Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 850 000
130 %
ikon: sweden 644 000
124 %
ikon: foreign 206 000
154 %
Topp 3:
Förenta Staterna
29 900
322 %
Tyskland
21 200
440 %
Frankrike
15 500
99 %
ikon: establishment 390
6 %
ikon: room 38 600
21 %
ikon: bed 79 600
20 %

Registrerade gästnätter ökade med 130 procent (december 2021)

Under december 2021 upptecknades 850 000 registrerade gästnätter i Storstockholm (+130,4 %), var av 644 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 206 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 124 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 154 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 130 procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (29 900 nights).

Mellan januari och december upptecknades 7,3 miljoner registrerade gästnätter (+35,7 %) för inhemska besökare och 1,9 miljoner (+25,6 %) för utländska besökare i Storstockholm, de vill säga sammanlagt 9,2 miljoner (+33,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 34,7 % 890 SEK 0,4 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK 166,9 % 350 SEK 27,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2021)

Registrerad inkvartering

390 inkvarteringsanläggningar (+23)
38 600 rum (+6 600)
79 600 bäddar (+13 000)

Rumsbeläggning 42,0 % (+21)
Osålda rum 22 400
Bädd beläggning 33,6 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa