Stormalmö
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Stormalmö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 411 000
15 %
ikon: sweden 254 000
11 %
ikon: foreign 156 000
21 %
Topp 3:
Tyskland
49 400
41 %
Danmark
14 300
35 %
Nederländerna
10 700
15 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 116
5 %
ikon: room 7 800
7 %
ikon: bed 16 600
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under augusti 2019 registrerades 411 000 bäddnätter i Stormalmö (+14,8 %), av vilka 254 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 156 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (49 400 nights).

Mellan januari och augusti registrerades 1,6 miljoner bed nights (+6,7 %) för inhemska besökare och 739 000 (+12,3 %) för utlänningar i Stormalmö, sammanlagt 2,3 miljoner (+8,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,6 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stormalmö av det totala antalet bäddnätter var 4,6 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,2 % och utländska bäddnätter 5,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -0,1 % 870 SEK 1,4 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK 2,2 % 560 SEK 1,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

116 inkvarteringsanläggningar (+5)
7 800 rum (+480)
16 600 bäddar (+1 600)

Rumsbeläggning 75,5 % (+1,7)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 63,7 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa