Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 123 000
69 %
ikon: sweden 104 000
66 %
ikon: foreign 19 100
80 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 141
1 %
ikon: room 11 300
4 %
ikon: bed 26 000
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 22 %
69 %
ikon: bed 15 %
71 %

123 000 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 123 000 registrerade bäddnätter i Storgöteborg (-69,5 %), av vilka 104 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 19 100 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 66 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 69 procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november upptecknades 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-39,6 %) för inhemska besökare och 371 000 (-74,4 %) för utlänningar i Storgöteborg, sammanlagt 2,6 miljoner (-49,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storgöteborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 7,8 % (-3,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,7 % och utländska bäddnätter 8,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -27,4 % 920 SEK -16,2 %
Revpar (Registrerade) 184 SEK -77,6 % 330 SEK -56,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

141 inkvarteringsanläggningar (+1)
11 300 rum (-520)
26 000 bäddar (-98)

Rumsbeläggning 22,1 % (-49)
Osålda rum 8 800
Bädd beläggning 14,9 % (-36)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "greater gothenburg + nyckelord"

Google söker efter "greater gothenburg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa