Gotlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Gotland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 216 000
3 %
ikon: sweden 184 000
5 %
ikon: foreign 32 700
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 76,6 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
354,20 SEK
6,10 SEK
Rum
1 327,00 SEK
24,00 SEK
RevPAR
957,10 SEK
8,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 92
5 %
ikon: room 1 900
4 %
ikon: bed 8 900
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

216 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 216 000 bäddnätter i Region Gotland (-2,5 %), av vilka 184 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 779 000 bed nights (+1,0 %) för inhemska besökare och 111 000 (+7,9 %) för utlänningar i Region Gotland, sammanlagt 890 000 (+1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Gotland av det totala antalet bäddnätter var 2,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 76,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 76,6 miljoner SEK (-3,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 322,6 miljoner SEK och den ökade med 10,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 1,8 % 1 200 SEK 3,0 %
Revpar (Registrerade) 960 SEK -0,9 % 680 SEK 6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK -1,7 % 360 SEK 1,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

92 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 900 rum (+69)
8 900 bäddar (+300)

Rumsbeläggning 72,1 % (-2,0)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 49,4 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa