Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 519 000
52 %
ikon: sweden 385 000
48 %
ikon: foreign 134 000
60 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
3 %
ikon: room 37 600
1 %
ikon: bed 76 900
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
54 %
ikon: bed 0,21
54 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

519 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 519 000 bäddnätter i Storstockholm (-52,0 %), av vilka 385 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 134 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

Mellan januari och mars registrerades 1,7 miljoner bäddnätter (-13,7 %) för inhemska besökare och 716 000 (-24,1 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 2,4 miljoner (-17,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 18,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 18,5 % (-5,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 16,0 % och utländska bäddnätter 33,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -4,9 % 1 000 SEK -3,2 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -56,1 % 470 SEK -23,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+12)
37 600 rum (+550)
76 900 bäddar (+1 800)

Rumsbeläggning 28,4 % (-33)
Osålda rum 26 900
Bädd beläggning 20,9 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa