Gotland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gotland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 000
44 %
ikon: sweden 11 100
44 %
ikon: foreign 940
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
40 %
ikon: sweden 4 900
37 %
ikon: foreign 300
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,1 milj. SEK
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
509,40 SEK
27,50 SEK
Rum
770,30 SEK
106,00 SEK
RevPAR
139,80 SEK
93,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 54
15 %
ikon: room 1 900
9 %
ikon: bed 5 400
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
32 %
ikon: bed 0,09
43 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 12 000 bäddnätter i Gotland (-44,3 %), av vilka 11 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets mars.

3 600 rooms (-27,4 %) bokades av fritidsresenärer och 4 400 rooms (-47,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 35 500 bäddnätter (-20,2 %) för inhemska besökare och 4 200 (-19,0 %) för utlänningar i Gotland, sammanlagt 39 700 (-20,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gotland av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gotland i genomsnitt 2,3 nätter (-0,26) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,83).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 6,1 miljoner SEK (-5,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 18,3 miljoner SEK och den minskade med 7,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -12,1 % 730 SEK -9,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK -5,1 % 460 SEK -11,0 %
Revpar (Registrerade) 140 SEK -40,0 % 151 SEK -22,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

54 inkvarteringsanläggningar (+7)
1 900 rum (+149)
5 400 bäddar (+560)

Rumsbeläggning 18,2 % (-8,4)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 9,1 % (-6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gotland + nyckelord"

Google söker efter "gotland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa