Stormalmö
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Stormalmö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 215 000
163 %
ikon: sweden 172 000
158 %
ikon: foreign 42 700
185 %
Topp 3:
Danmark
7 000
408 %
Förenta Staterna
6 100
219 %
Tyskland
3 900
288 %
ikon: establishment 110
0 %
ikon: room 8 000
11 %
ikon: bed 16 400
6 %
ikon: room 59 %
148 %
ikon: bed 43 %
169 %

Registrerade gästnätter ökade med 163 procent

Under november 2021 upptecknades 215 000 registrerade gästnätter i Stormalmö (+162,9 %), var av 172 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 42 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 158 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 185 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 163 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (7 000 nights).

Mellan januari och november upptecknades 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+18,7 %) för inhemska besökare och 409 000 (+30,0 %) för utländska besökare i Stormalmö, de vill säga sammanlagt 2,1 miljoner (+20,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,8 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stormalmö av det totala antalet registrerade gästnätter var 5,8 % (+0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,5 % och utländska gästnätter 7,4 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK 17,0 % 840 SEK 2,4 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK 189,7 % 350 SEK 16,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

110 inkvarteringsanläggningar (+0)
8 000 rum (+810)
16 400 bäddar (+910)

Rumsbeläggning 59,2 % (+35)
Osålda rum 3 300
Bädd beläggning 42,8 % (+27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa