Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 993 000
3 %
ikon: sweden 651 000
7 %
ikon: foreign 342 000
5 %
Topp 3:
Förenta Staterna
33 800
24 %
Tyskland
32 200
6 %
Storbritannien
27 500
1 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 390
3 %
ikon: room 35 900
4 %
ikon: bed 73 300
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 993 000 bäddnätter i Storstockholm (+2,8 %), av vilka 651 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 342 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (33 800 nights).

Mellan januari och december registrerades 9,8 miljoner bäddnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 5,4 miljoner (-2,2 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 15,3 miljoner (+4,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 28,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 28,7 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 24,2 % och utländska bäddnätter 44,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -2,2 % 1 200 SEK -0,5 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -4,5 % 760 SEK -0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

390 inkvarteringsanläggningar (+12)
35 900 rum (+1 400)
73 300 bäddar (+3 700)

Rumsbeläggning 53,1 % (-1,3)
Osålda rum 16 800
Bädd beläggning 43,0 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa