Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 217 000
88 %
ikon: sweden 193 000
84 %
ikon: foreign 24 000
121 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 147
4 %
ikon: room 12 100
15 %
ikon: bed 27 800
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 28 %
65 %
ikon: bed 21 %
65 %

Registrerade gästnätter ökade med 88 procent

Under maj 2021 upptecknades 217 000 registrerade gästnätter i Storgöteborg (+87,8 %), var av 193 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 24 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 84 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 121 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 88 procent i jämförelse med maj förra året.

Mellan januari och maj upptecknades 654 000 registrerade gästnätter (-17,3 %) för inhemska besökare och 82 600 (-59,3 %) för utländska besökare i Storgöteborg, de vill säga sammanlagt 736 000 (-25,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,6 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storgöteborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,6 % (+1,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,5 % och utländska gästnätter 8,3 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK 8,5 % 830 SEK -14,2 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK 79,6 % 198 SEK -42,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

147 inkvarteringsanläggningar (+5)
12 100 rum (+1 600)
27 800 bäddar (+3 700)

Rumsbeläggning 28,5 % (+11)
Osålda rum 8 700
Bädd beläggning 21,0 % (+8,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa