Storgöteborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Storgöteborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 646 000
5 %
ikon: sweden 434 000
5 %
ikon: foreign 212 000
6 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 150
3 %
ikon: room 12 000
3 %
ikon: bed 27 200
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under augusti 2019 registrerades 646 000 bäddnätter i Storgöteborg (+5,4 %), av vilka 434 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 212 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 2,8 miljoner bed nights (+5,9 %) för inhemska besökare och 1,1 miljoner (+2,4 %) för utlänningar i Storgöteborg, sammanlagt 3,9 miljoner (+4,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,3 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storgöteborg av det totala antalet bäddnätter var 7,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,1 % och utländska bäddnätter 7,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,1 % 1 100 SEK 0,9 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK 2,1 % 750 SEK 1,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

150 inkvarteringsanläggningar (+4)
12 000 rum (+340)
27 200 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 76,9 % (-0,75)
Osålda rum 2 800
Bädd beläggning 66,1 % (+0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa