Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 329 000
10 %
ikon: sweden 250 000
12 %
ikon: foreign 78 900
5 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 140
4 %
ikon: room 11 700
3 %
ikon: bed 25 800
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,58
4 %
ikon: bed 0,4
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under januari 2020 registrerades 329 000 bäddnätter i Storgöteborg (+10,0 %), av vilka 250 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 78 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,5 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storgöteborg av det totala antalet bäddnätter var 8,5 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,2 % och utländska bäddnätter 9,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 9,5 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK 14,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

140 inkvarteringsanläggningar (+5)
11 700 rum (+320)
25 800 bäddar (+430)

Rumsbeläggning 57,5 % (+2,4)
Osålda rum 5 000
Bädd beläggning 40,5 % (+3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater gothenburg + nyckelord"

Google söker efter "greater gothenburg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa