Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 402 000
3 %
ikon: sweden 309 000
5 %
ikon: foreign 93 100
3 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 140
4 %
ikon: room 11 800
3 %
ikon: bed 26 100
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under november 2019 registrerades 402 000 bäddnätter i Storgöteborg (+3,2 %), av vilka 309 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 93 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 3,7 miljoner bäddnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 1,4 miljoner (+1,0 %) för utlänningar i Storgöteborg, sammanlagt 5,1 miljoner (+4,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 11,1 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storgöteborg av det totala antalet bäddnätter var 11,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,6 % och utländska bäddnätter 12,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 4,4 % 1 100 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 820 SEK 3,3 % 770 SEK 1,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

140 inkvarteringsanläggningar (+6)
11 800 rum (+390)
26 100 bäddar (+1 100)

Rumsbeläggning 71,6 % (-0,77)
Osålda rum 3 400
Bädd beläggning 50,7 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater gothenburg + nyckelord"

Google söker efter "greater gothenburg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa