Stormalmö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stormalmö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 182 000
2 %
ikon: sweden 130 000
3 %
ikon: foreign 52 200
0 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 111
2 %
ikon: room 7 500
7 %
ikon: bed 15 900
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under december 2019 registrerades 182 000 bäddnätter i Stormalmö (+1,9 %), av vilka 130 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 52 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med mindre än en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets december.

Mellan januari och december registrerades 2,3 miljoner bäddnätter (+6,3 %) för inhemska besökare och 1,0 miljoner (+10,3 %) för utlänningar i Stormalmö, sammanlagt 3,3 miljoner (+7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stormalmö av det totala antalet bäddnätter var 5,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,8 % och utländska bäddnätter 6,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK 0,8 % 890 SEK 2,2 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -1,7 % 570 SEK 2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

111 inkvarteringsanläggningar (-2)
7 500 rum (+470)
15 900 bäddar (+1 600)

Rumsbeläggning 48,1 % (-1,3)
Osålda rum 3 900
Bädd beläggning 36,0 % (-3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater malmö + nyckelord"

Google söker efter "greater malmö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa