Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 73 200
82 %
ikon: sweden 65 900
78 %
ikon: foreign 7 300
93 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 140
1 %
ikon: room 10 500
10 %
ikon: bed 23 700
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
81 %
ikon: bed 0,1
80 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

73 200 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 73 200 bäddnätter i Storgöteborg (-81,7 %), av vilka 65 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 78 procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 82 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 681 000 bäddnätter (-30,6 %) för inhemska besökare och 190 000 (-44,3 %) för utlänningar i Storgöteborg, sammanlagt 871 000 (-34,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,7 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storgöteborg av det totala antalet bäddnätter var 5,7 % (-3,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,6 % och utländska bäddnätter 6,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -24,2 % 990 SEK 3,4 %
Revpar (Registrerade) 99 SEK -85,2 % 390 SEK -31,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

140 inkvarteringsanläggningar (-1)
10 500 rum (-1 200)
23 700 bäddar (-2 600)

Rumsbeläggning 12,8 % (-53)
Osålda rum 9 200
Bädd beläggning 9,6 % (-39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater gothenburg + nyckelord"

Google söker efter "greater gothenburg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa