Gotland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gotland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
0 %
ikon: sweden 15 700
2 %
ikon: foreign 1 900
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 600
2 %
ikon: sweden 7 700
5 %
ikon: foreign 920
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,6 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
434,40 SEK
0,60 SEK
Rum
785,10 SEK
52,60 SEK
RevPAR
178,30 SEK
26,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 49
2 %
ikon: room 1 700
10 %
ikon: bed 5 000
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 17 600 bäddnätter i Gotland (+0,1 %), av vilka 15 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

5 700 rooms (+12,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 000 rooms (-0,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 866 000 bäddnätter (+2,3 %) för inhemska besökare och 104 000 (+7,3 %) för utlänningar i Gotland, sammanlagt 970 000 (+2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gotland av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

8 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,4 procent inhemska och 10,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gotland i genomsnitt 2,0 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,6 miljoner SEK (-4 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 464,6 miljoner SEK och den ökade med 67,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 790 SEK -6,3 % 1 300 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -0,1 % 480 SEK 14,0 % 
Revpar (Registrerade) 178 SEK -12,9 %  570 SEK -3,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

49 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+161)
5 000 bäddar (+96)

Rumsbeläggning 22,7 % (-1,7)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 14,0 % (-0,17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gotland + nyckelord"

Google söker efter "gotland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa