Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 312 000
181 %
ikon: sweden 260 000
169 %
ikon: foreign 52 000
260 %
Topp 3:
Norge
12 200
975 %
Tyskland
6 300
305 %
Danmark
5 700
694 %
ikon: establishment 143
3 %
ikon: room 12 400
22 %
ikon: bed 27 700
20 %
ikon: room 45 %
131 %
ikon: bed 36 %
143 %

Registrerade gästnätter ökade med 181 procent (december 2021)

Under december 2021 upptecknades 312 000 registrerade gästnätter i Storgöteborg (+181,1 %), var av 260 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 52 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 169 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 181 procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (12 200 nights).

Mellan januari och december upptecknades 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+43,6 %) för inhemska besökare och 587 000 (+51,5 %) för utländska besökare i Storgöteborg, de vill säga sammanlagt 3,9 miljoner (+44,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 40,4 % 1 000 SEK 11,1 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK 223,7 % 430 SEK 36,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2021)

Registrerad inkvartering

143 inkvarteringsanläggningar (+4)
12 400 rum (+2 200)
27 700 bäddar (+4 600)

Rumsbeläggning 45,0 % (+25)
Osålda rum 6 800
Bädd beläggning 35,9 % (+21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa