Stormalmö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stormalmö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 108 000
48 %
ikon: sweden 86 500
43 %
ikon: foreign 21 500
62 %
Topp 3:
Danmark
2 800
72 %
Förenta Staterna
2 500
53 %
Storbritannien
2 400
35 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 115
2 %
ikon: room 7 600
0 %
ikon: bed 16 200
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
46 %
ikon: bed 0,2
51 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

108 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 108 000 bäddnätter i Stormalmö (-48,1 %), av vilka 86 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 21 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (2 800 nights).

Mellan januari och mars registrerades 369 000 bäddnätter (-8,2 %) för inhemska besökare och 124 000 (-16,6 %) för utlänningar i Stormalmö, sammanlagt 493 000 (-10,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stormalmö av det totala antalet bäddnätter var 3,8 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 5,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 6,3 % 880 SEK 3,3 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -42,7 % 410 SEK -10,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

115 inkvarteringsanläggningar (+2)
7 600 rum (+17)
16 200 bäddar (+580)

Rumsbeläggning 31,4 % (-27)
Osålda rum 5 200
Bädd beläggning 20,1 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater malmö + nyckelord"

Google söker efter "greater malmö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa