Gotland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Gotland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 57 700
11 %
ikon: sweden 52 300
15 %
ikon: foreign 5 400
15 %
Topp 3:
Tyskland
1 300
25 %
Danmark
650
23 %
Förenta Staterna
500
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 24 500
11 %
ikon: sweden 22 400
14 %
ikon: foreign 2 100
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 33,3 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
577,60 SEK
46,70 SEK
Rum
1 121,30 SEK
1,60 SEK
RevPAR
442,30 SEK
38,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 86
4 %
ikon: room 2 700
31 %
ikon: bed 8 100
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under september 2019 registrerades 57 700 bäddnätter i Gotland (+11,0 %), av vilka 52 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 300 nights).

16 800 rooms (+39,5 %) bokades av fritidsresenärer och 13 000 rooms (+3,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 797 000 bäddnätter (+2,4 %) för inhemska besökare och 97 800 (+7,7 %) för utlänningar i Gotland, sammanlagt 895 000 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gotland av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

24 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,4 procent inhemska och 8,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gotland i genomsnitt 2,3 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 33,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 33,3 miljoner SEK (+5,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 429,9 miljoner SEK och den ökade med 69,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -0,1 % 1 400 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 8,8 % 480 SEK 16,0 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK -8,1 % 660 SEK -1,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

86 inkvarteringsanläggningar (+3)
2 700 rum (+630)
8 100 bäddar (+700)

Rumsbeläggning 39,4 % (-3,4)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 25,6 % (-0,16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gotland + nyckelord"

Google söker efter "gotland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa