och februari registrerades 24 500 bäddnätter (-1,3 %) för inhemska besökare och 3 300 (-3,1 %) för utlänningar i Gotlands Län, sammanlagt 27 800 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gotlands Län av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 6,0 miljoner SEK (-904 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 10,9 miljoner SEK och den minskade med 810 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 680 SEK -9,0 % 690 SEK -6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -9,9 % 390 SEK -5,5 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -13,1 % 200 SEK -5,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (+5)
850 rum (-109)
4 200 bäddar (+153)

Rumsbeläggning 31,0 % (-1,5)
Osålda rum 590
Bädd beläggning 12,4 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gotland county + nyckelord"

Google söker efter "gotland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa