Gotlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Gotlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 22 900
171 %
ikon: sweden 20 800
162 %
ikon: foreign 2 200
292 %
Topp 3:
Förenta Staterna
600
820 %
Tyskland
320
425 %
Finland
135
207 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 8,6 milj. SEK
212 %
Genomsnittliga priser:
Natt
375,50 SEK
49,90 SEK
Rum
769,00 SEK
120,00 SEK
RevPAR
214,40 SEK
135,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 60
3 %
ikon: room 1 200
31 %
ikon: bed 5 900
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 28 %
130 %
ikon: bed 12 %
147 %

Registrerade bäddnätter ökade med 171 procent (april)

Under april 2021 registrerades 22 900 bäddnätter i Gotlands Län (+170,7 %), av vilka 20 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 162 procent och utländska bäddnätter ökade med 290 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 171 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (600 nights).

Mellan januari och april registrerades 57 400 bäddnätter (+31,5 %) för inhemska besökare och 5 800 (+20,1 %) för utlänningar i Gotlands Län, sammanlagt 63 300 (+30,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (april)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (+99,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (+99,8 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (+98,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gotlands Län av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,6 miljoner SEK (april)

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 8,6 miljoner SEK (+5,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 21,4 miljoner SEK och den ökade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK 18,5 % 680 SEK -2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 15,3 % 340 SEK -14,1 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK 172,7 % 155 SEK -3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

60 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 200 rum (+290)
5 900 bäddar (+790)

Rumsbeläggning 27,9 % (+16)
Osålda rum 870
Bädd beläggning 12,1 % (+7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gotland county + nyckelord"

Google söker efter "gotland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående